Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord i Randers, søger overlæge eller afdelingslæge

Dette job er udløbet

Har du lyst til faglig udvikling, brænder du for patienternes sikkerhed og har du idéer til, hvordan vi sammen kan gøre sundhedsvæsenet bedre? Er du læge, som ønsker at få indflydelse på, hvordan tilsyn i sundhedsvæsnet skal foregå? Så har vi brug for dig i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Om kontoret  

I Tilsyn og Rådgivning Nord yder vi sundhedsfaglig rådgivning til andre myndigheder i relation til bl.a. anmeldelsespligtige smitsomme sygdomme, beredskabsopgaver, miljøsager, retslægelige ligsyn og trafikmedicin. Desuden fører vi tilsyn med sundhedspersoner og behandlingssteder i Region Midt- og Nordjylland.

Kontoret er præget af et godt og tæt kollegialt samarbejde både fagligt og socialt med fokus på udvikling og læring. Miljøet er tværfagligt, og dine kollegaer er bl.a. læger, sygeplejersker, jurister, folkesundhedsvidenskabskandidater/andre akademikere og administrativt personale. Kontoret er uddannelsesafdeling for speciallægeuddannelsen i samfundsmedicin.

Dit arbejde 

Dine arbejdsopgaver vil som udgangspunkt omfatte flere af kontorets opgaver, herunder:
 • Tilsyn i lægepraksis, på sygehuse, misbrugsbehandlingssteder m.fl.
 • Tilsyn med sundhedspersoner
 • Sundhedsfaglig rådgivning og sagsbehandling af sager vedr. smitsomme sygdomme, miljøforurening, trafikmedicin og sundhedsjuridiske problemstillinger
 • Deltagelse i udviklings- og læringsinitiativer for sundhedsvæsenet
 • Retslægelige ligsyn
 • Rådgivning af læger, sygeplejersker og andre sundhedspersoner samt andre myndigheder, f.eks. om instrukser, vejledninger m.v.
Din uddannelse og erfaring

Du er uddannet læge med tilladelse til selvstændigt virke og gerne speciallæge i samfundsmedicin, men andre specialer kommer også i betragtning. Vi ser også gerne, at du har erfaring fra flere sektorer i det danske sundhedsvæsen.

Derudover lægger vi vægt på, at du har:

 • interesse for og gerne erfaring med et eller flere af kontorets arbejdsområder
 • interesse for og erfaring med organisatoriske lægelige opgaver
 • interesse for sundhedsjuridiske problemstillinger
 • lyst til at arbejde projektorienteret og tværfagligt
 • gode kommunikative evner
 • interesse for og gerne erfaring med kvalitetsudvikling eller organisatorisk arbejde
 • kørekort og bil til rådighed

Uanset hvilken baggrund du kommer med, så er arbejdet formentlig nyt for dig. Vi sørger derfor for grundig oplæring, herunder bred introduktion og en intern uddannelse.

Dine personlige kvalifikationer

Vi forventer, at du kan lide at samarbejde med andre om at løse opgaver i et tværfagligt miljø, at du kan indgå i en respektfuld og anerkendende dialog med forskellige sundhedsfaglige grupper, samt at du arbejder systematisk og kan overholde deadlines.

Vi tilbyder

Et spændende og varieret job med meningsfyldte opgaver hvor du får mulighed for at bruge klinisk erfaring til at arbejde for patientsikkerheden. Jobbet giver dig et grundlæggende kendskab og netværk til alle dele af sundhedsvæsnet, som du kan bruge i din videre karriere. Du får udstrakt grad af indflydelse på tilrettelæggelsen af dine egne arbejdsopgaver. Vi lægger meget vægt på løbende efteruddannelse. Vi har adresse tæt på motorvejen, så det er nemt at komme til og fra arbejde – også i myldretiden.

Om ansættelsen  

Ansættelse som overlæge sker i henhold til rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er indplaceret i gruppe 1 (lr.37).

Ansættelse som afdelingslæge sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Yngre Læger.

Ansættelse som hhv. overlæge eller afdelingslæge forudsætter speciallægeanerkendelse.

Kontakt os gerne  

Få mere at vide om stillingen ved at ringe til kontorchef Charlotte Hjort, tlf. 7222 9331.

Er du interesseret?  

Klik på “Søg job” og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 8.

Generelt om styrelsen

Styrelsen for Patientsikkerhed arbejder for, at det er trygt at være patient i det danske sundhedsvæsen. Vi fører bl.a. tilsyn med autoriserede sundhedspersoner og sundhedsorganisationer, udsteder autorisationer til 17 forskellige autoriserede faggrupper. Vi administrerer desuden rapporteringssystemet om utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet, ligesom vi administrerer EU-reglerne om sygesikring ved behandling i udlandet.

På det grundlag bidrager vi til, at sundhedsvæsenet lærer af fejl og forebygger gentagelser.
Vi er mere end 300 medarbejdere og har tilknyttet sagkyndige konsulenter.Styrelsen for Patientsikkerhed har røgfri arbejdstid.Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.

Styrelsen for Patientsikkerhed arbejder for, at det er trygt at være patient i det danske sundhedsvæsen.
Vores vision er et sikkert og lærende sundhedsvæsen.