Overlæge blæreteamet Urinvejskirurgi, Aarhus Universitetshospital Til dig som søger en urologisk afdeling med ubegrænsede muligheder for at bidrage til forskning og udvikling inden for malign - og/eller benign urologi samt senfølger. Din primære tilknytning vil være i Blæreteamet. Du vil skulle bidrage ind i forløb på tværs af teams med særligt fokus på urothelsygdom.

Ansøgningsfrist: 12/02/2023 Aarhus Universitetshospital

En stilling som overlæge ved Region Midtjylland med tjeneste ved Urinvejskirurgi, Aarhus Universitetshospital er ledig til besættelse 1. maj 2023 eller efter aftale.

Urinvejskirurgi på Aarhus Universitetshospital varetager udredning og behandling af patienter med nyre-, øvre urothel-, blære-, penis-, prostata- og testikelkræft samt benign voksen- og børneurologi på hovedfunktions-, regions- og højtspecialiseret niveau.

Urinvejskirurgi varetager højtspecialiserede funktioner inden for avanceret urologi, børneurologi, dialyse- og transplantationskirurgi i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning. Afdelingen dækker endvidere alle områder af basisurologien. Derudover indgår Urinvejskirurgi i et fagligt fællesskab i Klinik For Bækkenbundslidelser og Senfølgeklinikken, – et område med fortsat stort udviklings- og forskningspotentiale.

Der ønskes ansøger, som er speciallæge i urologi med kompetence- og interesseområder inden for udredning og behandling af voksne patienter med maligne og benigne urologiske lidelser.

Du vil primært være tilknyttet Blæreteamet og varetage teamspecifikke højtspecialiserede opgaver. Der forventes erfaring og interesse inden for udredning, behandling og opfølgning af patienter med præmaligne- og maligne blære- eller penisforandringer ud fra et evidens– og patientperspektiv i hhv. Klinik, Dagkirurgi og stationært OP.

Det forventes, at du har erfaring med åben– og robotassisteret blærekirurgi, samt at du mestrer palletten af kirurgiske behandlingstilbud til patienter med peniskræft (landsdelsfunktion).

Du vil kunne medvirke til at præge retning og implementering af fremtidig strategi for udredning og behandling af ovennævnte patientgrupper. Sammen med afdelingsledelsen og øvrige speciallæger i teamet vil du have ansvaret for udvikling og organiseringen af patientforløbene.

Urinvejskirurgi er førende inden for den ambulante kirurgi, og en stor del af den kirurgiske aktivitet ligger placeret i vores dagkirurgiske afsnit. Din primære operative aktivitet vil være i stationært OP-afsnit.

Forskningsinteresse vil være et plus. Erfaring med inklusion og drift af kliniske forsøg vil være en fordel. Du vil skulle bidrage aktivt ind i rekruttering af patienter til kliniske forsøg. Der vil være mulighed for at bidrage med egen forskningsaktivitet i form af idéudvikling og supervision af yngre kolleger. Det forventes, at tæt interaktion med Forskningsenheden tænkes ind i daglig drift.

Du skal være villig til at indgå i et travlt og dynamisk team, hvor udredning, behandling, palliation, forskning og udvikling går op i en højere enhed. Drivkraften skal være ønsket om altid at gøre det bedste for vores patienter ift. udredning, behandling og opfølgning samt bidrage til kvalitetsforbedrende tiltag og undervisning.

Stillingen ønskes besat med en speciallæge, som bidrager til et godt arbejdsmiljø og gode samarbejdsrelationer såvel internt som eksternt.

I forhold til personlige egenskaber lægges vægt på evnen til dialogbaseret samarbejde, loyalitet, engagement, ansvarlighed, åbenhed og beslutningsdygtighed.

Stillingen er forbundet med transplantationsvagt (vagthold på 7) med rådighedstjeneste fra bolig.

Ansøgeren bedømmes ud fra de 7 lægeroller De 7 lægeroller

Ansættelsen sker med hovedtjeneste ved Aarhus Universitetshospital, Urinvejskirurgi og med ambulatorie udetjeneste i Horsens eller Randers.

Stillingen er omfattet af de nye lønformer, således at lønnen er sammensat af grundløn, evt. kvalifikationsløn og evt. funktionsløn.

 Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Anette Ryslev på tlf. 4017 8902 og mail anetrysl@rm.dk

Ansøgningsfrist  12. februar 2023. Der planlægges med samtaler den 21. marts 2023

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.