Overlæge eller afdelingslæge til Akutafdelingen, Nykøbing F. Sygehus Vi er en ung akutafdeling med fokus på det gode patientforløb, godt arbejdsmiljø og uddannelse for både yngre læger og akutlæger. Aktuelt er vi 14 akutlæger og 22 yngre læger ansat i afdelingen, men opnormerer i forbindelse med, vi får flere arbejdsopgaver.

Dette job er udløbet

Akutafdelingen modtager omkring 100-130 patienter dagligt, hvoraf cirka 50 er skadespatienter. Patienter, der forventes udskrevet inden for 48 timer forbliver i Akutafdelingen, der råder over 32 sengepladser. Øvrige patienter overflyttes inden for 6 timer til en specialafdeling.

Der er etableret et tæt samarbejde med henholdsvis medicinsk, geriatrisk, kirurgisk og ortopædkirurgisk afdeling omkring patienterne.

Vi søger

 • En læge med interesse for den akutte patient
 • En læge, som vil være med til at styrke og udvikle vores akutafdeling
 • Da vi har en stor kontaktflade skal du være god til at samarbejde både internt og eksternt for at skabe sammenhængende patientforløb
 • Du skal være interesseret i sammen med de andre læger og vores uddannelsesansvarlige overlæge at tage del i uddannelsen af vores yngre læger
 • Du skal være parat til at efteruddanne dig inden for akutmedicin i et tre-årigt uddannelsesforløb og tage relevante kurser omkring uddannelsen af andre læger

Vi forventer

 • Du er en læge med interesse for koordinering og supervision af behandlingen af de akutte patienter, såvel medicinske som ortopædkirurgiske og kirurgiske patienter
 • Du vil sammen med afdelingens øvrige akutlæger undervise og supervisere unge læger
 • Du kan arbejde tværfagligt i et team af akutlæger, akutsygeplejersker og yngre læger
 • Dine kliniske kvalifikationer er brede, gerne med fokus på det akutte, men det er ikke en nødvendighed
 • Du er interesseret i at arbejde i et dynamisk og visionært arbejdsmiljø
 • Du i din ansøgning forholder dig til de syv lægeroller

Vi tilbyder

 • Ansættelse som overlæge/afdelingslæge i henhold til funktionsbeskrivelse for overlæger/afdelingslæge ansat i Region Sjælland
 • En spændende hverdag med klinisk arbejde i en højteknologisk afdeling
 • Uddannelse til at erhverve kompetencer inden for fagområdet akut medicin*

*Fagområdet “Akut medicin” er beskrevet af SST, Sundhedsstyrelsen, og LVS, Læge Videnskabelige Selskaber.

Nuværende fysisk forhold

 • 32 modtagelses- og observationsrum
 • To traumerum
 • Et hjertestoprum
 • Et røntgenrum
 • Syv skadelejer
 • En lægevagt
 • Fremadrettet udbygges rum til CT-scanner

Ved særlig interesse tilbydes

Deltagelse i meritgivende postgraduate kurser eksempelvis lederudvikling og medvirken i forskningsprojekt inden for akutområdet.

På hverdage er der bustransport arrangeret af sygehuset fra København direkte til Nykøbing F. Sygehus og retur både morgen og eftermiddag svarende til vagtskiftet, så du har selvfølgelig mulighed for at tilrette din arbejdstid derefter.

Det er muligt at booke overnatning på vores Personalehotel eller leje en bolig ved at kontakte sygehusets Boligformidling.

Ansættelsesbetingelser

Ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst med enten FAS eller YL efter kvalifikationer samt lokallønaftale.

Ansættelsen er betinget af modtagelse af tilfredsstillende børneattest.

Yderligere oplysninger

Ønsker du ovenstående uddybet, er du velkommen til at kontakte afdelingsledelsen:

Funktionsbeskrivelse for overlæger/afdelingslæger ansat i Region Sjælland kan rekvireres hos ledelseskonsulent Britt Bøgvad, bbog@regionsjaelland.dk