Overlæge til børne- og ungdomspsykiatrien på Færøerne

Dette job er udløbet

Ved Psykiatrisk Center i Torshavn/Færøerne er en nynormeret overlægestilling i Børne- og ungdomspsykiatri ledig og ønskes besat 1. september 2017 eller snarest derefter.

Børne- og ungdomspsykiatrien er under udvidelse og udgøres aktuelt af et tværfagligt team bestående af en speciallæge, reservelæge, psykologer, sygeplejersker samt lægesekretær.

Den aktuelle stilling er en fuldtidsstilling som klinisk overlæge.  Det Børne- og ungdomspsykiatriske team varetager primært ambulant undersøgelse og behandling af børn og unge under 18 år, der er henvist under mistanke om psykisk sygdom/eller psykiatriske problemstillinger, hvis kompleksitet kræver udredning i børne- og ungdomspsykiatrien. Det Børne- og ungdomspsykiatriske team har desuden et tæt samarbejde med andre instanser der indgår i det tværsektorielle samarbejde omkring patienterne.

Vi ønsker stillingen besat med en overlæge, der kan indgå i teamarbejdet omkring fortsat udvikling af det børne- og ungdomspsykiatriske speciale på Færøerne, hvor der tages hensyn til de specielle udfordringer der er på et lille sted med stor geografisk afstand til specialiserede funktioner.

Vi forventer, at overlægen primært har fokus på de kliniske opgaver og interesse for, sammen med teamet at organisere disse effektivt og udviklingsorienteret.

Det er en fordel at kunne forstå og læse færøsk – der er mulighed for sprogundervisning på aftenskole  i Torshavn. Alle færinger forstår dansk og taler det også – omend de helst taler færøsk.

Vi kan tilbyde

 • Grundig introduktion
 • En spændende og dynamisk arbejdsplads med gode kolleger
 • Et miljø, hvor vi vægter høj faglighed og udvikling
 • Selvstændighed og fleksibilitet vedrørende arbejdstilrettelæggelse og mulighed for stor
 • indflydelse i det kliniske arbejde
 • Gode betingelser for videreudvikling af kompetencer
 • At være en del af en organisation i udvikling, hvor vi overordnet prioriterer rehabilitering
 • og recovery i et tværfagligt teambaseret samarbejde.


Kvalifikationer
Vi søger en speciallæge, der mestrer de forskellige speciallægekompetencer:

Medicinsk ekspertise

 • Speciallægeanerkendelse inden for børne- og ungdomspsykiatri. Speciallæge, der er godt på vej til en speciallistuddannelse kan komme i betragtning.

Kommunikation

 • Gerne uddannelse eller erfaring inden for kommunikation. Ansøgerne forventes at kunne indgå i forskellige undervisningsopgaver og formidling af børne- og ungdomspsykiatriske problemstillinger i offentligheden.

Samarbejde

 • Der forventes gode samarbejdsegenskaber som kan indgå i sugehusets og centrets tværfaglige samarbejde og øvrige tværsektorielle samarbejde.

Ledelse/administration

 • Det ønskes, at ansøger kan indgå i ledelsesmæssige og administrationsmæssige samarbejdsfora.

Sundhedsfremme

 • Pædagogisk indsigt og viden, som kan indgå i forældreundervisning og samarbejde med div. samarbejdsparter.

Akademiker

 • Det er ønskeligt at ansøger har forskningsmæssig erfaring eller interesse. Centret deltager i multicenter forskning vedrørende bl.a autisme og flere andre sygdomsområder.

Professionel

 • Kunne arbejde selvstændigt og administrere egne ressourcer i balance med de udfordringer der er, både af behandlingsmæssig, etisk, juridisk og ressourcemæssig art.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Fíggjarmálaráðið og Foreningen af Speciallæger.

Der kræves, at der kan forevises blank straffeattest vedrørende forhold der involverer børn.

Der indhentes efter aftale med ansøger altid referencer inden endelig beslutning om ansættelse.

Yderligere oplysninger om stillingen. Du er velkommen til at kontakte overlæge Rebekka G. Perlick på tlf. +298 304500 lokal 4400 eller lsrebpe@ls.fo

Ansøgningsfrist: 15.08.2017

Ansøgning, CV og eksamensbeviser skal uploades på linket nedenfor ”Søg stillingen”.

Originale uddannelsesbeviser og anbefalinger skal medbringes ved en evt. samtale.

Hvis vedkommende som bliver ansat i stillingen, har arbejdet uden for Færøerne de sidste 6 måneder, skal fremvises MRSA bevis inden start.

På Landssygehusets hjemmeside www.ls.fo kan du læse mere om os som arbejdsplads og vores vision, mission og strategimål.

Du kan få mere at vide om Færøerne på følgende hjemmesider:

www.visitfaroeislands.com

www.faroeislands.com

www.torshavn.fo

www.framtak.com