Ledende psykolog søges til Center for Voldtægtsofre Akutafdelingen, Aarhus Universitetshospital Stillingen som ledende psykolog ved Center for Voldtægtsofre, Akutafdelingen, er ledig til besættelse pr. 1. december 2018 eller snarest derefter.

Dette job er udløbet

Center for Voldtægtsofre er organiseret under Akutafdelingen, Aarhus Universitetshospital og er en tværfaglig modtagefunktion for personer fra 12 år og op, der har været udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg. Centret tilbyder akut lægeundersøgelse og sporsikring samt efterfølgende psykologbehandling, socialrådgivning og sexologisk rådgivning.

Center for Voldtægtsofre er desuden et Nationalt Videnscenter, hvilket indebærer, at centret arbejder med formidling af viden om voldtægt og voldtægtsramte samt etablering af ny viden gennem forskningsprojekter.

Den psykologiske behandling ved centret er målrettet traumereaktioner som følger af enkeltstående seksuelle overgreb og tilbydes både til voldtægtsramte, der henvender sig umiddelbart efter et overgreb og længere tid efter. De primære behandlingsmetoder er EMDR og traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi.

ledende psykolog
Vi søger en dynamisk og visionær ledende psykolog, der har erfaring med behandling af traumatiserede og interesse for at arbejde med ledelse. Det forventes at den ledende psykolog indgår i behandlerteamet og varetager udvikling af centret både i forhold til behandling af de voldtægts ramte og i forhold til centrets opgave som Nationalt Videnscenter.

I Centret er ansat fire psykologer ud over den ledende psykolog, en kommunikations-medarbejder, en sekretær, en socialrådgiver, en studentermedhjælper samt en projektmedarbejder

stillingen indeholder blandt andet

 • ansvar for at de overordnede mål og strategier for AUH, Akutafdelingen og centret er kendt og anvendt af medarbejdere og danner grundlag for udvikling og planlægning af centrets indsatsområder
 • medvirker til og er medansvarlig for opfyldelse af centrets mål indenfor drift, økonomi og aktivitet
 • ansvar for tilrettelæggelse og koordinering af hensigtsmæssige klientforløb
 • ansvar for kvalitet og kvalitetsudvikling i centret
 • understøtte forskningsmæssige initiativer og sikre at resultaterne heraf implementeres i praksis
 • ansvar for et godt tværfagligt samarbejde internt og eksternt
 • ansvar for personaleledelse og udvikling af personalets personlige og faglige kompetencer.
 • ansvar for en hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse der tilgodeser overenskomst, gældende lovgivning, indgåede aftaler og arbejdsmiljø
 • ansvar for og understøttende i forhold til et refleksivt miljø med fokus på læring og faglig udvikling samt sikre rammerne for et godt studiemiljø i centret
 • ansvar for ansættelse af nyt personale og at den efterfølgende introduktion finder sted i henhold til altid opdaterede introduktionsprogrammer
 • ansvar for at centret indgår som en del af Akutafdelingens organisation, planlægning og strategi

kvalifikationer
Stillingen ønskes besat med en psykolog med ledelseserfaring og gerne relevant lederuddannelse.

vi forventer

 • erfaring med, lyst og evne til at arbejde med ledelse
 • har psykologfaglige kompetencer indenfor centrets behandlingsområde – og det ledelsesfaglige arbejdsfelt
 • sociale kompetencer og er god til at indgå i relationer med klienter, medarbejdere og samarbejdspartnere
 • er imødekommende, venlig og har gode kommunikative evner
 • vilje til at øse ledelsesopgaverne med fokus på kvalitet, effektivitet og høj medarbejdertilfredshed
 • evnen til at medinddrage, uddelegere og skabe udvikling
 • lyst til at arbejde selvstændigt og i tværfaglige teams
 • vilje til at indgå i lederudvikling og eventuelt lederuddannelse.

vi tilbyder

 • et godt og inspirerende arbejdsmiljø med gode muligheder for personlig udvikling
 • en stilling med spændende og udviklende ledelsesmæssige udfordringer
 • mulighed for at sætte præg på udviklingen af centret
 • et udfordrende og spændende job

organisatorisk placering
Stillingen som ledende psykolog i Center for Voldtægtsofre er tilknyttet Akutafdelingen, med reference til afdelingsledelsen i Akutafdelingen. Til centret er knyttet en styregruppe med bred repræsentation fra samarbejdspartnere i politi, universitet, Retsmedicinsk Institut og universitetshospital. Styregruppen er rådgivende for afdelingsledelsen i Akutafdelingen.

Hør mere:
Funktionsbeskrivelsen kan rekvireres ved henvendelse til specialkonsulent Jeannie Rumph på jearum@rm.dk
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Ole Mølgaard på olemoe@rm.dk.

Løn- og ansættelsesforhold:
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Ansøgningen skal være Akutafdelingen i hænde senest den 14. oktober 2018.
Der afholdes ansættelsessamtaler den 22. oktober 2018.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.