Narsaq – Regionslæge KOM TIL SMUKKE SYDGRØNLAND - REGIONSLÆGE SØGES TIL NARSAQ SUNDHEDSCENTER

Dette job er udløbet

En stilling som regionslæge er ledigt fra den 1. oktober 2017 – der er mulighed for vikariat efter aftale

En ansøger med bred lægelig erfaring og speciallægeanerkendelse i almen medicin vil blive foretrukket. Kendskab til anæstesi og/eller selvstændig kirurgisk færdighed vil være en fordel, men er ingen betingelse.

Sundhedsvæsenet i et Grønlandsk distrikt, som Narsaq, er først og fremmest rettet mod sundhedsfremme, forebyggelse og behandling. Funktionerne udgår fra sygehuset og tilbydes samtlige distriktets beboere, uanset om de bor i by eller bygd. Funktionerne udføres i et tæt samarbejde imellem læger, sygeplejersker, sundhedsplejersker, jordemødre, fysioterapeuter og det lokale personale, og arbejdet kræver i mange tilfælde tolkebistand.

Størstedelen af lægernes arbejdstid går med almen medicin i ambulatoriet, og der er daglig adgang til laboratorium og røntgen. Distriktets funktion på det kirurgiske område vil sædvanligvis indskrænke sig til mindre gynækologiske indgreb (udskrabning og biopsi) og kirurgia minor.

Det særlige ved denne stilling er at du er fungerende enelæge dog således at du efter tre ugers ene tid vil blive aflastet med kollega resten af måneden. Der forventes 40 timers dagarbejde ugentligt, samt afholdelse af ca. 25 vagter pr. måned. Derfor vil lønniveauet til denne stilling afspejle arbejdsbelastningen. Overenskomst forhold som et to-læge distrikt. Afspadsering aftales med ledelsen løbende i ansættelsen.

Overlægerne på DIH i Nuuk og rejsende speciallæger f.eks. indenfor specialerne øjen-, ØNH- og dermatologi er tætte samarbejdspartnere.

For at arbejde i Grønland skal du have en dansk autorisation.

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at der skal søges arbejdes-og opholds tilladelse. Ansøgning kan ske på følgende linkhttps://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/groenland/arbejdsophold_groenland/groenland.htm#d

LØN- OG ANSÆTTELSESFORHOLD

Ansættelsen, herunder til- og fratrædelsesfrirejse, sker i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og Lægeforeningen.  Find din overenskomst her. Der stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales efter gældende regler.

ANSØGNING

Ansøgning bilagt kopi af autorisation og andre relevante bilag bedes sendt via Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem. Relevante bilag kan hentes direkte herfra

YDERLIGERE INFORMATION

Information om stillingen kan indhentes ved henvendelse til ledende regionslæge Efa Olsen på tlf. +299 64 22 11 eller på e-mail: EFAO@PEQQIK.GL  

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Gitte Johnsen Lynge på telefon +299 34 42 15 eller på e-mail:GIJO@PEQQIK.GL