Overlæge/Afdelingslæge i psykiatri eller børne- og ungepsykiatri, Psykiatrisk Afdeling Odense – Universitetsfunktion Psykiatrisk Afdeling Odense - universitetsfunktion

Ansøgningsfrist: 21/06/2021 Psykiatrisk Afdeling

Vil du gerne arbejde med terapi og har du lyst til en terapeutisk uddannelse? Og vil du være en del af et behandlingsområde som er under udvikling, så er denne stilling noget for dig.

 

Der søges overlæge/afdelingslæge til Psykiatrisk Afdeling Odense, Universitetsfunktion med tiltrædelse 1. september 2021 eller efter aftale.

Den ledige stilling:
Den ledige stilling i Psykiatrisk afdeling er i Team for spiseforstyrrelser, hvor overlægen har søgt orlov for at lave en ph.d.

Team for spiseforstyrrelser er et selvstændigt team, hvor du sammen med det øvrige personale behandler patienter med spiseforstyrrelser, teamet har regionsfunktion og højt specialiseret funktion.
Teamet arbejder med såvel individuelle terapeutiske forløb om med gruppebehandling og arbejder ud fra pakkeforløb på hovedfunktionsniveau.
Derudover har teamet p.t. regionsfunktion og højtspecialiseret funktion.

Teamet har gennem årene udviklet forskellige gruppeforløb, der arbejdes med stor inddragelse af patienterne i såvel behandlingstiltagene som i udviklingen af nye tilbud. Teamet har gennemgået uddannelse i Fælles beslutningstagen mhp patientinddragelse.

Teamet har et tæt samarbejde med såvel sengeafsnittet for spiseforstyrrelser på Psykiatrisk Afdeling som med Ernæringsenheden på OUH.
Teamet er organisatorisk en del af Center for spiseforstyrrelser, som er et murstensløs center hvor der er samarbejde mellem Børne- og ungdomspsykiatrien, børneafdelingen, Ernæringsenheden samt Psykiatrisk Afdeling.

I forbindelse med bygning af ny psykiatrisk afdeling vil der blive bygget et nyt sengeafsnit hvor sengene fra ernæringsenhenden og psykiatrien vi ligge side om side og de 2 afdelinger skal samarbejde om den faglige behandling således, at Endokrinologisk afdeling fortsat har behandlingen af de somatisk truede patienter.
Der pågår i den forbindelse et udviklingsarbejde, som du vil kunne bidrage ind i.

Teamet har ansat psykologer, sygeplejersker, socialrådgiver og diætist, personalet er veluddannet og har mange kompetencer inden for området.

Overlægen som p.t. er i teamet har søgt orlov, men vil være indstillet på at yde supervision/vejledning til dig i en ikke nærmere afgrænset periode.

Ledelse: Du skal sammen med funktionslederen sikre drift og udvikling af teamet og såfremt du ansættes som overlæge forventes du at indgå i og deltage i afdelingens ledelsesfora sammen med øvrige overlæger og funktionsledere.

Teamet samarbejder tæt med team for Personlighedsforstyrrelser, Traumer og sexologi. Funktionslederen er leder for begge team og på sigt arbejdes hen mod endnu tættere samarbejde.

Du vil skulle deltage i det kliniske arbejde som er meget varierende. Du vil skulle gennemføre psykopatologisk udredning og tilrettelægge og indgå i såvel psykofarmakologisk som psykoterapeutisk behandling. 

Psykiatrisk Afdeling Odense:
Psykiatrisk Afdeling Odense har 111 senge fordelt på 3 integrerede afsnit, et lukket afsnit, et afsnit for ”særlige pladser” og 2 specialiserede åbne afsnit og der er i afdelingen lokalpsykiatriske teams, som er specialiserede og som alle har til huse i et stort ambulant hus på Odense Havn, tæt ved offentlig transport.
Afdelingen har universitetsfunktion og har en stor forsknings- og uddannelsesaktivitet, som alle forventes at deltage i.

Afdelingen har rygepolitik som ikke tillader rygning i arbejdstiden.

Vi søger:

Vi søger en overlæge som:

 • Er speciallæge i psykiatri eller Børne- og ungdomspsykiatri.
 • Har interesse i og gerne erfaring med ledelse af flerfaglige teams.
 • Har interesse for behandling og udredning af pt. med spiseforstyrrelse, personlighedsforstyrrelser mm.
 • Har interesse for en eller flere af ovenstående områder og for udviklingen af området.
 • Har gode samarbejdsevner og erfaring i at arbejde i teams med tværfaglig personalesammensætning.
 • Har en terapeutisk uddannelse.

I stillingen vil du få:

 • Mulighed for at kombinere psykiatrien og somatik.
 • Mulighed for at lave terapeutiske arbejde.
 • Mulighed for at se komplekse problemstillinger.
 • Rådgive og undervise.
 • Mulighed for længerevarende forløb.
 • Få tilbud om en terapeutisk uddannelse.

Løn og ansættelsesforhold:
Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem FAS/FAYL og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Supplerende oplysninger:
Faglig funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos sekr. Dorte Østergaard Iversen, telefon 99448904.

For yderligere oplysninger om stillingen kan henvendelse rettes til ledende overlæge Sonja S. Rasmussen, telefon 99448902 eller sonja.rasmussen@rsyd.dk

Din ansøgning med beskrivelse af de 7 lægeroller stiles til:
Ledende overlæge
Sonja S. Rasmussen
Psykiatrisk Afdeling Odense, Universitetsfunktion

Ansøgningsfrist: Mandag den 21. juni 2021.
Ansættelsessamtaler afholdes mandag den 28. juni 2021.

 

– See more at: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=198&ProjectId=197373&DepartmentId=7078&AdvertisementId=155806&IsAdPreviewRequest=true#sthash.Dmuebw8k.dpuf