Overlæge/Afdelingslæge FAM (Fælles Akut Modtagelse), Odense

Ansøgningsfrist: 29/11/2019 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Fælles Akutmodtagelse, FAM, OUH/Odense Universitetshospital  

 

 

Har du lyst til at være med som speciallæge i en organisation i stadig udvikling og med stor national og international bevågenhed?   

To stillinger som  overlæge/afdelingslæge med ansættelse i Fælles Akut Modtagelse, FAM, er ledig til besættelse 1. marts 2020 eller efter aftale.   

 

Vores FAM består af:  

 

Akut- og TraumeCentret (ATC): Grundplanet indeholder bl.a. 4 traumestuer, skadestue, 21 behandlings- og observationspladser, radiologisk funktion samt ortopædkirurgiske sengepladser og Lægevagt Fyn. Der kommer forventet ca. 2.800 tidskritisk syge patienter, 30.000 øvrige  indlæggelseskrævende patienter samt ca. 35.000 lette skader om året. Dertil kommer lægevagtens ca. 75.000 fremmøder.  

1. sal: 48 sengepladser beregnet til patienter, der forventes udskrevet inden for 48 timer og akutte patienter med særligt observationsbehov i den initiale fase af sygdomsforløbet. Hovedforløb er intern medicin med 6 grenspecialer, ortopædkirurgi, organkirurgi og neurologi.  

FAM-daghospital (intern medicin): Daghospitalsfunktion til patienter, der kræver hurtig medicinsk vurdering, men ikke nødvendigvis indlæggelse.  

FAM´s Forskningsenhed. Enhed med ansat forskningsleder og  professor samt flere Ph.d- og forskningsårsforløb. Afdelingen har to adjungerede internationale akutprofessorer og et bredt regionalt, nationalt og internationalt samarbejde.   

 

Organisation, faglig respons og klinisk ledelse  

 

Vi har  meget fokus på det organisatoriske og faglig respons, og er gået helt nye veje i planlægning af bemanding og beslutningsstøttende IT-udvikling med fokus på tidstro opgaveløsning og optimerede akutte patientforløb. I forlængelse heraf arbejder vi med “Akutpakker” – et udviklingsprojekt forankret i Region Syddanmark.  

 

I FAM er der ansat 10 speciallæger, en professor i akut medicin samt en ledende overlæge. Dertil kommer 6 KBU-læger og to introduktionslæger i akutmedicin. FAM bemandes derudover med vagthold fra syv  intern medicinske grenspecialer bestående af bagvagt 1(speciallæge), bagvagt 2 (hoveduddannelseslæge), 2 forvagter, sweeper samt medicinsk mellemvagt. Alle vagthold er i tilstedeværelsesvagt.   

 

 

Arbejdsområder: 

 •  Overlægen/Afdelingslægen skal være interesseret i at fungere i en uddannelsesintensiv afdeling med fokus på patientbehandling af høj kvalitet integreret med uddannelse af både yngre kolleger i forskellige uddannelsesforløb samt tværfagligt personale.   
 • Stillingen indebærer, at overlægen/afdelingslægen sammen med de øvrige speciallæger og vagthold bl.a. varetager visitation af de henviste medicinske patienter, vurdering ved speciallæge, supervisering af journaloptagelse samt planlægning af relevante patientforløb. Ca. 2/3 af de henviste patienter afsluttes efter bagvagtsvurdering. Herudover forventes ansøger at deltage i udskrivelse af patienter fra FAM-medicin, hvoraf ca. 55 % hospitalsudskrives.   
 • Deltager i 9-10 skiftet tjeneste som flowmaster (8.00-20.00 på hverdage og 8.00-18.00 på helligdage og i weekender)  
 • Deltager i 16 skiftet vagt i fuld tilstedeværelse (15.30-8.30)  

 

 

Vi forventer at ansøger:      

 • Er speciallæge i akutmedicin, intern medicin og/eller medicinsk grenspeciale eller almen medicin.  
 • Er en god kommunikator og dialogsøgende i opgaveløsninger. 
 • Vil arbejde inden for rammerne af den Syddanske Forbedringsmodel og OUH´s udviklingsstrategi (Patienten Først)  
 • Understøtter kvalitetsarbejde i en rammestyret afdeling på vej mod kvalitetsstyring.  
 • Er interesseret i at arbejde i en organisation under løbende udvikling og med masser af spændende ledelsesopgaver.  
 • Er interesseret i at anvende akut ultralydsdiagnosticering efter behørig oplæring.  
 • Forskningsinteresse er kvalificerende men ikke en forudsætning.   

 

 

Din ansøgning skal indeholde dine kvalifikationer inden for de 7 lægekompetencer.   

 Ansøgningsfrist 29. november 2019

 

 

Funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos sekretær for afdelingsledelsen, Anne-Sofie Pii, anne-sofie.pii@rsyd.dk  eller tlf. 65414768

 

 

Yderligere oplysninger kan indhentes hos:   

Ledende overlæge Michael Hansen-Nord  

Fælles Akutmodtagelsen, FAM  

OUH/Odense Universitetshospital  

tlf. 6541 2673  

mobil 2328 3460  

E-mail: michael.hansen-nord@rsyd.dk