Overlæge/afdelingslæge søges i urogynækologsk sektion ved Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital En fuldtidsstilling som overlæge/afdelingslæge ved Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital er ledig til besættelse den 1. marts 2020 eller snarest muligt herefter.

Dette job er udløbet

Stillingen er med funktion i den urogynækologiske sektion, og ansøgere med kompetencer og interesse for urogynækologi foretrækkes.

Den faste lægelige bemanding indenfor urogynækologi omfatter fire overlæger og en afdelingslæge, mens vulva-funktionen varetages af en overlæge og en afdelingslæge. Der er et tæt samarbejde med sygeplejersker/fysioterapeuter med særlig interesse for urogynækologi og vulva-sygdomme.

Afdelingens urogynækologiske team varetager højt specialiseret behandling indenfor urogynækologi herunder mesh-kirurgi ved recidiv prolaps, behandling af komplikationer til tidligere mesh- og slyngekirurgi. Afdelingen har regionsfunktion indenfor behandling af recidiv-prolaps samt operativ behandling af urin-inkontinens samt vulvodyni.

Den daglige ambulante urogynækologiske funktion foregår i Klinik for Bækkenbundslidelser, som er Danmarks første klinik for bækkenbundslidelser. I klinikken har specialistteams fra Urinvejskirurgi, Kvindesygdomme og Fødsler, Mave- og Tarmkirurgi samt Børn og Unge skabt et spændende og inspirerende fagligt miljø med fokus på et sammenhængende udrednings- og behandlingsforløb for nuværende og kommende patienter.

Hvem er Urogynækologisk Team?
Vi er et team med godt humør og positiv omgangstone samt et brændende ønske om et højt fagligt miljø, der sikrer en fortsat udvikling indenfor behandling og forskning samt tværfagligt samarbejde såvel nationalt som internationalt.  Hvis du kan se dig selv i det miljø, så modtager vi gerne en ansøgning fra dig.

Gynækologisk sektion er opdelt i flere teams; gyn-onkologisk team, almen gynækologisk team, endometriose team og urogynækologisk team. Der forventes et bredt samarbejde på tværs af de enkelte teams.

Vi ønsker

  • Ansøgere med en stærk faglig profil med personlige ambitioner og gode evner indenfor samarbejde
  • Ansøgere med særlig interesse for urogynækologi og vilje til at indgå i et dynamisk og lærende miljø
  • Ansøgere, der ønsker at bidrage til et godt akademisk miljø herunder deltagelse i undervisning og forskning.
  • En holdspiller til et team, hvor høj faglighed, loyalitet og interkollegial respekt med plads til forskellighed samt en behagelig og positiv omgangsform er basale værdier.

Forskning indenfor området er højt prioriteret, og ansøgeren forventes at indgå i eksisterende forskningsprojekter

Overlæger/afdelingslæger indgår i den gynækologiske bagvagt/mellemvagt. Tjenesten er aktuelt tilrettelagt i to-holds drift med 8-12-skiftet vagt alle dage. Vagten er bemandet med forvagt til 19.45 på hverdage og til 15.24 i weekend, mellemvagt samt en gynækologisk og en obstetrisk speciallæge i bagvagt. Alle har tilstedeværelsesvagter. Afdelingen har samlet ca. 350 medarbejdere, heraf 53 læger. Afdelingen varetager alle opgaver indenfor specialet med undtagelse af fertilitetsbehandling. For detaljer henvises til medfølgende funktionsbeskrivelse.

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema kan hentes her og bedes udfyldt.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Jannie Dalby Salvig på telefon 7845 3300.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.speci