Overlæge/afdelingslæge/vikar for afdelingslæge Gynækologisk Obstetrisk afdeling D, OUH Gynækologisk obstetrisk Afdeling D - Odense-Svendborg

Dette job er udløbet

To stillinger som henholdsvis overlæge respektivt afdelingslæge (alt efter kompetencer)  og vikar for afdelingslæge er ledige til besættelse snarest (det er ikke mulig startdato, der skal afholde dig fra at søge). 

Alt efter kompetence og interesse vil stillingerne være tilknyttet enten vores almen gynækologiske eller vores urogynækologiske sektion.

Vi er en afdeling, som satser på kontinuerlig vækst, udvikling, forskning, internationalt samarbejde, godt tværfagligt samarbejde, prioritering af efteruddannelse – godt humør og masser af arbejde. Så, hvis dette også har din prioritering, modtager vi meget gerne din ansøgning.

Såfremt de der fastansættes ikke allerede er ekspert (DSOG) i gynækologisk ekspertområde vil afdelingen støtte ekspertuddannelsesforløb for vedkommende. 

Afdelingen har funktioner ved såvel OUH Odense Universitetshospital i Odense som ved Svendborg Sygehus og der kan indgå arbejdsfunktioner ved begge matrikler. For de aktuelle stillinger vil hovedfunktionen være i Odense. 

Gynækologisk Obstetrisk afdeling D ved OUH Odense Universitetshospital har gennem en årrække været i kraftig vækst. Samtidig er forskning og klinisk udvikling højt prioriteret, ligesom afdelingen har et bredt internationalt samarbejde.  

 

Afdeling D´s opbygning og funktioner 

Målsætning 

Afdelingen har som overordnet mål at:  

 • sikre en høj kvalitet i klinikarbejde, forskning og udvikling, præ- og postgraduat undervisning, pleje samt service.  
 • skabe effektive og professionelle patientforløb  
 • være en attraktiv arbejdsplads med et lærende miljø  
 • have medarbejdere og ledere, der bygger samarbejde og ledelse på respekt, loyalitet, tillid og professionalisme.  

 

Funktionsområde 
Afdelingen er en af Region Syddanmarks fire specialafdelinger indenfor gynækologi og obstetrik og har højt specialiserede funktion indenfor: 

 •  gynækologisk onkologi  
 • fertilitetsbehandling  
 • almen gynækologi  
 • urogynækologi  
 • obstetrik  
 • føtal medicin.  

 

Afdelingens lægebemanding 

 • 43 overlæger, heraf 1 ledende overlæge og 5 professorer. Desuden 5 adjungerede professorer.  
 • 11 afdelingslæger  
 • 9 reservelæger i speciallægeuddannelse i gynækologi og obstetrik  
 • 9 reservelæger i med henblik på speciallægeuddannelse i almen blok  
 • 2 yngre læger i introduktionsuddannelse.  

 

Som undervisningsafdeling varetager afdelingen specialfunktioner, herunder regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner. Herudover indgår afdelingen i speciallægeuddannelsen, idet alle Region Syddanmarks uddannelsessøgende læger indenfor specialet tilbringer 18 måneder på afdelingen, som led i hoveduddannelsen. Afdelingen deltager endvidere i uddannelsen af læger i almen medicin.   

 

Overlægens/afdelingslægens organisatoriske placering, ansvarsområder og opgaver 

Det almen gynækologiske funktionsområde omfatter kirurgisk gynækologi og medicinsk gynækologi.  

  

Den faste lægelige bemanding indenfor almen gynækologi omfatter aktuelt 10 overlæger og 1 afdelingslæge. 

 

Den faste lægelige bemanding indenfor urogynækologi omfatter aktuelt 5 overlæger, heraf en professor.

 

Overlægen/afdelingslægen refererer i faglige spørgsmål til sektionslederen respektivt til de specialeansvarlige overlæger i almen gynækologi. 

 

Kvalifikationskrav 

Faglig bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgernes oplysninger om egne kompetencer indenfor hvert af de 7 beskrevne kompetenceområder. 

Der lægges vægt på interesse i/dokumentation af forskning indenfor obstetrik. 

 

Løn- og ansættelsesforhold 

Løn- og ansættelsesforhold i overensstemmelse mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger respektivt Foreningen af Yngre Læger. 

 

Hør mere 

For yderligere oplysninger om stillingerne eller afdelingen kan ledende overlæge Bjarne Rønde Kristensen kontaktes på tlf. 6541 2338/mobil 5140 8916 eller e-mail: bjarne.kristensen@rsyd.dk  

 

Din ansøgning 

Husk at oplyse stillingsnummer. 

 

Ansøgningsfrist: 19. oktober 2018. 

 

Vi indhenter børneattest, på de der ansættes. 

 

Vi glæder os til at høre fra dig.