Overlæge/afdelingslæge søges til Øre-, Næse- og Halskirurgi på Aarhus Universitetshospital En stilling som overlæge/afdelingslæge indenfor ørekirurgi ved Øre-, Næse- og Halskirurgi, Aarhus Universitetshospital er ledig til besættelse med tiltrædelse pr. 1. marts 2019 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Aarhus Universitetshospital varetager højtspecialiserede funktioner, regionale funktioner samt basisfunktioner for hospitalets lokalområde.

Øre-, Næse- og Halskirurgi er en universitetsafdeling med en række højt specialiserede funktioner inden for specialet. Desuden varetages basisfunktion for den østlige del af Region Midtjylland. Afdelingens hovedfunktion er på Aarhus Universitetshospital med satellitfunktion på Regionshospitalet i Randers.

Øre-, Næse- og Halskirurgi har en høj forskningsaktivitet, såvel klinisk som eksperimentelt. Afdelingen lægger stor vægt på tværfagligt, såvel som tværsektorielt samarbejde inden for klinik, uddannelse og forskning. Der arbejdes tværfagligt omkring de enkelte patientforløb med inddragelse af patient og pårørende. Det tværfaglige samarbejde involverer et tæt samarbejde med andre afdelinger på Aarhus Universitetshospital, andre hospitaler, samt med primærsektoren. Inden for forskning er der et udbredt samarbejde med andre afdelinger/institutioner og med andre nationale og internationale forskningsnetværk.

Overlægen/afdelingslægen vil, i samarbejde med afdelingsledelsen og overlægerne i øreteamet, have ansvar for udviklingen og organiseringen af patientforløb inden for otokirurgi og vil være tilknyttet afdelingens øreteam. Ansøgeren skal deltage i otokirurgisk diagnostik og behandling indenfor højtspecialiserede og regions ørekirurgiske funktioner herunder cochlear implant og anden avanceret ørekirurgi. Speciallægens hovedfunktion vil være otokirurgi.

Herudover skal overlægen/afdelingslægen varetage kliniske funktioner i afdelingen i samarbejde med afdelingens øvrige læger. Stillingen ønskes besat med en speciallæge i oto-rhino-laryngologi med interesse og kompetence indenfor ørekirurgi. Stillingen ønskes desuden besat med en speciallæge, som bidrager til gode samarbejdsrelationer både i og uden for afdelingen samt udviser empati over for patienter og pårørende.

Vagtforpligtigelse
Overlægen indgår i bagvagts beredskabsvagt.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de syv lægeroller. Skema kan hentes her.

Overlægen forventes at kunne bidrage til et godt arbejdsmiljø. Åbenhed og samarbejdsevne forventes også at kunne nå uden for afdelingens rammer til andre afdelinger og til primærsektoren. I forhold til ansøgers personlige egenskaber lægges der desuden vægt på loyalitet, ansvarlighed, åbenhed og beslutningsdygtighed. Der lægges vægt på åbenhed og gode samarbejdsevner.

Det er et krav, at du har minimum fem års ansættelse som speciallæge, jf. retningslinjer fra Region Midtjylland for at kunne komme i betragtning til ansættelse som overlæge.

Ansøgningsfrist 18. januar 2019.

Nærmere oplysning om stillingen fås ved henvendelse til ledende overlæge Karin Lambertsen på 7845 4080.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.