Overlæge eller afdelingslæge søges til Dagkirurgien, Aarhus Universitetshospital I Bedøvelse og Operation, Aarhus Universitetshospital, med tjeneste indtil videre i Dagkirurgien, er en overlæge- eller afdelingslægestillinger ledig til besættelse pr. 1. juli 2019 ellers snarest derefter.

Dette job er udløbet
Stillingen er som udgangspunkt med vagtforpligtelse i Nord (primært ortopædi, traume, ØNH) medmindre andet aftales. I dagkirurgien har man dagtjeneste i tidsrummet 7.30-17.00.

Dagkirurgien på PJJB består af fire afsnit. Dagkirurgien servicerer 10 kirurgiske specialer, herunder større kirurgi og cancerkirurgi. Patientklientellet omfatter voksne ASA 1-3(4). Dagkirurgien har i alt ca. 90 sygeplejersker, 6 overlæger og 3 afdelingslæger. Samlet opereres ca. 10.000 patienter årligt.

Dagkirurgien på Aarhus Universitetshospital er under konstant forandring, og der vil således også tilkomme nye specialesammensætninger.

Funktionsledelsen er to-delt, således, at DK2+3 og DK1+4 hører under hver sin ledelse. Man må påregne at skulle arbejde på alle 4 afsnit men vil primært blive tilknyttet to  afsnit og en funktionsledelse

Vi kan tilbyde et godt samarbejdsklima, hvor humor vægtes meget højt, med vægt på høj faglig standard og fokus på fortsat udvikling af patientforløbene, både hvad angår anæstesi, smertebehandling og kirurgisk metode.

Vi søger en kollega som har mod på de faglige udfordringer i Dagkirurgien, som kan lide at arbejde med patientforløb og patientflow, som kan se muligheder og udfordringer i etableringen af den nye fælles Dagkirurgi på DNU og som vil bidrage aktivt til fusionsprocesserne af  kulturerne i de tidligere afsnit. Kort sagt – en kollega som vil være med til at forme det nye Dagkirurgi.

Stillings- og Funktionsbeskrivelse kan ses her.

Vi efterspørger følgende kompetencer

  • speciallæge i anæstesi
  • fagligt kompetent, gerne med kendskab til det dagkirurgiske speciale
  • gerne erfaring med perifere nerveblokader
  • udviklingsorienteret: bidrager med ideer og initiativer til fortsat udvikling af det dagkirurgiske speciale
  • samarbejdsorienteret: bidrager til gode samarbejdsrelationer med plejepersonale, sekretærer, anæstesilæger og kirurger
  • fleksibel mht. arbejdstid, både daglig arbejdstid og fordeling af dage i løbet af året og ferie

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Ansøgere skal derfor i deres ansøgning forholde sig til de 7 kompetenceområder og i videst muligt omfang dokumentere sine kvalifikationer indenfor kompetenceområderne. Skema kan hentes her. Skemaet bedes sendt i Word-format.

Det er et krav, at du har minimum 5 års ansættelse som speciallæge, jf. retningslinjer fra Region Midtjylland, for at kunne komme i betragtning til ansættelse som overlæge.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos
oversygeplejerske Marie-Louise Ulsøe på  +45 2330 5689 eller på maruls@rm.dk, du kan også kontakte funktionsansvarlig overlæge Jesper Gilberg Schriver  på +45 2477 8544 eller på jesper.schriver@auh.rm.dk samt funktionsansvarlig overlæge Joachim Møller Frederiksen på  +45 2421 4248 eller på joacfred@rm.dk.

Ansøgning samt CV og relevante bilag sendes elektronisk via nedenstående link.

Ansøgningsfrist: 25. juni 2019, samtaler i uge 27.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.