Organkirurgi, Kolding søger afdelingslæge til Galdeteamet Organkirurgi, Kolding Sygehus

Ansøgningsfrist: 16/08/2024 Sygehus Lillebælt

Er du speciallæge i kirurgi og brænder du for akutkirurgien?

Er du særligt interesseret i galdekirurgi og choledochoskopi ?

Er du glad og positiv, og sætter du en ære i at indgå i et stærkt fællesskab og bidrage til såvel høj faglig standard som et godt arbejdsmiljø?

Har du gode samarbejdsevner og kan lede teams i såvel FAM som på OP-stuen?

Sætter du uddannelsen af yngre kolleger højt?

 

Vi søger en afdelingslæge til at indgå i øvre team, med særligt fokus på galdekirurgi og choledochoskopi. God erfaring med laparoskopisk cholecystectomi er et krav, mens oplæring i komplicerede cholecystectomier og choledochoskopi kan tilbydes her.

 

Vi er Sygehus Lillebælts akutte kirurgiske afdeling med et optageområde på ca. 350.000 borgere. Afdelingen har et stort akutindtag og derudover den benigne elektive kirurgi.

Øvre team udreder og behandler galdestenslidelser samt benigne og maligne strikturer i galdetræet. Vi bestræber os på at efterleve den nye nationale kliniske retningslinje for behandling af symptomatisk galdestenssygdom. Dvs. at alle patienter, som indlægges med akut cholecystitis opereres under den akutte indlæggelse, og patienter med samtidige galdeblæresten og choledochussten behandles med ”one-step procedure”, dvs. cholecystektomi med rendezvous ERCP eller choledochoskopisk vejledt transcystisk stenfjernelse.  I samarbejde med OUH og onkologerne aflastes benigne og maligne strikturer i galdetræet ved ERCP. Vi har et godt samarbejde med interventions radiologerne på Kolding Sygehus, som udfører PTC, når ERCP ikke er muligt.

Afdelingen har regionsfunktion i udredning og behandling af reflukssygdom. Vi udfører pH-måling og manometri samt laparoskopisk/robotassisteret fundoplikation. Denne udredning og behandling varetages ligeledes af øvre team.

 Afdelingen er center for benign robotkirurgi, og er førende indenfor herniekirurgi på robot.

Nedre team varetager benign colonkirurgi og proktologi og har derudover et samarbejde med kræfthospitalet i Vejle som varetager den maligne colorectalkirurgi.

 Maligne lidelser i øvre abdomen udredes og behandles i samarbejde med Odense Universitets Hospital (OUH).

Forskning prioriteres på afdelingen og i huset. Der er aktuelt en selvstændigt forskningsafdeling med resourcepersoner inden for epidemiologi, statistik, hjælp til fundraising osv. En nyoprettet innovationshub er netop etableret i samarbejde med private aktører.

 

Nøgleinformationer om afdelingen:

​Organkirurgisk afdeling er organiseret med en sengeafdeling, ambulatorium med stomi- og sårfunktion, endoskopiafsnit og operationsgang. Dertil kommer sengepladser i vores akutmodtagelse og Børne-unge afdeling, et dagkirurgisk afsnit samt et korttidskirurgisk afsnit.

Afdelingen består af 140 ansatte, heraf ca. 40 læger. Der er en stor uddannelsesopgave i afdelingen med KBU-, AP-, gynækologiske og akutmedicinske læger, samt intro- og hoveduddannelseslæger i kirurgi, hvilket giver en spændende dynamik.

Sengeafdelingen har 20 sengepladser med ca. 3.400 indlæggelser pr. år. I ambulatoriet har vi ca. 4.700 konsultationer og vi laver ca. 6000 gastro- og koloskopier pr. år. Vi udfører ca. 3.500 operationer per år.

Vagten er 2 skiftet tilstedeværelses vagt (i øjeblikket 9- skiftet) . Derudover er for- og mellemvagt ligeledes i tilstedeværelse døgnet rundt. En overlæge har tilstedeværelse til 18 og derefter tilkald fra hjemmet.

 

Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst.

Der skal dokumenteres kompetencer inden for de 7 lægeroller i ansøgningen og ansættelse er betinget af dansk autorisation og ren børneattest.

Der vil blive taget referencer efter aftale.

 

Du er meget velkommen til at høre mere om afdelingen eller besøge afdelingen til en rundvisning. Kontakt venligst Ledende Overlæge Gitte Møller Hyllegaard, gitte.moller.hyllegaard@rsyd.dk, tlf. 76360263, eller Cheflæge Majbritt Falkenberg , majbritt.falkenberg.larsen@rsyd.dk , tlf. 76362679.

Ansættelsesstart: 1/10-24 eller efter aftale 

Ansøgningsfrist:  160824

Der afholdes ansættelsessamtaler:  efter aftale.

For at kunne give din ansøgning den bedste behandling, bedes du bruge “søg stillingen”.