Overlæge /afdelingslæge ved Blodprøver og Biokemi Overlæge /afdelingslæge ved Blodprøver og Biokemi Regionshospitalet Randers

Dette job er udløbet
Blodprøver og Biokemi, Regionshospitalet Randers, søger en overenskomstansat speciallæge (overlæge/afdelingslæge) i klinisk biokemi med ansættelse d. 1. september 2019, eller efter aftale.

Regionshospitalet Randers er et spændende akuthospital med en stor fælles akut modtageenhed. Hospitalet har fokus på kvalitet i patientbehandlingen, forskning og innovation samt et godt og udviklende arbejdsmiljø.

Vi søger en speciallæge, der brænder for klinisk biokemi og som har lyst til at være med til at udvikle afdelingen, idet vi står overfor at skulle implementere nyt apparatur indenfor både kemi, immunkemi og hæmatologi. Du vil blive en del at afdelingens driftsledelse og du vil få det lægefaglige ansvar i samarbejde med en lægefaglig konsulent. Den ledende overlægestilling vil være vakant i en periode, men besættes snarest muligt.
Du vil skulle arbejde tæt sammen med 4 afdelingsbioanalytikere, 2 biokemikere, IT-bioanalytiker, kvalitetskoordinator, underviseren og den ledende bioanalytiker.

Blodprøver og Biokemi er en velfungerende afdeling med højt aktivitetsniveau og ISO akkrediteret siden 2004. Den samlede analyseproduktion er på ca. 5 mill. analysesvar om året og den samlede stab er på ca. 80 ansatte. Afdelingen servicerer de kliniske afdelinger på Regionshospitalet Randers og områdets praktiserende læger. Det drejer sig om et bredt analyserepertoire på hovedfunktionsniveau og derudover en række specialanalyser specielt indenfor det gastrointestinale område. Afdelingen varetager laboratoriedelen for Region Midt indenfor tarmkræftscreening. Derudover har afdelingen blodbanksfunktion med donortapning på Sundhedscenteret i Grenå og på Thors Bakke i Randers samt blodprøvetagning på 6 geografiske lokaliteter.

Afdelingen har et tæt og velfungerende samarbejde med laboratoriets brugere. Samarbejdet prioriteres højt og udmøntes i jævnlige dialogmøder med klinikerne med henblik på at yde den bedste og mest effektive service. Som følge af samarbejdet opstår der jævnligt nye udviklingsprojekter direkte koblet til den kliniske anvendelse af laboratoriets ydelser og knowhow. Samarbejdet med praksis og Laboratorie Konsulent Ordningen er et andet højt prioriteret område.

Arbejdsopgaverne:

 • Lægefagligt ansvar for laboratoriets drift og kvalitetsudvikling indenfor aftalte          specificerede områder
 • Arbejde i projektorienterede teams på tværs i afdelingen
 • Indgå i og tage initiativer til at styrke samarbejdet med laboratoriets brugere og          samarbejdsparterne
 • Lægefaglig rådgivning til laboratoriets brugere
 • Deltage i afdelingens undervisningsforpligtelser og tage initiativer hertil

Vi forventer, at du:

 • Er speciallæge i klinisk biokemi
 • Har bred erfaring i klinisk biokemisk drift og udvikling
 • Kan koordinere og uddelegere opgaver
 • Er kvalitetsbevidst
 • Er udadvendt, motiverende og kan lide at arbejde i teams
 • Har lyst og erfaring med undervisningsopgaver
 • Er god til kommunikation og formidling
 • Kan tænke i helheder

Sammen med ansøgningen fremsendes curriculum vitae med oplysninger om uddannelse, ansættelser, videnskabelig aktivitet, undervisningsaktivitet, ledelseserfaring samt en publikationsliste.

Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 kompetenceområder: medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder, leder/administrator, sundhedsfremmer, akademiker og professionel.
En nærmere beskrivelse heraf findes på Region Midtjyllands hjemmeside under “Ansættelse af speciallæger i Region Midtjylland” og hvorfra retningslinjer og skema kan downloades, idet skemaet bedes forud udfyldt og medsendt ansøgningen.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger. Stillingen er vagtfri.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende bioanalytiker Jette Krüger Jensen, tlf. 2372 2259.

Ansøgningsfrist senest d. 24/6 2019.
Ansøgningerne vil blive bedømt i forhold til de 7 lægeroller.

Ansøgningen skal sendes via link: “Søg job/Send ansøgning”

Det er muligt at læse mere om Regionshospitalet Randers på www.regionshospitalet-randers.dk

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.