Overlæge til Enhed for Planlægning

Dette job er udløbet

Vil du være med til at forme morgendagens sundhedsvæsen? Vil du være med til at sætte dagsordenen i sundhedsvæsenet? Og har du mod på at indgå i et tværfagligt team, der skal være med til at løfte indsatsen? Så tilbyder vi et rigtig spændende job, hvor du har gode muligheder for at udvikle dig både administrativt og lægefagligt, og udvide dit netværk.

Om os
I Enhed for Planlægning har vi fokus på at sætte rammer og faglig retning for sundhedsvæsenet og skabe kvalitet og sammenhængende patientforløb. Vi beskæftiger os med planlægning og udvikling inden for det primære sundhedsvæsen og sygehussektoren. Vi er cirka 40 medarbejdere med en bred faglig sammensætning, herunder flere læger med forskellige baggrunde.

Opgaverne vil primært være inden for:

 • borgernære sundhedstilbud, hvor vi blandt andet beskæftiger os med udvikling af praksissektoren, den kommunale opgavevaretagelse fx krav og anbefalinger til kvaliteten i de kommunale akutfunktioner, faglige anbefalinger inden for kronisk sygdom, rehabilitering og genoptræning.
 • psykiatriområdet, hvor vi har ambitioner om at skabe en høj kvalitet og sammenhængende forløb for mennesker med psykiske lidelser, fx ved at lave anbefalinger for den akutte indsats på området. De fleste opgaver er udviklingsopgaver, og der vil være rig mulighed for, at du kan sætte dit fingeraftryk på, hvordan fremtidens sundhedsvæsen kommer til at se ud.

Enheden varetager herudover også opgaver inden for sygehusplanlægning, herunder blandt andet specialeplanlægning, faglig rådgivning om regionernes sundhedsplaner og større udviklingsopgaver, aktuelt fx en række indsatser i kræftplan IV. Der kan også være opgaver inden for disse områder.

Vi rådgiver desuden løbende myndigheder, regioner samt kommuner, og er i tæt dialog med patientorganisationer og øvrige aktører i sundhedsvæsenet.

Dit arbejde
Dine primære arbejdsopgaver:

 • Samle og formidle lægefaglig viden i forhold til konkrete projekter og løbende rådgivning/sparring
 • Udarbejdelse af vejledninger, handlingsplaner og anbefalinger mv. i tæt tværfagligt samarbejde, internt og med eksterne samarbejdspartnere.
 • Rådgivning af regioner, kommuner, myndigheder og sygehuse inden for enhedens fagområde
 • Faglig rådgivning af Sundheds- og Ældreministeriet og øvrige myndigheder m.v.
 • Projektledelse og udviklingsopgaver inden for enhedens arbejdsområder
 • Deltagelse i relevante arbejdsgrupper og udvalg
 • Supervision af lægelig sagsbehandling i enheden

Du vil få opgaver inden for flere af enhedens områder afhængigt af kompetencer og interesser. Ansøgere kan med fordel i ansøgningen angive, hvis de har særlige kompetencer og/eller interesser.

Din uddannelse og erfaring
Vi forventer, at du er uddannet speciallæge – eventuelt med speciale i samfundsmedicin, almen medicin eller intern medicin. Du har interesse for og relevant erfaring inden for enhedens arbejdsområder. Og det er væsentligt, at du har forståelse og interesse for organisering, faglig udvikling og planlægning inden for sundhedsvæsenet.

Derudover forventer vi, at du har:

 • Relevant og omfattende faglig viden inden for enhedens fagområde
 • Erfaring med sundhedsfaglig ledelse
 • Erfaring med projektledelse, også af tværfaglige projekter
 • Solide erfaring med skriftlig, faglig formidling
 • Erfaring med vejledning
 • Erfaring fra eller interesse for politisk styrede organisationer og offentlig forvaltning
 • Et veludbygget netværk.

Dine personlige kvalifikationer
Vi lægger vægt på, at du er udadvendt og er god til at skabe relationer i et tværfagligt miljø. Du er således en dygtig koordinator og en særdeles stærk kommunikator på dansk i skrift og tale.

Vi tilbyder
Et spændende job med afvekslende og udfordrende opgaver, selvstændigt ansvar og stor mulighed for at sætte fingeraftryk på sundhedsvæsenets udvikling. Du vil skulle bidrage til løsningen af et bredt spektrum af sundhedsfaglige problemstillinger og have kontakt til mange forskellige aktører i sundhedsvæsenet. Du vil komme til at arbejde sammen med dygtige kolleger i et dynamisk tværfagligt samarbejdsmiljø med bl.a. samfunds-, folkesundhedsvidenskabelig- og sundhedsfaglige baggrunde. Du vil få rig mulighed for at udvikle dig og lære nyt. Vores arbejdsklima er energisk, positivt, anerkendende, uformelt og præget af stort fagligt engagement og gensidig respekt.

Vi tilbyder desuden fleksibel arbejdstid og gode muligheder for efter- og videreuddannelse.

Om ansættelsen
Ansættelse forudsætter speciallægeanerkendelse.

Ansættelse som overlæge sker i henhold til Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i Staten. Stillingen er indplaceret i gruppe 1 (lr. 37).

Kontakt os gerne
Få mere at vide om stillingen ved at sende en mail til sektionsleder Kirsten Hansen på kiha@sst.dk og bede om at blive ringet op. Og få mere at vide om at være overlæge i Sundhedsstyrelsen ved at ringe til sektionsleder Astrid Nørgaard på tlf. 25265240.

Er du interesseret?
Klik på “søg stillingen” og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i 5 og 6.

Sundhedsstyrelsen har pr. 1. januar 2018 røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.