Overlæge – Brænder du for at arbejde med unge mennesker Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland

Ansøgningsfrist: 30/10/2019 Børne- og Ungdomspsykiatri

Vi søger en overlæge til det ungdomspsykiatriske sengeafsnit i Aabenraa.

Vi tilbyder en arbejdsplads hvor udvikling, høj faglighed, dialog og samarbejde med de unge og deres familier er i fokus.

På afsnittet modtager vi unge i alderen mellem 13-19 år. Vi varetager også stationær behandling af unge med spiseforstyrrelser.

Der er 18 sengepladser i nye fysiske rammer.

I vores forbedrings- og kvalitetsarbejde tager vi afsæt i den Syddanske forbedringsmodel . 

I miljøterapien arbejder vi udefra en bæltefri tilgang og anvender bl.a. safewards-principper. Der er et bredt tværfagligt samarbejde og faglig sparring foregår på tværs af forskellige faggrupper.

Dine opgaver er:

 • At sikre, at udredning og behandling sker i henhold til aktuelle retningslinjer
 • Videreudvikling af tiltag med henblik på reduktion af tvang
 • Kliniske behandlingsmæssige opgaver
 • Faglig sparring i forskellige kontekster
 • Intern undervisning og supervision af andre faggrupper
 • Konsultativt arbejde eksternt samt netværksarbejde i forhold til uddannelsessteder, socialforvaltninger m.v.
 • Samarbejde med funktionslederen for at sikre sammenhæng mellem kompetence, kapacitet og opgaver

Hos os får du:

 • Faglige udfordringer
 • Selvstændige og varierende arbejdsopgaver
 • Et tæt samarbejde med funktionslederen, afdelingsledelsen, lægekollegaerne samt tværfagligt personale

Hvem er du: 

 • Du er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri eller i psykiatri med erfaring indenfor de respektive specialområder
 • Du vil videreudvikle faget og du vil engagere dig i forbedringsarbejde jf. den Syddanske forbedringsmodel
 • Du er åben, selvstændig og kan indgå i et forpligtende samarbejde med funktionsleder og specialpsykolog om udvikling af afsnittet
 • Du er god til at bevare overblikket og strukturere dine arbejdsopgaver i en travl hverdag

 

Om afdelingen:

Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland er fysisk placeret på tre matrikler, og ud over døgnafsnittet i Aabenraa rummer afdelingen et døgnafsnit i Esbjerg samt ambulatorier i Vejle og Esbjerg. Der er en funktionsleder tilknyttet hvert afsnit, som i samarbejde med de faglige ledere varetager den daglige ledelse af afsnittene.

Den overordnede ledelse for de tre matrikler varetages af afdelingsledelsen, bestående af en ledende overlæge og en oversygeplejerske. Ledelsen udøves i en matrixorganisation med funktionsledere i forhold til personaleansvar og specialeansvarlige overlæger i forhold til det faglige udviklingsansvar, der i et forpligtende samarbejde understøtter medarbejderne i løsningen af kerneopgaven.

 

Hvis du vil vide mere:

Er du interesseret i at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Klaus Müller-Nielsen, tlf. 9944 6502, eller oversygeplejerske Yvonne Reinholdt, tlf. 9944 7301.

Du kan læse mere om afdelingen på hjemmesiden om http://www.psykiatrienisyddanmark.dk/wm459880, og vil du se hvad Aabenraa kan byde på, kan du følge linket her: http://profilfilm3.nord-ad.dk/272

Din ansøgning:

Søg stillingen online via linket herunder. Vær opmærksom på at beskrive dine kvalifikationer, så de kan bedømmes i forhold til den konkrete stilling, og på at specificere de 7 kompetenceområder.

Ansøgningsfristen er den 30.oktober 2019 og ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 46.