OVERLÆGE / AFDELINGSLÆGE I KARKIRURGI Hjerte-, Lunge og Karkirurgisk Afdeling T, Odense

Ansøgningsfrist: 17/10/2021 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling T søger 2 afdelingslæger/overlæger i karkirurgi pr. 1. december 2021.

Tænker du “Patienten først” ?

Er du ambitiøs og tilstræber høj kvalitet i behandlingen af de karkirurgiske patienter og vil du gerne være en del af et dynamisk team, der målrettet arbejder med at yde høj kvalitet på alle niveauer i behandlingen – er du måske vores nye kollega.

Vi kan tilbyde dig, at blive:

  • Fagligt udfordret på næsten alle højt specialiserede- og regionsfunktioner indenfor karkirurgien.
  • En del af det karkirurgiske lægeteam, der for nuværende består af 1 professor, 5 overlæger, 2 afdelingslæger og 7 intro- eller hoveduddannelselæger.
  • En del af det team, der sammen med interventionsradiologerne udfører endovaskulære behandlinger, herunder hybrid operationer i afdelingens multifunktionelle operationsstue.
  • En del af det team, der i et multidisciplinært samarbejde med radiologer, kardiologer, hjertekirurger og anæstesiologer tilbyder traditionelle åbne og endovaskulære operationer på hele aorta fra hjerteklap til bifurkatur 24/7/365.
  • En del af det team, der foretager anlæggelse af dialyseadgangsveje, udfører nyretransplantationskirurgi – og i øvrigt har døgndækning 24/7/365 på udtagning af nekronyrer i Region Syddanmark.
  • En del af et innovativt forskningsmiljø, hvor fagets professor er primus motor for flere eliteforskningsprojekter og vejleder for mange ph.d. studerende.

Vi kan ikke mindst tilbyde dig, at blive overlæge/afdelingslæge i en afdeling hvor der er tradition for gensidig respekt, en uhøjtidelig omgangstone, korte kommandoveje og med plads til humor. En afdeling med respekt for høj faglighed og ordentlighed i det vi siger og gør og hvor der arbejdes målrettet med patient- og pårørende inddragelse.

Vi ønsker du har følgende kvalifikationer:

  • Speciallæge i karkirurgi.
  • Vi har et tæt samarbejde med flere tilgrænsende specialer i et endovaskulært aortacenter. Det vil derfor være ønskeligt hvis du har særlige kompetencer eller interesse i endovaskulær behandling.
  • Vi forventer, at du selvstændigt kan bidrage med forskning der understøtter afdelingens udvikling.

Der vil ved ansættelsen blive lagt vægt på de 7 speciallæge kompetencer og ansøgningen bør derfor udformes med udgangspunkt i disse. Faglig funktionsbeskrivelse for henholdsvis overlæge eller afdelingslæge i karkirurgi kan rekvireres på mail gert.lerbjerg@rsyd.dk

Om os:
Afdeling T er Region Syddanmarks højtspecialiserede afdeling indenfor hjerte-, lunge- og karkirurgi og behandler udover borgere fra Region Syddanmark også borgere fra Region Sjælland.

Årligt behandles ca. 4000 patienter under indlæggelser og der er ca. 7.000 ambulante besøg. Vi har 2 heldøgns-sengeafsnit, et daghospital til modtagelse af dagkirurgiske og stationære patienter, et  fælles ambulatorium og et operationsafsnit med 7 operationsstuer.

Afdelingen har en normering på ca 230 fuldtidsstillinger. Vi arbejder strategisk med udvikling af afdelingen indenfor OUH’s Patientstrategi med “Patienten først”. Region Syddanmarks værdigrundlag er implementeret og vi er en aktiv partner i arbejdet med den Syddanske Forbedringsmodel og arbejdet frem mod etablering af NYT OUH.

Yderligere informationer:
Stillingen aflønnes efter overenskomsten mellem ansøgers faglige forhandlingsberettigede organisation og Regionernes Lønnings- og Takstnævn og er omfattet af lokal løndannelse, hvilket betyder, at der ved samtalen skal drøftes gensidige forvetninger til dit lønniveau.

Region Syddanmark er én ansættelsesmyndighed, og enhver ny ansættelse indebærer 3 måneders prøvetid. Der gøres opmærksom på, at OUH er en røgfri arbejdsplads.

Spørgsmål til stillingen:
Ved spørgsmål til stillingen kontakt da funktionsansvarlig for den karkirurgiske sektion overlæge Cengiz Akgül på mail cengiz.akgul@rsyd.dk, tlf. nr. 4023 8959 eller ledende overlæge Gert Lerbjerg på mail gert.lerbjerg@rsyd.dk, tlf. nr. 2170 9646.

Ansøgningsfrist er den 17. oktober 2021. Ansættelsessamtaler afholdes i uge 43.

Vi glæder os til, at høre fra dig.