Overlæge/afdelingslæge i Reumatologi eller andet relevant speciale, Rygcenter Syddanmark – med mulighed for forskning/klinisk lektorat Rygcenter Syddanmark

Ansøgningsfrist: 18/08/2021 Sygehus Lillebælt

Vil du være en del af udredningen, diagnostikken, behandlingen og herunder vejledningen af patienter med ikke-inflammatorisk rygsygdom på højt niveau?

Vi søger en speciallæge i reumatologi eller andet relevant speciale, der ønsker at være med til at konsolidere og videreudvikle hele vores Rygcenter.

Vi tilbyder

 • En stilling uden vagt
 • En ambitiøs afdeling med fokus på høj grad af kvalitet, patientsikkerhed- og tilfredshed
 • En forskningsaktiv afdeling både kirurgisk og medicinsk, hvor der er mulighed for dedikeret tid til forskningsprojektor/klinisk lektorat alt efter kompetencer og præferencer
 • En stilling med hovedvægten på udredning og vejledning af patienter med ikke-inflammatorisk rygsygdom, hvor differentialdiagnostik, supervision og samarbejde med primærsektoren er i fokus
 • En afdeling hvor information og herunder vejledning af patienterne er en central del af behandlingen
 • En dynamisk arbejdsplads, hvor medarbejderne løser arbejdsopgaver i tværfagligt samarbejde med fokus på ”patienten først” og hvor der lægges vægt på en aktiv hverdag med et godt arbejdsmiljø.

Vi arbejder ud fra Sygehus Lillebælt værdier: Resultater, Ordentlighed, Samarbejde og Excellence.

Vi forventer at du

 • er speciallæge i intern medicin – reumatologi eller andet relevant speciale.
 • har lyst og evne til at tage et medansvar for opbygning og drift af både rygmedicinsk afsnit og Rygcenter Syddanmark som helhed, herunder interesse i videreudvikling, kvalitetssikring og forskning
 • har ledelsesevner hvor samarbejde og kvalitet er i højsæde
 • tager medansvar for afdelingernes drift i henhold til ansvarsområde herunder udarbejdelse af retningslinjer
 • har gode kommunikations- og samarbejdsevner
 • har lyst til at superviserer og undervise kommende kollegaer

Om Rygcenter Syddanmark

Rygcenter Syddanmarks kerneopgave er på specialistniveau at udrede samt behandle og herunder vejlede regionens rygpatienter ud fra den enkeltes behov.
Det overordnede mål er at fremme livskvaliteten for rygpatienter.

Vi er kendt for en høj patienttilfredshed og modtager rygpatienter fra hele Region Syddanmark. Vi modtager ca. 18.000 nyhenvisninger og opererer ca. 1.000 patienter årligt.
Forskning er et højt prioriteret område med stor både rygkirurgisk og rygmedicinsk forskningsaktivitet. Herudover har vi stor uddannelsesaktivitet og tager imod uddannelsessøgende indenfor mange faggrupper.  

Vil du vide mere om afdelingen: http://rygcentersyddanmark.dk/wm202525

Kvalifikationer

Ansøgningen skal/bedes udfærdiget i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller og skal indeholde kopi af speciallægeautorisation og curriculum vitae. Der lægges vægt på, at ansøgerne forholder sig konkret til de syv kompetenceområder og i videst mulige omfang dokumenterer kvalifikationer inden for disse kompetencer.

Yderligere information

Såfremt du ønsker stillingen uddybet kan du rette henvendelse til
Jakob Blaabjerg Espesen, Ledende overlæge, 29727977/ jakob.espesen@rsyd.dk

Løn- og ansættelse
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til den indgåede aftale mellem Foreningen af speciallæger og Region Syddanmark

Stillingen ønskes besat 1. december 2021 eller efter aftale.

Stillingen er på 37 timer eller efter aftale.

Ansøgningsfrist

Fristen for at søge stillingen er 18. august 2021 kl. 12.00

Der afholdes ansættelsessamtaler den 24. august 2021