Overlæge/ afdelingslæge i Ældrepsykiatrien Slagelse Sengeafsnit SL6 og Distriktspsykiatri for Ældre, Afdeling for Specialfunktioner, Psykiatrien Region Sjælland

Dette job er udløbet

Vi søger en afdelingslæge eller klinisk overlæge til Ældrepsykiatrien i Slagelse, h.h.v. i sengeafsnit SL6 og i distriktspsykiatri for ældre. Er du speciallæge i psykiatri eller andet relevant speciale, hører vi meget gerne fra dig.

Ældrepsykiatrien i Slagelse består af Distriktspsykiatri for Ældre og ældrepsykiatrisk sengeafsnit SL6.

Afsnittets ledelse består af en afdelingssygeplejerske og en overlæge, hvor overlægestillingen p.t. er vakant. Begge indgår i tværfagligt ledelsesteam.

Udover læger, er der ved sengeafsnit SL6 et tværfagligt personale på ca. 30 medarbejdere, mens Distriktspsykiatri for Ældre Slagelse består af 4 distriktssygeplejersker, 1 psykolog og 2 lægesekretærer.

I ældrepsykiatrien vægter vi høj faglighed, herunder udvikling af evidensbaserede behandlingsstrategier, inden for en humanistisk og helhedsorienteret, bio-psyko-social sygdomsforståelse. Vi har patienten i centrum, og fokuserer derfor på tværfagligt samarbejde, sammenhængende patientforløb og forebyggelse af tvang. En forudsætning for dette er, at vores medarbejdere trives, hvorfor arbejdsmiljøet er i højsædet. Vi lægger op til et tæt samarbejde med patientens pårørende, praktiserende læger, andre relevante lægefaglige specialer og kommunale samarbejdspartnere. Vi stræber efter faglig udvikling både på det akademiske og praksisnære niveau, og udvikling af samarbejdsrelationer på tværs af regioner, nationalt og internationalt.

Vores målgruppe er ældre patienter med nyopståede psykiatriske sygdomstilstande, og patienter med demens og ledsagende psykiatrisk sygdom. Sengeafsnittet har plads til 17 patienter, mens der i Distriktspsykiatrien for tiden er registreret ca. 200 patienter. Vores ældrepsykiatri er i en løbende udvikling for at møde fremtidige udfordringer, blandt andet med udgangspunkt i Den Nationale Demenshandlingsplan 2025.

Stillingen er vagtfri med forudsigelige arbejdsforhold og gode muligheder for faglig udvikling og tilknytning til forskningsafdelingen.

Ældrepsykiatrien i Slagelse er beliggende i tidssvarende fysiske rammer i det nye Psykiatrisygehus, som også rummer Psykiatrisk Forskningsenhed og almenpsykiatrien, inklusiv psykiatrisk akutmodtagelse samt retspsykiatrien. Psykiatrisygehuset er udformet efter principperne for helende arkitektur, som i indretning og planløsning vægter muligheder for beroligende sanseoplevelser, deeskalering af urotilstande og positiv interaktion imellem mennesker og miljø.

Psykiatrisygehuset er placeret i umiddelbar nærhed til det somatiske sygehus, hvilket naturliggør et nært samarbejde indenfor patientforløb, gensidig faglig udveksling og udvikling af forskningssamarbejder. Ældrepsykiatrien i Region Sjælland er organiseret i Afdelingen for Specialfunktioner, og består desuden af ældrepsykiatrisk sengeafsnit G2 i Vordingborg samt de distriktspsykiatriske teams i Vordingborg og Roskilde.

Løn og ansættelsesforhold
I henhold til overenskomsterne indgået mellem Danske Regioner, FAS og FAYL.

Der er gode muligheder for efteruddannelse både internt og eksternt. Der er endvidere mulighed for at etablere forskningsaktiviteter i samarbejde med Psykiatrisk Forskningsenhed.

Der er ingen vagtforpligtigelse tilknyttet stillingen.

Nærmere oplysninger om stillingerne kan fås hos ledende overlæge Thomas Tellier, tlf. 93 56 78 67.

Ansøgningsfrist senest søndag d. 10. marts 2019.

Ansættelsessamtalerne forventes afholdt uge 11 eller efter aftale.

Kontaktperson(er):
Navn: Thomas Christian Tellier
Stilling: Ledende overlæge
Email: tcte@regionsjaelland.dk
Telefon: 58537400

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.