Overlæge/afdelingslæge til Demensklinik Lillebælt, Lokalpsykiatrien i Fredericia Psykiatrisk Afdeling Vejle

Ansøgningsfrist: 15/11/2019 Psykiatrisk Afdeling

Er du speciallæge i neurologi, psykiatri eller almen medicin?

Har du erfaring indenfor demensområdet eller har du lyst til at få det, så har vi brug for dig i Demensklinik Lillebælt.

Stillingen er til besættelse 1. januar 2020, eller hurtigst muligt derefter

Demensklinik Lillebælt

Demensklinik Lillebælt varetager udredning, diagnosticering og behandling af demens.

Afdelingen består af to afsnit, det ene hører under geriatrisk afdeling, Kolding og det andet afsnit hører under psykiatrisk afdeling Vejle. Vi søger en læge til afsnittet som hører under psykiatrisk afdeling Vejle.

Langt de fleste patienter ser vi i ambulatoriet, men vi er en udkørende enhed, som også ser patienter i eget hjem og på plejecentrene, det forventes at du kan køre bil.

Du bliver en del af et team bestående af neurologer, psykiater, geriatere, neuropsykolog, specialpsykolog og sygeplejersker.

Det tværfaglige samarbejde værdsættes højt, ligesom det gode patientforløb altid involverer pårørende.

Hvis der er behov for det, så tilbyder vi en grundig introduktion, mesterlære og mulighed for kursusaktivitet.

Dit job og vagtforhold

Dine hovedopgaver vil være

• udredningssamtaler, diagnosticering og behandling.

• opfølgning og supervision.

• rådgivning af praktiserende læger.

Stillingen er vagtfri.

Timetal kan forhandles

Krav til ansøgning: 

Er du interesseret i stillingen, beder vi dig sende en ansøgning udformet i overensstemmelse med beskrivelse af de 7 lægekompetencer, CV samt dokumentation for uddannelse og tidligere ansættelser.

Ansøgningsfristen er den 15. november 2019.

Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 47.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Connie

Thurøe Nielsen på mobil 51 71 74 23

Søg