Organkirurgi, Kolding Sygehus søger overlæger til vores ERCP-team og hernieteam Organkirurgi, Kolding Sygehus

Ansøgningsfrist: 2019-02-18T23:59:59 Sygehus Lillebælt

Vil du være en del af vores engagerede og dygtige ERCP-team og/eller hernieteam, er det dig vi søger. 

 

Kolding Sygehus er en del af sygehus Lillebælt, som består af Vejle, Middelfart og Kolding Sygehuse.  

 

I de kommende måneder samles alt hernie- og galdevejskirurgi ved Kolding Sygehus. Som led i denne faglige styrkelse og udvikling mod et fælles populationsansvar, søges overlæge, som vil deltage i denne udvikling. 

 

Kvalifikationer: 

 

Overlæge med erfaring i ERCP ønskes  – men oplæring er også en mulighed. 

 

Hvis du ønsker at blive en del af hernieteamet, er der mulighed for oplæring i robotassisteret herniekirurgi. 

 

Der lægges særlig vægt på at du er:

  • Ansvarsbevidst
  • Udviser gode samarbejdsevner
  • Empati, loyalitet og kollegialitet.  
  • Deltager aktivt i uddannelsen af yngre kollegaer.
  • Kommunikerer åbent, klart og feedbackorienteret med patienter og kollegaer.
  • Inddrager patienter og pårørende i fælles beslutningstagen. 

Vi arbejder som et team, men giver gerne plads til individuelle ønsker i forhold til varetagelse af opgaverne. Kvalitet er målet sammen med et godt tværfagligt samarbejde, god trivsel og et godt arbejdsmiljø. 

 

 

Organkirurgi, Kolding varetager iht. specialeplanen diagnostik, behandling og pleje af patienter inden for det organkirurgiske speciale, dvs. benigne lidelser i gastrointestinalkanalen. Maligne lidelser i øvre abdomen udredes og behandles i samarbejde med Odense Universitetshospital (OUH). Patienter med kolorektal cancer diagnosticeres i afdelingen, men behandling og pleje varetages af Organkirurgi, Vejle.  

Afdelingen har regionsfunktion inden for almindelige hiatushernier og refluks. Specialist funktionen omkring de store hiatushernier varetages af OUH. 

De elektive opgaver omfatter udredning, behandling og pleje af patienter med galdevejslidelser inkl. ERCP, herniekirurgi samt benigne kolorektale og anale lidelser. 

 

Organkirurgisk afdeling varetager desuden udredning, behandling og pleje af akutte patienter inden for Sygehus Lillebælts optageområde på ca. 300.00 indbyggere. 

 

Nøgleinformationer om afdelingen: 

 

Organkirurgisk afdeling er organiseret med en sengeafdeling, ambulatorium med stomi- og sårfunktion, endoskopiafsnit og operationsgang. Dertil kommer et dagkirurgisk afsnit og et korttidskirurgisk afsnit. 

 

Sengeafdelingen har 26 sengepladser med ca. 3400  indlæggelser pr. år. 

Organkirurgisk ambulatorium har 4.700 konsultationer årligt. 

I Endoskopiafsnittet  foretages ca. 3000 gastro-og koloskopier pr. år.  

Vi udfører ca.3000 operationer og ca. 300 ERCP’er  pr. år. 

 

Der er 117 ansatte i afdelingen, heraf 36 læger 

 

 

Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst. Som overlæge indgår du i beredskabsvagt. 

 

Du er meget velkommen til at høre mere om afdelingen eller besøge afdelingen for en fremvisning ved henvendelse til oversygeplejerske Sidse Petersen, tlf. 76362511.

 

Ansøgere skal i ansøgningen forholde sig til de syv kompetenceområder: Medicinsk ekspertise, kommunikation, samarbejde, ledelse/kommunikation, sundhedsfremme, akademiker, professionel og i videst omfang dokumentere kvalifikationerne inden for disse kompetencer.  

Ansøgningsfrist: 18.februar 2019 

 

Der afholdes ansættelsessamtaler 21.ferbruar 2019 

 

For at give din ansøgning den bedste behandling, bedes du benytte “knappen søg”