Overlæge/afdelingslæge til Smertecenter Syd, Afdeling V OUH Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V, Odense

Ansøgningsfrist: 10/08/2021 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

En stilling som overenskomstansat overlæge/afdelingslæge i Region Syddanmark ved Smertecenter Syd, Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V, Odense Universitetshospital, er ledig til besættelse pr. 1. november 2021 eller efter aftale.
Smertecenter Syd er en del af Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V. Centret er beliggende på Heden 9, Odense C. Smertecenter Syd har et formaliseret samarbejde med ESES-enheden.

Smertecenter Syd har regionsfunktion i forhold til behandlingen af patienter med kroniske komplekse smerter. Vi modtager årligt ca. 1200 patienter med kroniske komplekse smerter.

Smertecenter Syd består ud over funktionslederteamet af overlæger, afdelingslæger, reservelæge, sygeplejersker, psykologer, socialrådgivere, fysioterapeut, AC medarbejder og sekretærer.
Stillingen er ikke forbundet med vagtforpligtelse. Du vil have egne patientforløb og indgå i det tværfaglige set-up.

Om dig

Du:

 • Har specialuddannelse i relevant speciale
 • Har eller ønsker at tilegne dig viden og erfaring med smerteområdet
 • Arbejder målrettet med inddragelse af patienter og pårørende
 • Er åben og lydhør i din kommunikation, og ønsker at være en del af et tværfagligt miljø
 • Ønsker at deltage i undervisning, udvikling og forskning på smerteområdet

 

Opgaven

 • At styrke samarbejdsmæssige relationer
 • At styrke tværfagligheden
 • At sikre meningsfuld dialog
 • At omsætte faglige kvalifikationer til kompetent adfærd
 • At iværksætte hensigtsmæssige og nødvendige aktiviteter
 • At forandre sig i forhold til nye krav
 • At sikre kontinuerlig udvikling

 

Funktionsledelse

Afsnittet ledes lokalt af funktionsledelsen; en overlæge og en anden ledelsesfigur (under etablering), der begge refererer til afdelingsledelsen. Overlægen vil sammen med afsnittets øvrige overlæger være ansvarlig for funktionsområdets lægelige ledelse.

 

Arbejdssted

Smertecenter Syd er en del af Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V.

Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V er en tværgående klinisk afdeling med et højt aktivitetsniveau og har i kraft heraf en meget bred kontaktflade, der omfatter alle hospitalets afdelinger. De kliniske anæstesiafsnit samarbejder med de kirurgiske og andre afdelinger i forbindelse med anæstesiologiske og kirurgiske opgaver, mens intensiv- og opvågningsafsnittene i større eller mindre udstrækning samarbejder med samtlige kliniske afdelinger på hospitalet.

For at sikre den bedst mulige udnyttelse af den anæstesiologiske special- og ekspertviden er afdelingen geografisk og funktionelt opdelt i 2 hovedafsnit, klinisk anæstesi/opvågningsområdet og intensivområdet.

Den lægelige normering på Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V er hospitalets største med omkring 140 læger fordelt på overlæger og afdelingslæger samt reservelægestillinger klassificeret som uddannelsesstillinger i specialet. 

Faglig bedømmelse

Ved udarbejdelse af ansøgningen bør man være opmærksom på, at den faglige bedømmelse skal ske efter Sundhedsstyrelsens regler, idet der vil blive lagt vægt på ansøgers oplysninger om egne kompetencer inden for hver af de 7 roller: Medicinsk ekspert, kommunikation, samarbejde, ledelse/administration, akademiker, pædagogisk erfaring og professionalisme. Ansøger bedes derfor i sin ansøgning forholde sig konkret til de 7 roller.

Ansøgere til overlægestillingen skal udfylde vedlagte skema til brug i det faglige bedømmelsesudvalg. Skemaet sendes sammen med ansøgningen.

Funktions- og stillingsbeskrivelse kan hentes her.

Løn og ansættelsesforhold:
Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger, subsidiært YL for afdelingslæge.

Region Syddanmark anvender prøvetid for nyansatte i Regionen.
Ved ansættelse vil afdelingen rekvirere børneattest elektronisk via Det Centrale Kriminalregister.

Ansøgning inkl. relevante bilag sendes elektronisk via link på denne side og stiles til:

Ledende overlæge Bjørn Mygil
Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V
Odense Universitetshospital OUH

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos

Lægelig funktionsleder Kristina Espesen
Tlf. 65 41 16 64
Smertecenter Syd

Ledende overlæge Bjørn Mygil
Tlf. 65 41 36 26

Samtaler vil blive afholdt:

24. august 2021