Leder af Myndighedssektionen i Sundhed og Omsorg

Dette job er udløbet
 • Brænder du for at skabe gode og sammenhængende borgerforløb?
 • Har du blik for de bedste tilbud til de mest svage?
 • Og kan du holde balancen mellem ”sikker drift” i dag, og udviklingen af fremtidens grænseløse sundhedsvæsen?

Så er det måske dig vi har brug for, som ny leder af Myndighedssektionen i Sundheds- og Omsorgsafdelingen i Silkeborg Kommune.

Myndighedssektionen behandler ansøgninger på hjemmehjælps- og hjælpemiddelområdet, og er borgerens indgang til Sundheds- og Omsorgsafdelingen. Det er dermed ofte her den indledende dialog om muligheder og indsatser starter. Omdrejningspunktet er ”én borger, én plan”, hvor den bedste løsning for borgeren altid er i fokus.

Det hører til sektionens opgaver at sikre, at der med udgangspunkt i en individuel helhedsvurdering foretages juridisk korrekte afgørelser og vurderinger, i overensstemmelse med det politisk vedtagne serviceniveau. Sektionen varetager blandt andet visitation til praktisk hjælp, personlig pleje, ældre- og plejeboliger, træning og mestring samt hjælpemidler og boligændringer. Sektionen medvirker desuden til tværfaglig koordinering samt fører tilsyn med og følger op på kvaliteten af ydelserne.

Myndighedssektionen er organiseret i to overordnede enheder, der varetager henholdsvis kortere- og længerevarende forløb. Sektionen omfatter også en række faglige fællesskaber med særlige fokusområder. Sektionen har cirka 60 medarbejdere, som er visitatorer, sagsbehandlende terapeuter og administrative sagsbehandlere. To funktionsledere varetager den daglige ledelse.

Vi leder efter dig som har en bred, formentlig sundhedsfaglig, profil med solidt kendskab til fagområdet og dets interessenter, internt såvel som eksternt. Du skal have en veludviklet sans for det tværfaglige – både indenfor Sundheds- og Omsorgsafdelingen, såvel som på tværs af afdelinger, sektorer og med civilsamfundet. Evnen til gode relationer – til borgere, pårørende og øvrige samarbejdspartnere – er central for den leder, der skal stå i spidsen for sektionens daglige arbejde. Både når det fungerer og når det bliver svært.

Du skal have relevant ledelseserfaring fra myndighedsområdet, og som leder kunne lede andre ledere, og samtidig være tæt på medarbejderne. Som sektionsleder bliver du en del af Sundheds- og Omsorgsafdelingens øverste ledelse, hvor du skal kunne byde ind – som et godt strategisk match, som person og som kollega til de øvrige ledere i Lederforum. Som personaleleder vil du skulle videreføre processen med strukturændringen i 2016, så du skal have blik for den fælles kultur og kunne skabe ro og råderum for forskellige fagligheder.

Men fremfor alt, ser du det positive i den opgave Myndighedssektionen er sat i verden for at løse. Og du går forrest når det handler om at sikre høj kvalitet og sammenhæng i en effektiv drift med respekt for borgerens præmisser og retssikkerhed.

Vi forventer, at du:  

 • har politisk ”tæft” og kan formidle sager fra egen sektion til det politiske niveau
 • har organisatorisk forståelse og samfundsmæssigt udsyn
 • kan og vil tage økonomisk ansvar
 • holder overblikket med respekt for detaljen – du tænker på løsningen før paragraffen
 • er kommunikativt stærk – du kan som leder ”oversætte” og skabe mening
 • er en tydelig og tillidsfuld personaleleder med en anerkendende tilgang
 • kan udvikle sammenhængskraften i organisationen – og styrke det faglige ved at binde det faglige sammen
 • er struktureret og systematisk i opgaveløsningen
 • er risikovillig – du udfordrer vante tankegange og motiverer til en innovativ kultur
 • kan forandre, men også forankre
 • har ”brede skuldre” – du kan stå fast i blæsevejr og skabe ro

Til gengæld tilbyder vi en spændende og udfordrende stilling i et ressource- og mulighedsorienteret miljø med dygtige og engagerede ledere og medarbejdere.

Ansøgere forventes at orientere sig i materiale relevant for stillingen, som kan findes på kommunens hjemmeside under ”Bliv leder hos os”. Her kan du også læse om Sundheds- og Omsorgsafdelingens værdier og organisation.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Sundheds- og Omsorgschef Inge Bank på tlf. 51 29 22 61 eller funktionsleder Birte Sønderskov Hansen på tlf.: 89 70 50 71.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Lønniveau 620.000 kr. ekskl. pension.

Tiltrædelse den 1. maj 2017.

Ansøgningsfrist søndag 5. marts 2017.  

Første samtale afholdes torsdag 16. marts og anden samtale mandag 27. marts. Kandidater, der går videre til anden samtale, skal gennemføre en Garuda KompetenceProfil-analyse mellem de to samtaler, med tilbagemelding på profilen onsdag 22. marts.

Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online.

Klik nedenfor på Søg job. Vedhæft din ansøgning og relevante bilag.

Har du ikke internetadgang, kan du sende din ansøgning i et almindeligt brev til Silkeborg Kommune, Organisation og Personale, Søvej 1, 8600 Silkeborg. Husk at anføre job nr. 143740.

Vi indhenter offentlig straffeattest på den person, vi ønsker at ansætte.