Overlæge/afdelingslæge til Palliativ Enhed, Onkologisk Afdeling R, Odense Universitetshospital Onkologisk Afdeling R Odense

Ansøgningsfrist: 13/12/2023 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Palliativ Enhed har vi en fast speciallægestilling ledig til besættelse pr. 1. april 2024 eller snarest muligt derefter. Er du speciallæge med interesse for palliativ indsats? Vil du være med til at videreudvikle de palliative tilbud til patienter med alvorlig livstruende sygdom uanset diagnose? Så er du måske vores nye kollega.

 

Palliativ Enhed
Den Palliative Enhed er en selvstændig enhed under Onkologisk Afdeling R, OUH. Vi yder specialiseret palliativ indsats til patienter med uhelbredelig, livstruende sygdom og komplekse palliative problemstillinger samt til deres pårørende.

Enheden består af et udkørende team (Palliativt Team Fyn), som har lokaler i både Odense og Svendborg, og Palliativt Sengeafsnit, som er beliggende i Odense. Vi arbejder tværfagligt, og i enheden er der ansat følgende faggrupper: læger, sygeplejersker, sekretærer, psykologer, fysioterapeuter, socialrådgivere, præst og koordinator for frivillige

Opgaver
Lægerne i Palliativ Enhed varetager en bred vifte af kliniske funktioner. Fordelingen af de enkelte ansvarsområder aftales indbyrdes i speciallægegruppen afhængig af interesse og kvalifikationer. I alle funktioner lægger vi vægt på det tværfaglige samarbejde. Vores vigtigste opgaver er:

 • palliativ indsats til patienter i eget hjem med uhelbredelig, livstruende sygdom og komplekse palliative problemstillinger
 • konsulentbistand til sundhedspersonale, som behandler palliative patienter
 • lægefunktion på Hospice Fyn
 • lægefunktion på Hospice Sydfyn
 • lægefunktion i Palliativt Sengeafsnit
 • lægefunktionen i Palliativt Ambulatorium på Onkologisk Afdeling
 • tilsynsfunktion på hele OUH
 • døgndækkende telefonvagt for læger i Region Syddanmark

Vi deltager i den kliniske videreuddannelse af onkologiske I- og H-læger og prioriterer undervisning i både primær- og sekundærsektor højt. I Palliativ Enhed har vi en række prioriterede udviklingsområder, læs evt. mere her: Region Syddanmark (ipapercms.dk), og her: Region Syddanmark (ipapercms.dk).

Kvalifikationer
Vi forventer, at du:

 • er speciallæge i klinisk onkologi, anæstesiologi, et intern medicinsk speciale, almen medicin eller et andet relevant speciale
 • har interesse for palliativ medicin og lyst til at udvikle dine kompetencer inden for fagområdet
 • har gode samarbejdsevner, gode kommunikative evner og lyst til at indgå i tværfagligt samarbejde

Derudover ser vi gerne, at du har interesse for og erfaring med forskning og udvikling, og at du har organisatoriske evner. Hvis du ansættes som overlæge, skal du have mindst 5 års anciennitet som speciallæge.

Ansættelsesforhold
Du bliver ansat i Onkologisk Afdeling R, OUH med funktion i Palliativt Enhed. Du må regne med funktion på både OUH Odense Universitetshospital og OUH Svendborg Sygehus samt Hospice Fyn og Hospice Sydfyn. Stillingen er i udgangspunktet på fuld tid (37 timer ugentligt).

Du indgår sammen med de øvrige speciallæger i en vagtordning med tilstedeværelse til kl. 18 på hverdage og til kl. 15 på lørdage med efterfølgende beredskabsvagt. De præcise vilkår vil afhænge af, om du ansættes som overlæge eller afdelingslæge.

Du refererer til den ledende overlæge i Palliativ Enhed. Løn- og ansættelsesforhold er i overensstemmelse med gældende overenskomst.

Ansøgning
Du bedes i ansøgningen forholde dig til egne kompetencer inden for de syv lægeroller (medicinsk ekspert/lægefaglig, kommunikator, samarbejder, leder/administrator/organisator, sundhedsfremmer, akademiker/forsker/underviser og professionel) og i videst muligt omfang dokumentere kvalifikationerne inden for disse kompetencer.

Der er ansøgningsfrist den 13. december og samtaler forventes afholdt i uge 51. Stillingen ønskes besat pr. 1. april 2024 eller snarest muligt derefter.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Mette Kelstrup Hallas på telefon 2938 7593 eller e-mail: mette.hallas@rsyd.dk