Nuuk – Ledende overlæge til Medicinsk område Grønlands landshospital. Landshospitalet i Grønland, Dronning Ingrids hospital, omfatter fire kliniske områder, medicinsk, kirurgisk, psykiatrisk og et akut område. Hvert område ledes af en ledende overlæge og en oversygeplejerske, som begge referer til Sundhedsledelsen. Ud over de kliniske områder, er der driftsområdet og IT-området.

Dette job er udløbet

Medicinsk Område har ambulatorium, dagafsnit og 38 sengepladser fordelt på to sengeafsnit med integreret børneafsnit med otte pladser samt et intermediær afsnit med seks pladser for monitorering af patienter med hjertesygdomme og andre akutte sygdomme, som skal observeres tæt de første døgn. Herudover indlægger medicinsk afdeling patienter på Patienthotellet. I dag omfatter Medicinsk Område også Røntgenafdelingen, Laboratorie samt Terapiafsnit med ergo- og fysioterapi.

 

Du varetager den overordnede ledelse og sikrer succes i vores opgaver

I samarbejde med den ledende sygeplejerske varetager du den overordnede ledelse og samordning af områdets sundhedsfaglige opgaver. Det inkluderer alle aspekter af patientbehandling, mål, standarder og dokumentation, ligesom du i fællesskab med den ledende sygeplejerske også har det samlede økonomiske ansvar inden for Jeres område.

Som ledende overlæge, vil du få et tæt samarbejde med de andre områdeledelser og landets øvrige regionsledelser. Dine lederkollegaer vil fungere som faglige og ledelsesmæssige sparringspartnere, samtidig med at Dronning Ingrids Hospitals overlæger og ledende overlæger har en rådgivende funktion for alle regionshospitaler og modtager patienter, som er henvist derfra til specialeudredning eller behandling. Henvisninger til Rigshospitalet eller andre hospitaler i udlandet sker via dig, som den ledende overlæge.

 

Du er speciallæge med ledelseserfaring

  • Som leder, er du visionær og resultatorienteret med gennemslagskraft, evner konfliktløsning, og du kan bidrage til forandring, drift og udvikling på en professionel måde.
  • Du har et solidt kendskab og ledelseserfaring fra lignende stillinger.
  • Du er speciallæge i Intern Medicin med interesse for uddannelse og videreuddannelse af yngre kollegaer.
  • Din arbejdstilgang er strategisk, dynamisk og procesorienteret.
  • Det er væsentligt, at du er fortrolig med økonomi og budgetplanlægning.
  • Du har erfaring med elektroniske patientjournaler, gerne Cosmic, samt erfaring eller interesse for telemedicin, som vi bruger tiltagende for at give patienterne i regionerne en hurtigere tilgang til specialistvurdering- og behandling.
  • Endeligt har du kompetencerne til at navigere i et spændingsfelt mellem politik og faglighed.

Som person brænder du for at gøre en forskel og tør blive en del af et anderledes og udfordrende Sundhedsvæsen. Vi tilstræber en flad organisationsstruktur, og vi er som ledelsesgrupper synlige og nærværende i hele organisationen.

 

Nordlys, ski og sejlture

I Nuuk er storby og natur samlet ét sted. Her er mange spisemuligheder og kulturelle oplevelser, ligesom du hurtigt er ude i fjeldet eller inde i fjorden. Om vinteren er nordlys en del af din hverdag, ligesom du også kan stå på både langrend og alpin ski. Om sommeren er dagene lange og fritiden kan bruges på at vandre og se rensdyr, eller du kan sejle ind i fjorden og fiske, se sæler og hvaler.

Du kan læse mere om ansættelse i Det grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.dk. Du kan også læse mere om Sundhedsstrategien og Sundhedsvæsenets tilbud til borgerne påwww.peqqik.gl.

 

Tiltrædelse: 1. november 2018

 

For at arbejde i Grønland skal du have en dansk autorisation.

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

Rejse- og boligforhold

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

Løn og ansættelse

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem

 

Ansøgningsfrist: 22. oktober 2018

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved fungerende cheflæge Knud Erik Kleist på e-mail: kek@peqqik.gl.

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Marie Louise Chemnitz Egede på tlf. +299 34 43 85 eller på e-mail: mlce@peqqik.gl.

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Ansøgningsfrist: 22. oktober 2018