Overlæge/afdelingslæge til Afdeling for Hjertesygdomme, Aabenraa Hjertesygdomme

Ansøgningsfrist: 24/06/2019 Sygehus Sønderjylland

Overlæge/afdelingslæge til Afdeling for hjertesygdomme, Aabenraa – Sygehus Sønderjylland

Funktion i KAG teamet med mulighed for oplæring i radialis KAG.

Stillingen ønskes besat 1.oktober 2019 eller efter aftale.

Har du lyst til at komme med på holdet, og blive en del af en velfungerende afdeling med fokus på kvalitet, faglighed, patienttilfredshed og arbejdsglæde? Så hører vi gerne fra dig.

Afdeling for Hjertesygdomme blev en selvstændig afdeling 1/2 2018, med ledende overlæge og oversygeplejerske, der refererer direkte til direktionen. Afdelingen har selvstændige lægefaglige konferencer, selvstændigt kardiologisk bagvagtslag og pr. 1/4 2019 også selvstændigt kardiologisk forvagtslag. Vi prioriterer undervisning, uddannelse og faglig udvikling højt.

Afdelingen er kendetegnet ved et godt arbejdsmiljø, hvor der er højt til loftet, og hvor uddannelse samt kollegialitet vægtes højt. Der er et solidt og yderst velfungerende tværfagligt samarbejde i teams. Vi uddanner medicinstuderende og yngre læger på mange forskellige niveauer og prioriterer dette højt.

Den kardiologiske funktion i klinikken er normeret med 12 overlæger i kardiologi, 2 afdelingslæger, 4 yngre læger i hoveduddannelsesstillinger, 4 yngre læger i introduktionsstillinger samt 2 KBU-læger.

Du vil indgå i det 10 skiftede kardiologiske bagvagtslag, som alle ugens dage er tilstedeværelse 8-21 med efterfølgende vagt fra bolig. Der vil være beskeden udetjeneste i Sønderborg og Tønder.

Vi arbejder med fleksibel skemalægning, og er lydhøre for individuelle ønsker om arbejdstilrettelæggelse.

Vi søger en specialæge til at indgå i vores KAG-team. Du vil blive tilbudt oplæring i radialis-KAG.

Du vil blive tildelt selvstændigt funktionsområde afhængigt af interesser.

Optageområdet for afdeling for Hjertesygdomme er på 265.000 indbyggere.

Hjertesygdommes sengeafdeling i Åbenrå har i øjeblikket 18 sengepladser, men udvides i 2020 til 23 sengepladser, i takt med lukning af de sidste hjertemedicinske senge på Sønderborg matriklen. I tilknytning til sengeafdelingen findes også et Hjertemedicinsk daghospital. De akutte patienter modtages på FAM.

Hjertesygdommes ambulatorium i Åbenrå har ca. 26.000 besøg pr. år, omfattende:

  • Stort ekko ambulatorium inkl. TEE aktivitet og GUCH ambulatorium, samt fra sommeren 2019 stress ekkokardiografi.
  • Invasiv funktion med ca. 1000 KAG undersøgelser årligt (overvejende radialis procedurer), samt ca. 200 pacemaker-implantationer / skift pr. år, samt implantation af loop recordere.
  • Veletableret Hjerte- CT funktion, samt forventning om opstart på Hjerte- MR i 2019.
  • Pacemaker og ICD ambulatorium.
  • Holter monitorering, døgn blodtryksmåling og arbejdstest
  • Stor hjertesvigt og atrieflimren klinik, samt AK-center.
  • Lipid klinik og rehabiliterings klinik

Vi arbejder tæt sammen med afdeling B, OUH, med 4 ugentlige videobaserede konferencer.

På Sønderborg Sygehus drives et mindre hjertemedicinsk ambulatorium med ambulante og ekkokardiografiske kontroller, også her findes der hjertesvigtsklinik, atrieflimren klinik, holter ambulatorium og kardiel rehabilitering. Fra 2020 opstarter det tværfaglige ambulatorietorv i Sønderborg, hvor de intern medicinske, inkl. hjertemedicinsk ambulatorium skal samarbejde efter strategien ”samme dag under samme tag”

Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af dine oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 kompetenceområder.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist: 24. juni 2019

 

Hvis du vil vide mere, så kontakt:

Ledende overlæge, Lene Svendstrup Christensen, Ph.d., lene.svendstrup@rsyd.dk, tlf: 77976420.

Sekretær for afdelingsledelsen, Annette Axelsen Drangsfeldt, anaxdr@rsyd.dk, tlf. 29452331