Overlæge/afdelingslæge til affektivt team, Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion

Ansøgningsfrist: 22/02/2021 Børne- og Ungdomspsykiatri

Vi søger pr 1. marts 2021 eller hurtigst muligt derefter en overlæge eller afdelingslæge til vores ambulante team, affektivt team, hvor vi udreder, diagnosticerer og behandler børn og unge inden for det affektive område i aldersgruppen fra 7 – 19 år. Affektivt team løser opgaver på hoved-, regions- såvel som højt specialiseret niveau. Afdelingen har løbende intern undervisning og ekstern supervision, og som overlæge/afdelingslæge vil du indgå i undervisning og vejledning af yngre læger og andre personalegrupper.
Som vores nye overlæge/afdelingslæge bliver du en del af en større lægegruppe med både speciallæger og yngre læger under uddannelse. 
Overlæger varetager fælles regional beredskabsvagt fra bolig.

Dine kompetencer

  • Du er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri med erfaring inden for det affektive område
  • Du har gode samarbejdsevner – også i komplekse krydsfelter, hvor du arbejder netværksbaseret, tager initiativ og ansvar
  • Du vil bidrage aktivt til implementeringen af Den Syddanske Forbedringsmodel

Vi tilbyder

  • En spændende stilling, hvor du både har mulighed for at påvirke udviklingen inden for det affektive område, samt implementere tiltag i praksis på området
  • Dedikerede kollegaer
  • Mulighed for at udfolde dine faglige og personlige kompetencer
  • Mulighed for at indgå i forskning/kvalitetsarbejde

Om afdelingen

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense er en del af Psykiatrien i Region Syddanmark. Afdelingen er regionens universitetsafdeling på det børne- og ungdomspsykiatriske område. Ifølge specialeplanen dækker BUP-O Fyn for patienter på hovedfunktionsniveau, og hele Region Syddanmark for patienter på regions- og højt specialiseret niveau. Det skaber muligheder og perspektiver i vores daglige arbejde og faglige udvikling.
Vi vægter forskning og uddannelse højt og ønsker, at afdelingen vedvarende befinder sig i toppen af dansk børne- og ungdomspsykiatri.

Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark er organiseret i to selvstændige afdelinger. I vores afdeling har vi organiseret os i fire ambulante funktionsområder. Vores ambulatorier arbejder i teams inddelt efter diagnosegrupper. Afdelingen har et døgn- og dagafsnit med 22 senge og herunder regionens fire børnesenge.

Afdelingen har i alt omkring 170 ansatte.

 

Løn- og ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem FAS/FAYL og Regionernes Lønnings- og Takstnævn og er omfattet af lokalløndannelse. Dette betyder, at der ved samtalen skal drøftes gensidige forventninger til dit lønniveau. Såfremt du ikke allerede er ansat i Region Syddanmark, vil der være en prøvetid på tre måneder.

Hvis du vil vide mere

Du er velkommen til at høre mere om stillingen hos ledende overlæge Ulla Skov Jørgensen på tlf. 99 44 86 02 eller pr. mail via vores sikre e-postkasse psykiatrisygehuset@rsyd.dk (husk at skrive att: BUP-O i emnefeltet).

Ansøgningsfristen er den 22. februar 2021. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 24. februar 2021.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Funktionsbeskrivelse behandlingsansvarlig overlæge

Funktionsbeskrivelse afdelingslæge