Leder af Klinisk Forskningsenhed Dansk Center for Partikelterapi (DCPT) søger en daglig leder af enheden DCPT Klinisk Forskning.

Dette job er udløbet

Partikelterapi er et internationalt frontlinje-forskningsområde, hvor forskningsområderne spænder fra eksperimentel forskning i biologiske og fysiske faktorer til klinisk afprøvning af nye behandlingsprincipper. Omkring 80% af alle patienter på DCPT forventes at indgå i kliniske studier, som udvikles og gennemføres i et tæt samarbejde med de danske kræftafdelinger og de danske multidisciplinære cancergrupper. Den første patient forventes behandlet i januar 2019.

Har du lyst til at forestå opbygningen af centrets infrastruktur for understøttelse af den klinisk forskning, så er stilling som daglig leder af DCPT Klinisk Forskning (KF) måske noget for dig. DCPT Klinisk Forskning skal understøtte klinisk forskning og bidrage til at sikre kvaliteten af såvel centrets kliniske forskningsprojekter som afdelingens rutinemæssige kræftbehandlinger.

Som daglig leder af DCPT KF vil dine primære opgaver være

 • tilrettelæggelse, ledelse og deltagelse i udførelse af arbejdet i DCPT KF
 • faglig ledelse af forskningskoordinatorer og datamanager
 • sikre at den protokolmæssige infrastruktur fungerer f.eks. i DCPTs forskningsambulatorier
 • sekretariatsbetjening af DCPT’s prioriteringsråd, herunder rådgivning, koordinering og feedback på forsøgsprotokoller
 • oprette og overvåge systemer til tilfredsstillende dataopsamling, indrapportering og dokumentation af kliniske forskningsaktiviteter

Vi tilbyder

 • en spændende arbejdsplads med funktioner der løbende opbygges og udvikles
 • et mindre team med stor imødekommenhed og hjælpsomhed
 • tværfagligt samarbejde med forskere, kliniske specialister, projektsygeplejersker, datamanager og ledelsen
 • dynamisk samarbejde med nationale og internationale eksperter indenfor et spydspidsområde
 • afvekslende arbejde med hovedvægt på administrative opgaver knyttet op på planlægning og gennemførelse af projekter, men også mulighed for deltagelse i det daglige praktiske arbejde
 • ansættelse efter overenskomstmæssige vilkår

Vi forventer, at du har

 • sundhedsfaglig baggrund, f.eks. læge eller sygeplejerske, gerne med dokumenteret forskningsuddannelse (phd eller tilsvarende)
 • erfaring og interesse for klinisk kræftforskning, gerne indenfor stråleterapi
 • juridisk og forskningsetisk kendskab, herunder erfaring med GCP og VEK
 • overordnet IT kendskab
 • besidder overblik
 • stærke engelskkundskaber
 • gode formidlingsevner
 • stærke tværfaglige samarbejdsevner
 • erfaring med – eller lyst til – ledelse

Den daglige leder af DCPT KF refererer til afdelingsledelsen.

Interesserede ansøgere kan søge nærmere oplysninger om DCPT på DCPT.dk

Tiltrædelse 1. januar 2019 eller snarest derefter. Stillingen er på 37 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredstillende autorisation.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til oversygeplejerske Dorte Oksbjerre Mortensen på 3046 3670 eller dortmort@rm.dk.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.