Medicinrådet søger to læger til nyoprettet afdeling for behandlingsvejledninger

Dette job er udløbet

Vi søger to medarbejdere til Medicinrådets sekretariat med lægefaglig baggrund til en nyoprettet afdeling med en spændende opgaveportefølje og engagerede kollegaer. Som lægevidenskabelig medarbejder er du ansvarlig for egne projekter og kan hjælpe til at identificere problemstillinger og mulige løsninger på tværs af en organisation, der ofte har stor politisk og mediemæssig bevågenhed. Vi forventer, du med din erfaring fra klinikken eller paraklinikken kan optimere formidlingen af sekretariatets arbejde til Medicinrådet og danske klinikere.

Om Medicinrådet
Medicinrådet er et uafhængigt råd, der er etableret af Danske Regioner, med henblik på at:

 • stille større krav til dokumentation for, at ny og eksisterende medicin er til gavn for patienterne
 • fremme hurtig og ensartet anvendelse af nye såvel som eksisterende lægemidler på tværs af sygehuse og regioner
 • skabe et stærkere grundlag for prisforhandlinger og udbud vedrørende medicin, så der opnås mest mulig sundhed for pengene.

Medicinrådets sekretariat betjener Rådet og de mere end 50 fagudvalg, som består af klinikere og andre eksperter indenfor specifikke sygdomsområder.
Du kan læse mere om Medicinrådet her.

Om Medicinrådets behandlingsvejledninger
Medicinrådet udfører en stor og vigtig opgave med at udarbejde behandlingsvejledninger og lægemiddelrekommandationer. Medicinrådets arbejde er med til at sikre en høj kvalitet i behandlingen på landets hospitaler, og desuden er formålet at identificere behandlinger, som vurderes at være ligestillede på effekt og sikkerhed, og som dermed kan konkurrenceudsættes. Dette kan medføre store besparelser og frigive ressourcer på hospitalerne til andre opgaver. Alle behandlingsvejledninger udarbejdes i tæt samarbejde med specialister (heriblandt læger, farmaceuter, sygeplejersker og patienter) inden for de pågældende sygdomsområder.
For at sikre fremdrift og høj kvalitet etablerer Medicinrådet nu en særskilt afdeling for behandlingsvejledninger. Som ny medarbejder i afdelingen vil du få gode muligheder for at sætte dit præg på tilgangen til opgaveløsningen.

Dine opgaver
Som medarbejder i Medicinrådets afdeling for behandlingsvejledninger skal du:

 • være med til at etablere den nye afdeling for behandlingsvejledninger –  i afdelingen vil du have 6-7 højtuddannede, fagligt specialiserede og meget engagerede kollegaer
 • sikre fremdrift og høj kvalitet i Medicinrådets arbejde med behandlingsvejledninger
 • deltage i udviklingsopgaver både i din egen afdeling og på tværs i organisationen.

Din vigtigste opgave vil være at deltage i arbejdet med flere behandlingsvejledninger indenfor forskellige områder, på sigt også som projektleder.
Du kan se frem til et arbejdsmiljø med en høj grad af tillid og frihed til at forme og udvikle afdelingens arbejde. Samtidig er det vigtigt, at du har forståelse for den forvaltningsmæssige ramme, vi skal agere i som offentlig myndighed.

Din uddannelse, erfaringer og kvalifikationer
Du skal helst være uddannet speciallæge og have en interesse for evidensbaseret medicin. Du skal være fagligt velfunderet, og du tager initiativ og ansvar og opnår resultater.
Vi forventer desuden, at du:

 • er en lyttende og positiv kollega
 • er god til at planlægge og koordinere opgaver
 • er interesseret i Medicinrådets overordnede opgaveportefølje
 • har en struktureret tilgang til dit arbejde med øje for detaljerne og kan bevare overblikket i pressede situationer
 • har et godt kendskab til sundhedsvæsenets organisation og funktion.

Vi tilbyder
Et meningsfuldt og varierende arbejde i en organisation, der spiller en markant rolle for de sundhedsmæssige og økonomiske prioriteringer inden for det danske sundhedsvæsen. Du vil få lov til og forventes at sætte dit præg på udviklingen af vores arbejde.
Derudover vil du blive en del af en rummelig og fleksibel organisation, hvor vi sætter en lyttende og motiverende omgangsform højt og lægger vægt på samarbejde, åbenhed og dialog.

Om ansættelsen
Stillingen er til besættelse den 1. marts 2022 eller hurtigst muligt derefter. Ansættelse sker efter relevant overenskomst for det regionale område. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt inkl. frokost.
Som medarbejder i Medicinrådet skal man kunne opfylde de til enhver tid gældende habilitetsregler, som kan ses her: http://www.medicinraadet.dk/om-os/habilitet.

Vil du vide mere?
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte fungerende afdelingsleder Jane Skov på tlf. nr. 21340189.

Er du interesseret?
Lyder ovenstående interessant, så send din ansøgning med CV hurtigst muligt og senest den 7. februar 2022 kl. 12.00. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 8 og 9.
Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, og etnisk baggrund.