Nuuk – Reservelæger i Psykiatrisk område Reservelæger søges til Psykiatrien i Nuuk

Dette job er udløbet

To uklassificerede stillinger som reservelæge i Psykiatrisk område i Nuuk, er ledige til besættelse pr. 1. august 2017. Ansøgere, som kan blive mindst 4 måneder, prioriteres.

Man kan få dispensation for 5 års fristen for op til 12 måneder ved ansættelse i en uklassificeret stilling i Grønland.

Psykiatrisk område behandler patienter fra hele Grønland under indlæggelse og ambulant – herunder har vi et stigende antal konsultationer over televideo. Vi har ni åbne sengepladser samt en skærmet enhed med tre sengepladser. I Nuuk er der distriktspsykiatri i lokaler på anden adresse med ca. 160 patienter.

Psykiatrien i Grønland er normeret til 3 overlægestillinger og 3 reservelægestillinger. Reservelægerne har funktion både i sengeafsnittet og med egne ambulante patienter. Der er god mulighed for at følge patientforløb fra indlæggelse til udskrivning og efterfølgende ambulant. Reservelægerne har også egne ambulante forløb, henvist fra primærsektoren. Endvidere er der mulighed for at se børn og unge i samarbejde med én af vores børnepsykiatriske psykologer. Man har således mulighed for at lære om hele det psykiatriske sygdomsspektrum og have patientforløb, som reservelæger i Danmark meget sjælden får mulighed for.

Der er et tæt samarbejde med speciallægerne med tid afsat til faglig sparring hver dag. Forvagten har tilkaldevagt fra hjemmet med en gennemsnitlig vagtbelastning efter normalt dagarbejde på 3 timer. Vi har ca. 4 indlæggelser per uge, heraf er de fleste i dagstid.

Psykiatrisk Område er godkendt som uddannelsesafdeling for KBU og psykiatrisk forløb for hoveduddannelse i Almen Medicin.

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 01. juni 2017 en røgfri arbejdsplads. Dvs. der generelt bliver indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden, og omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.

Løn- og ansættelsesforhold: Ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og Grønlands Lægekredsforening. Find din overenskomst her.

Rejse- og boligforhold: Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.
Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

ANSØGNING

Ansøgning bilagt kopi af autorisation og andre relevante bilag bedes sendt via Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem. Relevante bilag kan hentes direkte herfra

KONTAKT:

Nærmere oplysning om stillingen hos Konstitueret Ledende overlæge Parnûna Heilmann på e-mail: PAHO@PEQQIK.GL eller telefon +299 34 45 72

Generelle oplysninger om løn – og ansættelsesforhold kan fås ved henvendelse til personalekonsulent Marie Louise Chemnitz-Egede på tlf.: +299 34 43 88 eller pr. mail MLCE@PEQQIK.GL

Bemærk venligst tidsforskellen på 4 timer. Når klokken er 12 i DK er det morgen i Nuuk!