Overlæge/afdelingslæge med interesse for hypertension til Endokrinologisk afd. M, OUH Odense Universitets Hospital. Endokrinologisk Afdeling M Odense

Ansøgningsfrist: 24/06/2019 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Der søges en speciallæge i endokrinologi eller kardiologi med interesse for hypertension.  Ansættelse 1. september 2019 eller snarest derefter.

Endokrinologisk afd., OUH, varetager udredning og behandling på alle specialiseringsniveauer til patienter med endokrinologiske sygdomme samt til patienter i flere tilgrænsende subspecialer herunder  patienter med hypertension.

Afdelingen har en høj videnskabelig aktivitet til understøttelse af den kliniske funktion.

Dit nye job

Du får det faglige ansvar for hypertensionsklinikken i afdelingen der i tæt samarbejde med andre specialer varetager udredning og behandling af patienter med behandlingsresistent essentiel hypertension og sekundær hypertension.  Aktuelt gennemføres årligt 3000 ambulante besøg. Til klinikken er tilknyttet to speciallæger med 20% funktion i klinikken samt læger i hoveuddannelse i endokrinologi og sygeplejersker. Omfanget af din forventede funktion i hypertensionsklinikken giver mulighed for tillæg af andre kliniske funktioner (andet subspeciale, stuegang, FAM-vagt, M-vagt) og/eller tid til forskning afhængig af din baggrund og ønsker samt afdelingens strategi.

Vi søger en overlæge der:

  • Har dansk autorisation som speciallæge i endokrinologi eller kardiologi
  • Kan varetage og udvikle hypertensionsklinikken samt understøtte med forskning.
  • Deltager aktivt i afdelingens undervisning og kompetenceudvikling. 
  • Kan arbejde tværfagligt og etablere gode samarbejdsrelationer til interne og eksterne samarbejdspartnere herunder primær sektoren.

Vi tilbyder en afdeling hvor:

Klinik, forskning og uddannelse prioriteres højt.

Der samarbejdes om løsning af opgaver og prioriterer arbejdsmiljø højt


Løn og ansættelsesvilkår

Bedømmelse af ansøgers faglige kvialifikationer vil ske på baggrund af ansøgers oplysninger . Fremsendes i skemaformat  jf.  ”Faglig bedømmelse af lægefaglige kompetencer” for ansøgere til stilling som speciallæge.

Aflønning efter kvalifikationer og overenskomst.  Ansøgere der ikke kommer fra aktuel stilling i Region Syddanmark vil have 3 måneders prøvetid.

Inden endelig ansættelse vil der blive indhentet referencer.


Ansøgningsfrist : Mandag den 24-06-2019