Overlæge/afdelingslæge til Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland, affektiv team i ambulatoriet i Vejle den 1. juni 2019 eller efter aftale. Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland

Ansøgningsfrist: 29/03/2019 Børne- og Ungdomspsykiatri

Vil du være med til at udvikle behandlingstilbud for børn og unge i psykiatrien? Er du fagligt velfunderet og kan du skabe engagement omkring dig? Ønsker du mulighed for at arbejde med forskning? 

 

Vi arbejder i diagnoseopdelte teams og har lige nu 1 ledig stilling, derfor søger vi: overlæge/afdelingslæge til ambulatoriet i Vejle, med tilknytning til det affektive team  

 

Vi lægger vægt på at samarbejde med patient og forældre og andet netværk, herunder andre sygehusafdelinger, socialforvaltninger, skoler, PPR, praktiserende læger samt dag- og døgninstitutioner.  

 

Vores ambition er at skabe størst mulig effekt for patienter, pårørende samt samarbejdspartnere. Afdelingen arbejder med det Syddanske Forbedringsmodel i den kliniske hverdag. 

Børne- og ungdomspsykiatrien Sydjylland har omkring 300 ansatte, heraf 30 læger. 

 

Vi kan tilbyde:  

 • Overordnet fagligt ansvar for driften af et klinisk delområde, i tæt samarbejde med specialansvarlig overlæge. 
 • Mulighed for at kombinere lægearbejde med forskning. Vi har en forskningsstrategi og – organisation, i samarbejde med Forskningsenheden i Odense. 
 • Arbejde med fokus på at implementere det Syddanske Forbedringsmodel.  
 • En hverdag med faglige udfordringer. Vi arbejder for at give barnet, den unge og familien en kvalificeret behandling, hvor der tages hensyn til barnet/den unge samt familiens behov og ønsker. 
 • En arbejdsplads hvor det tværfaglige samarbejde er en stor del af vores hverdag og vægtes højt. 
 • Yde konsultativt arbejde eksternt samt udføre netværksarbejde i forhold til skoler og socialforvaltning  
 • Stå for intern undervisning og supervision af andre faggrupper, specifikt ift. det kliniske  område 

 

Hvem er du: 

 • Du er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri 
 • Du er engageret og har interesse i at videreudvikle faget 
 • Du vil bidrage aktivt til implementeringen af Den Syddanske Forbedringsmodel 
 • Du er åben, selvstændig og er god til at samarbejde tværfagligt  
 • Du er god til at bevare overblikket og strukturere dine arbejdsopgaver i en travl hverdag 
 • Du er fleksibel i løsning af de samlede lægelige opgaver i afdelingen 

 

Om afdelingen: 

Børne- og ungdomspsykiatri Sydjylland varetager det børne- og ungdomspsykiatriske udrednings- og behandlingsarbejde i Sydjylland. Afdelingen fusionerede den 1. januar 2017 og er fordelt på tre matrikler i Aabenraa, Vejle, Esbjerg, med ambulante funktioner på alle matrikler og sengeafsnit i Aabenraa og Esbjerg. I februar 2017 flyttede ambulatoriet fra Kolding til nye lokaler i Vejle. 

 

Den overordnede ledelse for de tre matrikler varetages af afdelingsledelsen, bestående af en ledende overlæge og en oversygeplejerske. Ledelsen udøves i en matrixorganisation med funktionsledere ift. personaleansvar og specialeansvarlige overlæger ift. det faglige udviklingsansvar, der i et forpligtende samarbejde understøtter medarbejderne i løsningen af kerneopgaven. 

 

 

Praktiske oplysninger: 

Ansøgningsfristen er 29. marts 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 14. Tiltræder 1. juni 2019 eller efter aftale. 

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved ledende overlæge Klaus Müller-Nielsen, tlf.  9944 6502 eller oversygeplejerske Yvonne Reinholdt, tlf. 9944 7301. 

 

Løn- og ansættelsesvilkår: 

Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst indgået mellem den faglige organisation og Danske Regioner. 

 

Vi glæder os til at høre fra dig