Neuropsykolog til Faglig Udvikling, Specialområde Hjerneskade, Region Midt Afdeling for Faglig Udvikling søger neuropsykolog

Dette job er udløbet
Specialområde Hjerneskade søger en neuropsykolog med tiltrædelse pr. 1. februar 2019 eller snarest derefter. Der er tale om en fast stilling og en ugentlig arbejdstid på 20-25 timer med mulighed for forøgelse af timetal, afhængigt af udviklingen i opgaver.

Faglig Udvikling er en selvstændig afdeling i Specialområde Hjerneskade, som tilbyder en række ydelser til vores medarbejdere, borgere og pårørende, samt eksterne samarbejdspartnere. Bl.a. efteruddannelse i neuropædagogik, faglig vejledning, sags-supervision, personalesupervision og ledelsessparring. Desuden leverer Faglig Udvikling aktuelt specialrådgivning og udredning for VISO, indenfor målgrupperne unge/voksne med medfødt hjerneskade.

Specialområde Hjerneskade (SOH) er en del af Psykiatri og Social i Region Midtjylland.
Området består af fem døgntilbud, et rehabiliteringstilbud og tre dagtilbud i Østjylland. Målgruppen er personer over 18 år med erhvervet hjerneskade og/eller en varig fysisk funktionsnedsættelse.

Du vil indgå som fagligt fyrtårn i arbejdet med at styrke det neuropsykologiske vidensgrundlag i højt specialiserede sociale indsatser, knyttet til borgere med kompleks erhvervet hjerneskade og ofte andre psykiatriske, psykologiske og sociale problemstillinger. SOH tilbyder såvel længerevarende som kortvarige indsatser på højt specialiseret niveau, og vi forventer, at du vil blive tilknyttet vores højt specialiserede rehabilitering i et endnu uafklaret fast timetal om ugen

Dine opgaver vil være at:

 • yde faglig vejledning, rådgivning og supervision af tværfaglige personalegrupper med fokus på at omsætte et neuropsykologisk vidensgrundlag til praksis – herunder beskrive forudsætninger, behov og anbefalinger,
 • tilbyde neuropsykologisk udredning med fokus på målgruppens kompleksitet, herunder såvel kognitive, sansemæssige, personlighedsmæssige forhold, såvel som psykiatri og misbrugsproblematikker,
 • arbejde med grupper og gruppeprocesser,
 • bidrage til at omsætte neuropsykologisk viden til andre faggrupper og samarbejds-partnere  i både interne og eksterne opgaver,
 • indgå i videreudvikling af faglige indsatser og kompetenceudvikling,
 • varetage undervisningsopgaver på vores Fagpilot, samt afholde temadage ift. neuropsykologi, neuropædagogik, psykiatri og komorbiditet,
 • deltage i VISO – udredning og rådgivningsarbejde,
 • tilbyde støttende, afklarende og psyko-edukative samtaler til borger og pårørende.

Vi søger en neuropsykolog som:

 • er specialist i neuropsykologi, eller som minimum er autoriseret psykolog og i gang med  at blive specialist,
 • har erfaring med undervisning og konsultativt arbejde,
 • kan arbejde selvstændigt, og samtidig indgå i en dynamisk organisation, som kræver fleksibilitet og gode samarbejdsevner,
 • evner at omsætte kompliceret viden til praksis,
 • har lyst til at være en del af et team, som vægter faglighed, tværfaglighed, dialog, nysgerrighed og ordentlighed højt,
 • ser det som en spændende opgave, at arbejde i en politisk styret organisation,
 • evner en høj grad af mentaliserende tilgang i mødet med både borgere og kollegaer.

Vi tilbyder:

 • en dynamisk arbejdsplads med dygtige og engagerede kollegaer,
 • et fagligt miljø med mulighed for kompetenceudvikling og supervision,
 • en udviklingsorienteret afdeling, hvor du sammen med dine kollegaer har mulighed for at sætte dit præg på den faglige retning i SOH.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.
Du kommer til at referere til afdelingslederen i Faglig Udvikling.

Egen bil
Specialområdets matrikler er spredt geografisk, og det er derfor nødvendigt med egen bil.

Nærmere oplysninger:
Du er velkommen til at kontakte Afdelingsleder Jan Hammershøi Frandsen, telefon 2167 5599 eller Neuropsykolog Stine Søback, telefon 2490 0070 for at høre mere om stillingen.
Desuden kan du læse mere om Specialområde Hjerneskade på www.soh.rm.dk.

Ansøgningsfrist er den 12. december 2018.
Vi vil bede dig at vedhæfte  relevante bilag med CV, eksamensbevis og gerne referencer.
Stillingen skal søges online via www.rm.dk/job

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 18. og 19. december 2018.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil
omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.