Overlæge/afdelingslæge (børne- og ungdomspsykiater eller psykiater) til Ungdomspsykiatrisk dag- og døgnafsnit i Aabenraa per 01.09.23 eller efter aftale Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland

Ansøgningsfrist: 18/06/2023 Børne- og Ungdomspsykiatri

Det ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Aabenraa varetager per 01.09.23 den stationære behandling på hovedfunktionsniveau og dagambulante forløb for unge i alderen mellem 13 og 17+ år for de tolv kommuner på Jyllandssiden af Region Syddanmark.

Afsnittet har fokus på patient- og pårørendeinddragelse samt reduktion af tvang. Vores vision er at skabe en tryg afdeling for patienter, personale og pårørende, hvor patienten og høj faglighed er i fokus. Vi samarbejder kontinuerligt på at finde gode strategier til gavn for den unge. Der arbejdes bl.a. ud fra mentaliseringsbaseret miljøterapi, Safewards, DAT samt bæltefri tilgang. Du bliver en del af et fagligt miljø med et stort engagement, hvor din brede faglige profil er velkommen. Vi har et tæt fagligt samarbejde med vores kollegaer i Ungedøgnafsnitte i BUP-Odense.

Kompleksiteten i patientforløbene er høj, og der er forventning om, at børn/unge og deres familier skal modtage en helhedsorienteret behandling. Vi ønsker at arbejde med en kultur, hvor vi kan lære af hinanden og aktivt anerkender hinandens faglige styrker, og den kultur skal du være med til at understøtte.

Dine opgaver er:

◾ Sikre udredning og behandling sker i henhold til aktuelle retningslinjer

◾ Hovedsageligt kliniske behandlingsmæssige opgaver i forhold til patienter indlagt på hovedfunktion, herunder behandling af patienter med spiseforstyrrelser

◾ Faglig sparring i forskellige kontekster

◾ Intern undervisning og supervision af andre faggrupper

◾ Konsultativt arbejde eksternt samt netværksarbejde i forhold til uddannelsessteder, socialforvaltninger m.v.

◾ Samarbejde i funktionsledelsen for at sikre sammenhæng mellem kompetence, kapacitet og opgaver

 

Hos os får du:

◾ Faglige udfordringer

◾ Selvstændige og varierende arbejdsopgaver

◾ Fleksibilitet ift opgavefordeling efter interesser/kompetencer

◾ Et tæt samarbejde med ledende overlæge, funktionslederen, afdelingsledelsen, lægekollegaerne samt tværfagligt personale

 

◾ Gode muligheder for at sætte retning i afdelingens tilbud

◾ Gode muligheder for relevant kompetenceudvikling

◾ Gode muligheder for forskning i samarbejde med Forskningsenheden i BUP-Odense

 

Hvem er du:

◾ Du er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri eller psykiatri

◾ Du er engageret og har interesse i at videreudvikle faget

◾ Du er åben, selvstændig og god til at samarbejde tværfagligt med miljøpersonale, behandlere og eksterne samarbejdspartnere

◾ Du er god til at bevare overblikket og strukturere dine arbejdsopgaver i en travl hverdag

 

Om afdelingen:

Børne- og Ungdomspsykiatri Syddanmark er fordelt på fire matrikler (Odense, Esbjerg, Vejle og Aabenraa). Det Ungdomspsykiatriske Dag- og Døgnafsnit i Aabenraa har 18 døgnpladser, hvoraf de 3 er intensivpladser og 2-4 dagpladser. Afsnittet har egen skole tilknyttet og sygehuset har egen hal og motionscenter. Sengepladserne er fordelt på behandling af unge med spiseforstyrrelser og unge med almenpsykiatriske tilstande. Dagpladser rummer begge områder.

Den overordnede ledelse for de fire matrikler varetages per 01.05.23 af afdelingsledelsen, bestående af en cheflæge, en chefpsykolog og to chefsygeplejerske. Ledelsen i det Ungdomspsykiatriske Dag- og Døgnafsnit i Aabenraa består af en ledende overlæge og to funktionsledere. Ledelsen udøves i en matrixorganisation med funktionsledere ift. personaleansvar og overlæger ift. det faglige udviklingsansvar, der i et forpligtende samarbejde understøtter medarbejderne i løsningen af kerneopgaven.

Fra 01.09.23 vil sengeafsnittet være døgnbehandlingstilbuddet for alle patienter i den jyske del af vores afdeling. Ligeledes vil der være akutmodtagelse i Aabenrå ift børne- og ungdomspsykiatriske patienter for hele vores optageområde fra 08.00 til 18.00 på hverdage.

Praktiske oplysninger:

Ansøgningsfristen er 18.06.23. Ansættelsessamtaler er planlagt i uge 25 eller efter aftale. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Gitte Vittrup 2065 7308 eller cheflæge Maja Sidelmann Basnov 4035 4177.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst indgået mellem den faglige organisation og Danske Regioner.

Der foreligger en opdateret funktionsbeskrivelse. Du kan læse mere om afdelingen på hjemmesiden om Psykiatrien i Syddanmark.

Søg stillingen online via linket herunder. Vær opmærksom på at beskrive dine kvalifikationer, så de kan bedømmes i forhold til den konkrete stilling, og på at specificere de 7 lægeroller.

Vi glæder os til at høre fra dig.

 

Psykiatriområdet er et af Region Syddanmarks fire hovedområder: sundhed, psykiatri, socialområdet og regional

udvikling. Psykiatrien i Region Syddanmark yder det regionale behandlingstilbud til patienter med psykiatriske lidelser og

har afdelinger og lokalpsykiatri fordelt i hele regionen. Området tæller cirka 3.000 medarbejdere, og budgettet er cirka

1.9 mia. kr. Hvert år udskrives 12.000 patienter fra psykiatrien, og der gennemføres omkring 400.000 ambulante besøg.

Cirka 42.000 syddanskere er i kontakt med psykiatrien i Region Syddanmark hvert år.