Overlæge/ Afdelingslæge på Ortopædkirurgisk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus. Ortopæd- og kæbekirurgisk afdeling

Ansøgningsfrist: 06/12/2021 Sydvestjysk Sygehus

Ortopædkirurgisk afdeling, Esbjerg/Grindsted, søger en overlæge/afdelingslæge pr. 1. februar 2022 eller efter aftale. Funktionsområdet er inden for skulderkirurgi.

Vi søger:
En overlæge/afdelingslæge med bred ortopædkirurgisk uddannelse og erfaring samt dokumenteret kendskab til skulderkirurgi.

Vagtforhold efter nærmere aftale. Det forventes, at du deltager på normal vis i bagvagtsfunktionen i afdelingen, men med hovedbeskæftigelse inden for skulder-/albuekirurgien.

Vi forventer, at du kan deltage i og tage ansvar for:

  • Ortopædkirurgisk stuegang, ambulatoriefunktion, behandlingsindikationer og behandlinger inden for skulder området
  • At du selvstændigt kan foretage artroskopisk undersøgelse af skulderled
  • At du har en vis erfaring med traumatologi inden for skulder området og kan varetage osteosyntese af de mest almindelige frakturer
  • Læge- og studenterundervisning på forskellige niveauer samt undervisning af andre personalegrupper
  • Afdelingens almindelige kliniske arbejde, uddannelse og udviklingsopgaver med fokus på kvalitetssikring og udvikling inden for skulderkirurgien.
  • Indgå i forskningsprojektor.

Vi tilbyder:

  • At du får mulighed for at indgå i afdelingens skulderteamAfdelingen har regionsfunktion for skulderkirurgi og varetager derfor både stabilitetskirurgi og protesekirurgi.
  • Oplæring inden for disse områder i det omfang, du har behov herfor.
  • Bred ortopædkirurgisk uddannelse, udvikling og kvalitetssikring indenfor skulderområdet.

Lidt om afdelingen:
Afdelingen er en bred-baseret specialafdeling med stor traumatologisk funktion. Derudover er der funktion inden for revisionskirurgi af knæ- og hoftealloplastikker, skulderkirurgi på regionsfunktion, håndkirurgi, fod-/ankelkirurgi, artroskopisk kirurgi og infektions- og amputationskirurgi.

Skuldersektionen er baseret primært i Esbjerg, men med enkelte ambulatorier og dagkirurgiske funktioner i Grindsted.

Afdelingen er normeret med ledende overlæge, 12 overlæger, 7 afdelingslæger, 2-3 1. reservelæger og 10 reservelæger.

Sydvestjysk Sygehus bliver fra foråret 2022 et universitetshospital, der varetager kandidatuddannelsen af lægestudiet. Afdelingen indgår i denne uddannelse.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Yderligere oplysninger:
Yderligere oplysninger kan fås ved ledende overlæge Lars Hansen 79185802

Ansøgning sker elektronisk.

Motiveret ansøgning, der forholder sig til de syv kompetenceområder og i videst mulig omfang dokumenterede kvalifikationer inden for disse sendes elektronisk. Se skema.

Bedømmelse af ansøgere til stillingen finder sted i overensstemmelse med Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger i Region Syddanmark.

Ansøgningsfrist 6.december 202