Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse søger en overlæge til sygehusledelsens stab

Dette job er udløbet

Du ansættes i afdelingen Sundhed og Uddannelse og skal først og fremmest rådgive sygehusledelsen i lægefaglige spørgsmål. Den nye overlæge skal have solide analytiske kompetencer samt flair for administrative funktioner, som sikrer god og effektiv sagsbehandling og rådgivning.

Den nye overlæge til sygehusledelsens stab skal kunne fungere selvstændigt, struktureret og udviklingsorienteret, ligesom der forudsættes gode kommunikative evner skriftligt og mundtligt, idet der samarbejdes med forskellige faggrupper.

Primære arbejdsopgaver:

  • Lægefaglig rådgivning i relation til blandt andet kliniske retningslinjer, kvalitet, lægefaglige arbejdsgange, utilsigtede hændelser, patientsikkerhed, beredskab og lægemidler
  • Sikre læring af indsatserne og formidling og udbredelse af disse erfaringer
  • Indsatser og sagsbehandling i forhold til kvalitetsudvikling, patientsikkerhed og kliniske databaser
  • Administrativ sagsbehandling, herunder klager og erstatninger
  • Vurdering og udvikling af lægefaglige arbejdsgange
  • Ad hoc-opgaver i relation til politiske indsatsområder, nye projekter og lignende
  • Sparringspartner for teamet og enheder i sygehuset.

Baggrund
Det er en fordel med erfaring inden for kvalitetsudvikling, patientsikkerhed og projektledelse.

Vilkår
Stillingen ønskes besat snarest muligt. Ansættelse sker på overenskomstmæssige vilkår efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er onsdag den 29. marts 2017.

Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger.

Kontakt gerne sundheds- og uddannelseschef Louise Isager Rabøl, loir@regionsjaelland.dk, tlf. 61 33 80 21, eller MUUSMANN, tlf. 70 11 20 22.

Se stillings- og personprofil til stillingen på www.regionsjaelland.dk eller www.muusmann.com.

Om Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

Vi har viljen til at blive bedre hver dag

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er både et akut- og specialsygehus. Vi er ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre – hver dag. Vi ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere, der tør tænke nyt og anderledes i hverdagen til patientens bedste.

Stærk faglighed og udvikling skal sikre god og ensartet høj kvalitet i behandlingen døgnet rundt. Vi skaber forbedringer og nye løsninger i fællesskab. Vi lægger vægt på datadrevet og synlig ledelse og tilsigter en uformel og uhøjtidelig omgangstone baseret på gensidig tillid mellem leder og medarbejder. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling, fordi vi mener, at faglighed er afgørende for at nå vores mål.

På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse gør vi os umage med at skabe en udviklende og spændende arbejdsplads, og vi arbejder for at være Region Sjællands bedste uddannelsessted.

Dit behov – vores fælles opgave

Region Sjælland er regionens største arbejdsplads med mere end 17.000 medarbejdere og et budget på 17 mia. kroner. Regionen løser opgaver inden for sundhed, psykiatri og regional udvikling og driver en række sociale institutioner.