Leder af ”Sikkert Patientflow” på Odense Universitetshospital FAM (Fælles Akut Modtagelse), Odense

Ansøgningsfrist: 2019-02-22T23:59:59 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Vi søger en engageret, dygtig leder uden personaleledelse, der kan skabe fornyelse og få ”sikkert patientflow” på OUH op på højeste niveau. Vi har opnået bemærkelsesværdigt gode resultater i implementeringen af flowpakken. Med ansættelse af leder for ”Sikkert Patientflow” vil vi løfte opgaven et niveau og styrke samarbejdet om patientforløb på tværs af hospitalet. 

 

Hovedtanken bag Sikkert Patientflow er, at iværksætte en række konkrete operationelle tiltag, der sikrer, at den rigtige patient er i den rigtige seng på det rigtige tidspunkt. I et patientperspektiv er målet at sikre, at den enkelte patient oplever et sikkert og sammenhængende indlæggelsesforløb af høj kvalitet. 

 

Direktionen på Odense Universitetshospital har sat en ambitiøs dagsorden for konsolideringen af arbejdet med ”Sikkert Patientflow”, som skal understøtte et strategisk indsatsområde om at dygtiggøre os i vores forbedringsarbejde for patienter og medarbejdere – med fokus på helhed og fælles ansvar på tværs.  

 

Din rolle og dit ansvar

 

Du vil komme til at arbejde tæt sammen med afdelingsledelseskredsen på OUH og Direktionen. Det betyder, at du får indflydelse på at sætte mål, ramme og retning for ”Sikkert Patientflow” i samarbejde med en engageret styregruppe. Du får det overordnede ansvar for at sengekapaciteten på OUH og Svendborg Sygehus bliver udnyttet bedst muligt til gavn for patienterne. Samtidig er du ansvarlig for, at OUH præsterer på højeste niveau i forhold til de nationale krav. Det betyder et tæt samarbejde med de kliniske afdelinger i forhold til forbedringer af patientforløb, idégenerering og sparring, som kan bidrage til løsninger, der skaber bedre flow og minimerer flaskehalse.   

 

På OUH arbejder vi systematisk med ”Den Syddanske Forbedringsmodel”. Det er derfor et krav, at denne metode anvendes i forbedringsarbejdet med ”Sikkert Patientflow”.  

 

Du har ansvar for undervisning, supervision og daglig sparring med OUHs flowkoordinatorer samt de ansvarshavende funktioner på de kliniske afdelinger.  

 

Dine opgaver  

 • Du får den overordnede koordinerende funktion i forhold til gode patientforløb med udgangspunkt i ”rette patient i rette seng med rettet behandlerteam” 
 • Du har den strategiske tilgang til arbejdet med Sikkert Patientflow på tværs af OUH, hvor der skal arbejdes med forbedringskulturen, og hvor vi skal blive endnu bedre til forudsigelser 
 • Du har fokus på sikkert og sammenhængende forløb for patienten samtidig med, at optimal ressourceudnyttelse sikres i samarbejde med afdelingerne 
 • Du har fokus på at styrke flow, koordinering og samarbejde internt og i overgange mellem afdelinger og tværsektorielt  
 • Du har fokus på spild og lokaliserer flaskehalse således, at disse kan ellemineres 
 • Du er mødeleder på kapacitetsmøderne 
 • Daglig sparring med OUHs flowkoordnator, flowmaster i FAM og ansvarshavende sygeplejerker på de kliniske afdelinger 
 • Deltager i tavlemøder i FAM og på de øvrige kliniske afdelinger 
 • Undervisning i flowpakken og udarbejdelse af undervisningsmaterialer 
 • Datastyring samt årlig afrapportering 

Vi tilbyder 

 

 • Et hospital, der sætter patienten først, hvor kvalitet og service overfor patienterne, forskning og uddannelse samt udvikling af medarbejderne er kerneopgaver 
 • En Direktion, styregruppe og afdelingsledelseskreds der bakker op om Sikkert Patientflow 
 • Et hospital der har stort fokus på forbedringer og arbejder med ”Den Syddanske Forbedringsmodel” på alle niveauer 
 • Uddannelse i flow og forbedringsarbejde 
 • Gode karriemuligheder  

 

Kort om dig 

 

Du har en sundhedsfaglig baggrund eller har haft ansættelse i en sundhedsfaglig organisation. Du har uddannelse på master- eller kandidatniveau.  

 

Du har organisatorisk talent, og evner at se hospitalet som en helhed. Du har gode relationelle kompetencer og er ikke bange for ”at slå døren ind” og træde i karakter ved behov. Du har stort personligt drive og vedholdenhed. Du er god til at kommunikere – også i pressede situationer. 

 

Du har erfaring med udviklings- og forbedringsarbejde og evner at samarbejde på tværs af organisatoriske enheder. 

 

Du kan veksle mellem at være detaljeorienteret og skabe overblik. 

 

Løn- og ansættelsesvilkår

 

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende basisoverenskomst, i kombination med faglige såvel som personlige kvalifikationer. Læs mere på funktionsbeskrivelse og notat om Sikkert Patientflow, som kan rekvireres på charlotte.mose@rsyd.dk 

 

Ansøgningsfrist den 22. februar 2019 kl. 12 

Ansættelsessamtaler uge 9 og 10 

Ydereligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til konceptejer Oversygeplejerske Charlotte Mose mobil 29677287