Narsaq – Læge

Dette job er udløbet

Narsaq Sundhedscenter
Vi er et lille sundhedscenter som omfatter en sengeafdeling med plads til 12 patienter, skadestue, apotek, laboratorium, røntgen, samt 1-2 lægekonsultationer. Vi modtager alle former for patientkategorier, dog foretages her ingen planlagte operationer og de intensive patientforløb overflyttes til andet sygehus, så snart patientens tilstand tillader det.

Arbejdsopgaver
Dit arbejde vil være rettet mod sundhedsfremme, forebyggelse og behandling. Funktionerne udgår fra sygehuset og tilbydes samtlige af distriktets beboere, uanset om de bor i by eller bygd. Din arbejdsdag vil primært omfatte arbejde med almen medicin i ambulatoriet, hvor der er daglig adgang til laboratorium og røntgen.

Vores funktion på det kirurgiske område vil sædvanligvis indskrænke sig til mindre gynækologiske indgreb (udskrabning og biopsi) og kirurgia minor.

Der forventes 40 timers dagarbejde ugentligt, samt afholdelse af ca. 25 vagter pr. måned.

Vi tilbyder
Du bliver del af et lille sundhedscenter, hvor vi er afhængige af hinandens kompetencer. Du vil fungere som enelæge i tre uger, hvorefter en kollega vil aflaste dig for resten af måneden. Det betyder altså, at du løser dine daglige opgaver selvstændigt, men hvor det lokale personale står til rådighed ved f.eks. tolkning.

Her venter spændende udfordringer hvor alle dine kompetencer bliver brugt, og hvor tiden og nærværet til patienten vægtes højt. Selvom du er ene læge, så er her også mulighed for sparring med dine lægekollegaer via Skype. Ligeledes fungerer overlægerne ved Dronning Ingrids Hospital i Nuuk som rejsende speciallæger indenfor specialerne øjen-, øre-næse-hals og dermatologi, hvorfra du også kan få sparring og samarbejde.

Narsaq og omegn
Narsaq har ca. 1450 borgere og ligger i Sydgrønland kun 45 minutters sejlads fra Qaqortoq. Narsaq er et af de få steder i Grønland hvor du kan dyrke kartofler, roer, gulerødder, salat og jordbær. Her kan du altså få friske lokale råvarer! Du kan også vandre i fjeldene og ind i dalen, hvor landskabet åbner sig. Vil du være tæt på grønne ådale, rå fjeldvægge og is-fyldte fjorde, så er Narsaq stedet for dig.

Tiltrædelse: 1. februar 2019 eller efter aftale.

Fastansættelse er at foretrække, men vi hører også gerne fra dig hvis du, som udgangspunkt, har interesse i et vikariat af minimum 6 måneder.

For at arbejde i Grønland skal du have en dansk autorisation.

Statsborgerskab
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

Rejse- og boligforhold
Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til – og fratrædelsesrejse.

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

Løn og ansættelse
Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

Kontakt
Information om stillingen kan indhentes ved ledende regionslæge Efa Olsen på tlf. +299 64 22 11 eller på e-mail: EFAO@PEQQIK.GL.

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Jeanette Bjørnestad på tlf. +299 34 43 82 eller på e-mail:JELB@PEQQIK.GL.

Det grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Ansøgningsfrist: 18. oktober 2018