Overlæge / afdelingslæge i radiologi søges til Røntgen, Skanning og Nuklearmedicin i Esbjerg. Røntgen, Scanning og Nuklearmedicinsk Afdeling

Ansøgningsfrist: 16/06/2024 Esbjerg Sygehus Grindsted Sygehus Syddansk Universitetshospital

Vi søger en speciallæge (overlæge/afdelingslæge) i radiologi til Røntgen, Skanning og Nuklearmedicin, Syddansk Universitetshospital, Esbjerg og Grindsted Sygehus med start pr. 01.09.2024 eller efter aftale.

Stillingen er en fuldtidsstilling, enten som afdelingslæge eller som overlæge, med eller uden vagtfunktion, alt efter kompetencer. Hovedfunktionen kan være inden for enten abdominal/uroradiologi, muskuloskeletal radiologi, medicinsk radiologi incl. FAM-funktion (fælles akutmodtagelse), neuroradiologi eller mammaradiologi, men vil evt. kunne kombineres med interesse inden for et andet subspeciale.

Hvis du indgår i vagtfunktionen, har du tilstedeværelse kl. 14-22 på hverdage og kl. 8-15.30/14-22 i weekenderne. Nattevagten kl. 22-8 passes af et eksternt vikarbureau alle ugens dage, hvor du har rådighedsvagt fra hjemmet. Dit arbejdssted er Esbjerg Sygehus.

Vi søger:

 • En speciallæge i radiologi, som vil være med til at udvikle afdelingens radiologiske profil med høj faglighed.
 • En kollega, som er motiveret for faglig udvikling, og gerne vil bidrage til at udvikle eget subspeciale sammen med dygtige kolleger.
 • En kollega, som har evner for tværfagligt samarbejde både i og uden for afdelingen.
 • En medarbejder, der vil være aktiv deltager i den pågående transformation af afdelingen og sygehuset som helhed, fra akutsygehus til sin nuværende status som universitetshospital.
 • En speciallæge, som kan bidrage med at supervisere og vejlede yngre kolleger under uddannelse.

Vi tilbyder:

 • En afdeling, som vægter et godt arbejdsmiljø, har højt til loftet og plads til både faglig sparring og humor i hverdagen.
 • En afdeling, som deltager aktivt i sygehusets tranformation fra akutsygehus til universitetshospital, hvor du kan få medindflydelse på afdelingens faglige profil nu og i fremtiden.
 • En afdeling, der har fokus på samarbejde med de kliniske afdelinger omkring det optimale patientforløb.
 • Gode og hjælpsomme lægelige kolleger, som er vant til at samarbejde, og hvor du vil kunne bidrage med nye idéer til rationelle arbejdsgange og optimering af flow.
 • En fælles radiologisk og nuklearmedicinsk afdeling, der giver mulighed for tværfagligt samarbejde og optimering af patientforløb.
 • En afdeling med state-of-the-art apparatur inden for de forskellige radiologiske modaliteter og mulighed for interventionelle procedurer på flere områder. 
 • Mulighed for deltagelse i patientnær forskning og uddannelse samt mulighed for at sætte eget præg på udformningen heraf.
 • Mulighed for fleksibel arbejdstilrettelæggelse under hensyntagen til kolleger og afdelingens øvrige funktioner (herunder konferencer).
 • Mulighed for videreuddannelse og udvikling af personlige lægefaglige kompetencer.

Fakta om afdelingen:
Afdelingen består af en samlet radiologisk og nuklearmedicinsk afdeling med fælles afdelingsledelse. Vi er i alt ca. 115 medarbejdere, fordelt på læger, radiografer, bioanalytikere, sekretærer og andet administrativt personale.

Afdelingen har i nyere tid gennemgået en omfattende renovering, og har i alt 5 MR-skannere (2 på 3 Tesla og 3 på 1,5 Tesla), 4 CT-skannere, hvoraf den ene udgør én ud af kun to photon couting CT-skannerne i Danmark, 3 PET-CT-skannerne samt fuldt udstyrede UL-, røntgen- og interventionsrum. Afdelingen er organiseret i 7 områder med ledende / specialeansvarlige overlæger inden for følgende subspecialer: Abdominal/uroradiologi, interventionsradiologi, muskuloskeletal radiologi, medicinsk radiologi incl. FAM-funktion (fælles akutmodtagelse), neuroradiologi, mammaradiologi og nuklearmedicin. Der er stor variation i opgaverne inden for de radiologiske og nuklearmedicinske modaliteter.

Afdelingen har løbende uddannelseslæger i introduktionsforløb, H1-forløb og H4-læger, og vi vægter uddannelse højt.

​Vi foretager ca. 220.000 undersøgelser på årsbasis, og vi har et tæt samarbejde med FAM, de kirurgiske og medicinske specialafdelinger samt almen praksis. Afdelingen har funktioner på enhederne i Esbjerg, Grindsted og Brørup.

Som sygehus med akutfunktion er der et højt aktivitetsniveau med stort patientflow hele døgnet.

Vi lægger vægt på det gode samarbejde, ordentlighed og gensidig respekt med en åben, tydelig og venlig kommunikation. Vi har patienten i fokus og er optaget af det gode forløb og et velfungerende tværfagligt samarbejde.

Der er gode muligheder for forskning og udvikling, og afdelingen har en aktiv forsknings- og innovationsenhed, Imaging Research Initiative Southwest (IRIS), under Institut for Regional Sundhedsforskning (IRS) ved Syddansk Universitet (SDU). Vi har især fokus på anvendelse af kunstig intelligens som en integreret del af hverdagen.

Du kan læse mere om IRIS her

Sygehuset er pr. 1. september 2022 overgået til at være universitetshospital med kandidatuddannelse i medicin, som bringer os i selskab med de 4 øvrige universitetshospitaler i landet. Sygehusets ambition er at skabe Danmarks bedste lægeskole i et samarbejde med Syddansk Universitet og lokale sundhedsaktører. Du kan læse mere om Esbjerg Sygehus og Grindsted Sygehus her

Arbejdstilrettelæggelse:
Afdelingen er fleksibel i forhold til tilrettelæggelsen af arbejdstiden, som kan planlægges individuelt med f.eks. samlet arbejdstid på færre dage og/eller mulighed for hjemmearbejdsplads under hensyntagen til afdelingens øvrige bemanding og vagtfunktion.

Ansøgning:
Ansøgningen bedes udfærdiget i henhold til kvalifikationskrav i relation til de 7 lægeroller/kompetenceområder for speciallæger.

Såfremt du søger stillingen som overlæge, bedes du udfylde dette skema og vedhæfte det i ansøgningen.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst. 

Yderligere oplysninger:
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheflæge og forskningsleder Rikke Beese Dalby, Røntgen, Skanning og Nuklearmedicin, Syddansk Universitetshospital, Esbjerg Sygehus og Grindsted Sygehus, Finsensgade 35, 6700 Esbjerg, tlf. 3062 8065 eller på mail Rikke.Beese.Dalby@rsyd.dk

Ansøgningsfristen er 16. juni 2024 og ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 25.

Vi glæder os til at høre fra dig.