Neurologi og Fysio-ergoterapi, Neuropsykolog – fast stilling, Hospitalsenheden Vest, Holstebro-Lemvig Vi søger en tredje neuropsykolog! Læs endelig videre. Vi søger en neuropsykolog i afdelingen for Neurologi og Fysio-ergoterapi, RH Holstebro snarest. Stillingen er på 24 timer pr. uge eller efter aftale og er fra den 1.11.17, hvis muligt.

Dette job er udløbet

Neurologien varetager patientbehandlinger for den vestligste del af Region Midtjylland. Afdelingen består af ambulatorium, neurofysiologisk afsnit og 3 sengeafsnit, der modtager patienter med almene neurologiske sygdomme, akut apopleksi inklusiv trombolysebehandling, rehabilitering af apopleksi og rehabilitering af kranietraume patienter. I ambulatoriet udredes og behandles de fleste typer neurologiske patienter – herunder demenspakkeforløb.

Tjenestestedet er primært på Regionshospitalet Holstebro (udgående tværfagligt apopleksiteam samt klassisk neurologi og rehabilitering af kranietraumer) men kan også efter aftale være på Regionshospitalet Lemvig (apopleksi-rehabilitering).

Kendetegnende for stillingen i vores afdeling er, at de neuropsykologiske arbejdsopgaver er alsidige, lærerige og udviklende.

Neuropsykologen indgår i tværfaglige behandlerteams og deltager i afsnittenes opgaver, som en integreret del af samarbejdet. Du bliver en del af fremtidens organisering på vej frem mod det nye hospital i Gødstrup med øget fokus på multidisciplinære teams, der er tilstede hvor patienten er: Ambulant, daghospital, akut sengeafsnit eller i den hospitalsbaserede rehabiliteringsfase.

Opgaverne består af: neuropsykologiske undersøgelser, formidling af resultater, samtale med og behandling af patienter, planlægning af patienternes videre forløb og herunder bl.a. kontakt til kommunal instans, samtaler med patient og pårørende samt undervisning og supervision af personalet.

Kvalifikationer:
Specialist i neuropsykologi.
Der lægges vægt på engagement, selvstændighed, aktiv i forhold til at skabe kontakt med patient og pårørende og indgå i samarbejde med tværfagligt personale og samarbejdspartnere. Afdelingen arbejder bevidst med regionens 4 strategispor: Patientinddragelse – herunder pårørendeinddragelse, høj patientsikkerhedden bedste kvalitet og lighed i sundhed. IT-Kompetencer på brugerniveau forventes.

Vi tilbyder:

  • Meget aktive og engagerede tværfaglige parter: Læger, plejepersonale, terapeuter og logopæder vi arbejder i diverse teams.
  • To kollegaer med solid erfaring i specialet og i afdelingen og en dertil hørende driftssikker sekretær
  • Er du under uddannelse er der mulighed for ekstern supervision og videreuddannelse
  • Alsidige patientforløb
  • Kommuner og praktiserende læger, der har stor interesse i samarbejde på tværs af sektorer og fokus på borgerens forløb

Læs nærmere i stillings- og funktionsbeskrivelsen eller ring og spørg.

Ligeledes er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Birgitte Forsom Sandal tlf. 7843 7010 eller oversygeplejerske Gitte Kjær Nielsen mobil 3017 3844.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation og børneattest.

Samtaler forventes at finde sted ultimo oktober 2017.

Du kan søge jobbet ved at klikke på “søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. 

Ansøgningsfristen er senest søndag den 22oktober 2017