Leder af ”Sikkert Patientflow” på Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus FAM (Fælles Akut Modtagelse), Odense

Ansøgningsfrist: 20/09/2020 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Direktionen på OUH har sat en ambitiøs dagsorden for konsolideringen af arbejdet med Sikkert Patientflow, som skal understøtte et strategisk indsatsområde om at dygtiggøre os i vores forbedringsarbejde for patienter og medarbejdere – med fokus på helhed og fælles ansvar på tværs.

 

Vi søger en engageret og dygtig leder uden personaleledelse, der kan skabe fornyelse frem mod Nyt OUH, hvor kapacitetsstyring og patientflow er et vigtigt emne.
Vi har opnået gode resultater med implementering af flowpakken på OUH og vil nu løfte opgaven til et højere niveau ved at styrke samarbejdet om patientforløb på tværs af hospitalet yderligere.

 

Hovedtanken bag Sikkert Patientflow på OUH er, at der skal være fokus på det samlede og sammenhængende patientforløb, allerede fra tidspunktet inden modtagelse til efter udskrivelse. I et patientperspektiv er målet derfor at sikre, at den enkelte patient oplever et sikkert og sammenhængende patientforløb af høj kvalitet.

 

Din rolle og dit ansvar

 

Du får ansvar for at sætte mål, ramme og retning for Sikkert Patientflow i samarbejde med afdelingsledelseskredsen og styregruppen.
Du får et medansvar for, at sengekapaciteten på OUH bliver udnyttet bedst muligt til gavn for patienterne. Samtidig er du medansvarlig for, at OUH præsterer på højeste niveau i forhold til de nationale krav. Det betyder et tæt samarbejde med de kliniske afdelinger i forhold til optimering af patientforløb, idégenerering og sparring, som kan bidrage til løsninger, der skaber bedre flow og minimerer flaskehalse.

Forberedelserne til Nyt OUH er allerede i fuld gang og du vil få en vigtig rolle i udviklingen af sikkert patientflow og kapacitetsstyring på vores nye hospital.

 

På OUH arbejder vi systematisk med ”Den Syddanske Forbedringsmodel”. Det er derfor en forventning, at denne metode anvendes i forbedringsarbejdet med Sikkert Patientflow, og du vil tilbydes uddannelse i modellen.

 

Du har ansvar for supervision og sparring med de ansvarshavende funktioner på de kliniske afdelinger. Du får ansvaret for implementering og fastholdelse af flowpakkens tre grundlæggende redskaber:

 1. Fokus på det samlede og sammenhængende patientforløb.
 2. Afholdelse af lokale tavlemøder, så indmeldte belægningstal til kapacitetsmøde, er det bedst forudsagte bud, og at man ”når dagen er omme” forholder sig til, hvor god man var til at forudsige
 3. Afholdelse af kapacitetsmøder på OUH-niveau, så eventuelle belægningsudfordringer løses i fællesskab og for det samlede OUH.
   

Dine opgaver

 

 • Du har den strategiske tilgang til arbejdet med Sikkert Patientflow, hvor der fortsat skal arbejdes med forbedringskulturen, og hvor vi skal blive endnu bedre til forudsigelser
 • Du har fokus på sikkert og sammenhængende forløb for patienten samtidig med, at optimal sengeudnyttelse sikres i samarbejde med afdelingerne
 • Du har fokus på at styrke flow, koordinering og samarbejde internt og i overgange mellem afdelinger og tværsektorielt
 • Du har fokus på spild og lokaliserer flaskehalse så disse kan minimeres
 • Du er mødeleder på kapacitetsmøderne
 • Følger tavlemøder i sengeafdelinger og er med til at sikre tværfaglig deltagelse
 • Datastyring samt årlig afrapportering
 • Relevante awareness-kampagner

 

Vi tilbyder

 

 • Et universitetshospital, der sætter patienten først, hvor kvalitet og service over for patienterne, forskning og uddannelse samt udvikling af medarbejderne er kerneopgaver
 • En Direktion, styregruppe og afdelingsledelseskreds, der bakker op om Sikkert Patientflow, og er villige til at se nye veje
 • Et universitetshospital, der har stort fokus på forbedringer og arbejder med ”Den Syddanske Forbedringsmodel” på alle niveauer
 • Uddannelse i Den Syddanske Forbedringsmodel

 

Kort om dig

 

Du har en sundhedsfaglig baggrund eller har haft ansættelse i en sundhedsfaglig organisation. Uddannelse på master- eller kandidatniveau eller tilsvarende erfaring er en fordel.
Du har organisatorisk talent, og evner at se hospitalet som en helhed. Du kan veksle mellem at være detaljeorienteret og skabe overblik.

Du har erfaring med udviklings- og forbedringsarbejde og evner at samarbejde på tværs af organisatoriske enheder.
Du har gode relationelle kompetencer, er udadvendt og er ikke bange for ”at slå døren ind” og træde i karakter ved behov.
Du har stort personligt drive og vedholdenhed. Du er god til at kommunikere – også i pressede situationer.
Du skal kunne samarbejde med funktions- som afdelingsledelsesniveauet.

 

 

Løn- og ansættelsesvilkår

 

Leder af Sikkert Patientflow refererer til afdelingsledelsen på Fælles Akutmodtagelse, FAM Odense.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende basisoverenskomst, i kombination med faglige såvel som personlige kvalifikationer. Læs mere på funktionsbeskrivelse og notat om Sikkert Patientflow, som kan rekvireres via mail charlotte.mose@rsyd.dk

Ansøgningsfrist 20/9 2020

Ansættelsessamtaler den 24/9  

Inden anden samtale vil der blive foretaget personlighedstest.

Ydereligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til direktør Mathilde Schmidt-Petersen, mobil 2288 5498 og Oversygeplejerske Charlotte Mose, mobil  29677287