Overlæge eller afdelingslæge til Fælles Akut Modtagelse, Sygehus Sønderjylland Fælles Akut Modtagelse

Ansøgningsfrist: 15/08/2021 Sygehus Sønderjylland

Fælles Akutmodtagelse (FAM) på Sygehus Sønderjylland udvider sine opgaver og sit lægeteam.
Vi søger derfor en Overlæge (evt. afdelingslæge) med tiltrædelse efter aftale.

Stillingen er primær på fuld tid. Eventuelt kan en deltidsansættelse komme på tale.

Hvad sker der?

Vi udvikler afdelingen i henhold til akutspecialets kompetencer i modtagelse af patienter fra alle specialer. I den nærmeste fremtid vil FAM – ansatte læger deltage i udvidet omfang i behandling af patienter med skader og traumer. Dertil søger vi en kollega, som kan bidrage med erfaring inden for det opgavefelt og som samtidig kan behandle patienter fra det medicinske område. Vi arbejder hen imod at kunne dække flest mulige vagter med speciallæger i akutmedicin og støtter derfor efteruddannelse og merituddannelser.

 
Hvem er du?

  • Du er speciallæge i akutmedicin, almen medicin, ortopædkirurgi, intern medicinsk grenspeciale eller i et andet relevant speciale.
  • Du har erfaring med behandling af skader og traumer eller er villig til at uddanne dig i det.
  • Du er interesseret i en varig stilling hvor du kan gøre din indflydelse som overlæge gældende, udvikle dig selv og afdelingen ved at deltage aktiv i alle de opgaver der ligger ved siden af det kliniske arbejde, forbedre afdelingens arbejdsgange, undervise, supervisere, forske – mulighederne er mangfoldige.   Du er glad for klinisk arbejde og god til at tænke flow og patientforløb. Du har gode samarbejdsevner og sans for humor.

Om afdelingen

Fælles Akut Modtagelsen på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa modtager på samlet 50 patientpladser akutte patienter fra alle specialer i et optagelsesområde med ca. 250.000 indbyggere.

FAM modtager patienter inden for specialerne intern medicin, kardiologi, kirurgi, ortopædkirurgi / traume, gynækologi, urologi og fra april 2021 også neurologi. Vi har et tæt samarbejde med den psykiatriske akutmodtagelse, som fysisk ligger i FAM. Børn med pædiatriske sygdomme modtages på den pædiatriske akutmodtagelse.

Omkring 110 sygeplejersker, 11 speciallæger (heraf 4 speciallæger i akutmedicin) og 8 yngre læger (2 KBU / 4 intro / 2 HU stillinger) plus ca. 25 lægesekretærer arbejder fast ansat i FAM. For tiden gennemgår en af speciallægerne et meritforløb for også at blive speciallæge i akutmedicin.

Læger fra alle andre specialer varetager behandlingen af patienter inden for deres specialer efter behov.

Sygehuset har en meget aktiv forskningsafdeling, som organisatorisk er en del af FAM. Lederen er professor i akutmedicin, overlæge i afdelingen og aktiv i det kliniske arbejde. Vi går ind for klinisk forskning, hvis resultater kan omsættes direkte i hverdagen. Efter aftale vil der være mulighed for egen forskningsaktivitet.

Afdelingen værdsætter godt klinisk arbejde og vægter uddannelse og udvikling højt, både i henhold til medarbejdere og det akutmedicinske område. Vi engagerer os meget i uddannelsen af de kommende speciallæger i akutmedicin.

Arbejdsmiljø

Arbejdet på en akutmodtagelse inkluderer travle perioder og vagter. Vi er bevidst om de belastninger som det fører med sig og engagerer os i at skabe et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø til den enkelte medarbejder. 

Om opgaven

Fælles Akutmodtagelsen på Sygehus Sønderjylland er beliggende på matriklen i Aabenraa.

Sammen med de øvrige speciallæger er du ansvarlig for patientforløbene i FAM. Du er i stand til at modtage patienter indenfor FAM’s opgaverammer.  Alt efter behov vil der være mulighed for efteruddannelse inden for specielle kliniske områder. I givet fald støtter vi et meritforløb til at blive speciallæge i akutmedicin.

Det daglige arbejde inkluderer supervision og undervisning af uddannelsessøgende læger i forskellige stadier af deres uddannelse. Dokumenteret erfaring med undervisning af yngre læger er et plus i din ansøgning.

Vi ønsker os en kollega med gode samarbejds- og kommunikationsevner, som arbejder struktureret og handlingsorienteret. Interesse i patienten og i et godt arbejdsmiljø på afdelingen er egenskaber som vi vægter højt ved nye kollegaer.

Vi er en afdeling med

  • En god teamånd og et fint samarbejde faggrupperne imellem
  • En meget engageret sygeplejegruppe
  • En god blanding af yngre og erfarne lægelige kollegaer med lidenskab for akutmedicin
  • Opmærksomhed på den enkelte medarbejders arbejdsbelastning
  • Korte kommunikationsveje og en nærværende faglig ledelse
  • Mulighed for indflydelse
  • Uddannelse og forskning som en væsentlig del af konceptet

Ansøgningsfrist er den 15. 08. 2021, kl. 24.00.
Ansættelsessamtaler holdes efter individuelt aftale, fortrinsvis i uge 34.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Region Syddanmark og FAS/Yngre Læger.

Vurderingen sker på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 kompetenceområder i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning.

En ansættelse som overlæge er afhængig af en positiv faglig bedømmelse jf. Region Syddanmarks regler.

Inden ansættelse vil vi bede om mulighed til at kunne indhente referencer.
 

Vi besvarer gerne spørgsmål:

Ledende overlæge Matthias Giebner     
matthias.giebner@rsyd.dk, tlf. 40 12 40 50

Uddannelsesansvarlig overlæge Mats Lindberg     
mats.lindberg@rsyd.dk, tlf. 20 93 09 79

Professor i Akutmedicin, leder af forskningsenheden, Christian Backer Mogensen
christian.backer.mogensen@rsyd.dk , tlf. 79 97 11 23