Overlæge eller afdelingslæge til Veneklinikken i Brørup Karkirurgi, Kolding Sygehus

Ansøgningsfrist: 2019-03-17T23:59:59 Sygehus Lillebælt

Vi søger en ny kollega, som er speciallæge i karkirurgi. Afhængigt af dine kvalifikationer bliver du ansat som overlæge eller afdelingslæge i en vagtfri stilling med tjenestested indtil videre på Veneklinikken i Brørup. 

 

Region Syddanmark har nu samlet alle regionens offentlige undersøgelser og behandlinger af kroniske vene­syg­domme på Veneklinikken i Brørup. Der er herved skabt Danmarks største offentlige veneklinik som i 2018 udførte 4.000 forundersøgelser og 3.000 behandlinger.  

 

Arbejdsopgaver 

Dine arbejdsopgaver består primært af klinisk undersøgelse og ultralydsskanning af patienter med kroniske sygdomme i venesystemet og af behandling af patienter med åreknuder efter moderne retningslinjer. Endvidere skal du deltage i uddannelsen af karkirurgiske speciallæger i venesygdomme under deres ophold på Veneklinikken. 

 

Veneklinikken i Brørup 

Veneklinikken fungerer i et samarbejde mellem Sydvestjysk Sygehus og Sygehus Lillebælt. Lægerne er således ansat på Karkirurgi i Kolding, mens det øvrige personale og den daglige drift hører under Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Der er normeret 5 speciallægestillinger på klinikken, hvor det planlægges, at tre af lægerne fast arbejder i Brørup, mens de to andre stillinger udfyldes af skiftende læger fra Karkirurgi i Kolding. Den daglige ledelse varetages af den specialeansvarlige overlæge i samarbejde med afdelingssygeplejersken og oversyge­plejersken. Vi lægger stor vægt på et tæt samarbejde mellem læger og specialuddannede sygeplejersker, og vi sætter god patientbehandling, høj kvalitet og trivsel i højsædet. 

 

Løn- og ansættelsesvilkår 

Du tiltræder stillingen snarest muligt og ansættes efter overenskomsten mellem Foreningen af Speciallæger eller Yngre Læger og Danske Regioner. 

 

Ansøgning 

Du skal sende din ansøgning senest søndag den 17. marts 2019. 

 

Yderligere oplysning 

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos ledende overlæge Kim Houlind, Karkirurgi, Kolding Sygehus,  tlf. 24 99 45 25, Kim.Christian.Houlind@rsyd.dk eller specialeansvarlig overlæge Morten Stahl Madsen, Veneklinikken i Brørup, tlf. 79 18 49 81, Morten.Stahl.Madsen@rsyd.dk. Du kan læse mere om Veneklinikken på http://www.svs.dk/wm280571