Overlæge/afdelingslæge – gynækologi Gynækologisk obstetrisk Afdeling D - Odense-Svendborg

Ansøgningsfrist: 27/08/2021 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Gynækologisk Obstetrisk afdeling D, OUH – Svendborg

En stilling som speciallæge tilknyttet afdelingens almen gynækologiske sektion er ledig pr. 1. november 2021, eller efter aftale. 

Du vil få ansvaret for at etablere, og stå i spidsen for afdelingens nye See and Treat klinik på Svendborg Sygehus. Klinikken skal udrede og behandle kvinder med præmenopausal abnorm uterin blødning, ofte i én og samme kontakt. Afdelingen foretager årligt ca.1000 hysteroskopier, hvoraf de fleste i det nye set up kan behandles samme dag med minihysteroskopiske teknikker. Klinikkens økonomi er allerede på plads og den vil blive bemandet med læger og sygeplejersker fra afdeling D. I forbindelse med indflytning på det Nye OUH vil en del af hysterektomierne blive udført på Svendborg Sygehus.

Etableringen vil ske i samarbejde med Almen Team, som består af en række dedikerede speciallæger og sygeplejersker, der har erfaring indenfor området. Der foreligger desuden en beskrivelse af klinikken, men du vil få væsentlig indflydelse på udformningen og placering af de daglige funktioner.

Vi forventer at du har væsentlige operative og organisatoriske kompetencer. Der vil være mulighed for at få en ekspertuddannelse samt få tid til forskning.

Gynækologisk Obstetrisk afdeling D er Region Syddanmarks Universitetsafdeling inden for gynækologi og obstetrik, og vi har højt specialiserede funktioner inden for alle subspecialerne. Dette giver også unik mulighed for tæt samarbejde på tværs af subspecialer i såvel klinik som forskning. Vi har et meget tæt og let tilgængeligt samarbejde med SDU og en meget aktiv forskningsenhed med aktuelt 8 gynækologisk- obstetriske professorater tilknyttet.

Afdelingen har funktioner ved såvel OUH Odense Universitetshospital i Odense som ved Svendborg Sygehus. For den aktuelle stilling vil hovedfunktionen være i Svendborg. Der vil være mulighed for vagtfrihed.

Gynækologisk Obstetrisk afdeling D er strategisk, fagligt, organisatorisk og forskningsmæssigt i gang med det forberedende arbejde frem mod udflytningen til Nyt OUH.

 
Afdeling D´s opbygning og funktioner 

Målsætning

Afdelingen har som overordnet mål at:  

 • sikre en høj kvalitet i klinikarbejde, forskning og udvikling, præ- og postgraduat undervisning, pleje samt service.  
 • skabe effektive og professionelle patientforløb  
 • være en attraktiv arbejdsplads med et lærende miljø  
 • have medarbejdere og ledere, der bygger samarbejde og ledelse på respekt, loyalitet, tillid og professionalisme.  

 

Funktionsområde 
Afdelingen er en af Region Syddanmarks fire specialafdelinger indenfor gynækologi og obstetrik og har højt specialiserede funktion indenfor: 

 •  gynækologisk onkologi  
 • fertilitetsbehandling  
 • almen gynækologi  
 • urogynækologi  
 • obstetrik  
 • føtalmedicin.  

 

Afdelingens lægebemanding 

 • 35 overlæger, heraf 1 ledende overlæge og 8 professorer.  
 • 13 afdelingslæger  
 • 9 reservelæger i speciallægeuddannelse i gynækologi og obstetrik  
   
 • 9 reservelæger i med henblik på speciallægeuddannelse i almen blok  
 • 2 yngre læger i introduktionsuddannelse.  

Som undervisningsafdeling varetager afdelingen specialfunktioner, herunder regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner. Herudover indgår afdelingen i speciallægeuddannelsen, idet alle Region Syddanmarks uddannelsessøgende læger inden for specialet tilbringer 18 måneder på afdelingen, som led i hoveduddannelsen. Afdelingen deltager endvidere i uddannelsen af læger i almen medicin.   

 

Afdelingslægens organisatoriske placering, ansvarsområder og opgaver 

Den faste lægelige bemanding inden for den almen gynækologiske sektion omfatter aktuelt otte overlæger (heraf to professorer), to afdelingslæger og en 1. reservelæge.

Speciallægen refererer til den ledende overlæge.

 

Kvalifikationskrav 

Faglig bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgernes oplysninger om egne kompetencer inden for hver af de 7 lægeroller. 
Der lægges vægt på interesse i/dokumentation af forskning inden for gynækologi. 

  

Løn- og ansættelsesforhold 

Løn- og ansættelsesforhold i overensstemmelse mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger/Foreningen af Yngre Læger. 

 

Hør mere 

For yderligere oplysninger om stillingen eller afdelingen kan ledende overlæge Carsten Byrjalsen kontaktes på tlf. 6014 3216 eller e-mail: Carsten.Byrjalsen@rsyd.dk.

 

Din ansøgning 

Husk at oplyse stillingsnummer.  

Ansøgningsfrist: 27. august 2021. 

Vi indhenter børneattest, på den der ansættes.  

Vi glæder os til at høre fra dig.