Overlæge En stilling som overlæge i Region Midtjylland med tjeneste i Retspsykiatrisk Ambulatorium, Aarhus Universitetshospital, Risskov, ledig til besættelse fra 1.9.2018.

Dette job er udløbet

Afdeling for retspsykiatri er en specialafdeling på Aarhus Universitetshospital i Risskov med ca. 260 medarbejdere fordelt på fire sengeafsnit og et ambulatorium. Afdelingen har  landsdelsfunktion vedrørende mentalobservationer og specialfunktion vedrørende behandling af sædelighedskriminelle.
Du kan læse mere om afdelingen her og se vores præsentationsvideo her: https://www.youtube.com/watch?v=cZw16uVtxPA.

I ambulatoriet behandles patienter med dom til behandling, visse sædelighedskriminelle, og der foretages ambulante mentalobservationer.
Et udvalg af de ambulante retspsykiatriske patienter har behov for en tæt, opsøgende og specialiseret indsats, hvor der kræves et særligt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Karakteristisk for denne patientgruppe er, at de har været svære at behandle, at der er risiko for tilbagefald med kriminalitet, manglende sygdomsforståelse, ustabile relationer, udadreagerende adfærd og misbrug.

Overlægen er ansat i Retspsykiatrisk Ambulatorium med primær opgave i forhold til patienter med behandlingsdom. Indsatsen består i visitation, undersøgelse og behandling, vejledning og supervision samt andre opgaver i relation til patienten.
Dertil skal overlægen udfærdige mentalerklæringer og skal indgå i fælles vagt i afdeling R. Overlægen deltager i hospitalets fællesvagt.

Stillingen ønskes besat med en overlæge, der er indstillet på udvikling og samarbejde, fagligt såvel som tværfagligt. Du skal have interesse for og lyst til at medvirke i udviklingen og tilrettelæggelsen af behandlingen og det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde.
Der vil være mulighed for at deltage i undervisning, forskning og kvalitetsudvikling i afdelingen.
Overlægen refererer til funktionsledelsen i ambulatoriet.
Afdeling for Retspsykiatri flytter til Skejby november 2018.

Løn- og ansættelsesforhold efter overenskomst mellem Region Midtjylland og Foreningen for Speciallæger.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afsnitsleder, overlæge Kirsten Nitschke, tlf. 7847 2681.

Ansøgningsfrist 25.5.2018.
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler 29.5.2018.

Vi gør opmærksom på, at der vil blive indhentet straffeattest ved evt. ansættelse.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale