Ledende oversygeplejerske til Steno Diabetes Center Copenhagen

Dette job er udløbet

Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) søger en ledende oversygeplejerske med stærke lederevner til at drive og videreudvikle SDCC’s Klinik.

Du bliver en del af SDCC, der er internationalt førende indenfor diabetes-området, og som er etableret i et samarbejde mellem Region Hovedstaden og Novo Nordisk Fonden med udlodning af danmarkshistoriens største fondsbevilling på 2,9 mia. kr.

Som ledende oversygeplejerske indgår du i SDCC’s øverste ledelse, og du får til opgave, sammen med den øvrige ledelse, aktivt at drive udviklingen på diabetesområdet i såvel Region Hovedstaden, nationalt som internationalt.

Som ledende oversygeplejerske udgør du – sammen med klinikchefen – SDCC’s klinikledelse, som i fællesskab har det overordnede ledelsesmæssige, økonomiske og faglige ansvar for SDCC’s Klinik.

Om klinikken
SDCC’s Klinik er organiseret i fire behandlerteams: et type 1-diabetesteam, et type 2-diabetesteam, et team for højt specialiserede funktioner, samt en gruppe af kliniske specialistteams. SDCC behandler ca. 9.000 personer med diabetes fra Region Hovedstaden på to matrikler, en klinik på Niels Steensens Vej i Gentofte samt en klinik på Gentofte Hospital. Klinikken har et budget på over 100 mio. kr. årligt og har ca. 120 ansatte med et bredt udsnit af kompetencer, heriblandt læger, sygeplejersker, diætister, patientkoordinatorer, fodterapeuter, psykologer og fysioterapeuter. SDCC har et tæt og formaliseret samarbejde med de øvrige hospitaler i Region Hovedstaden.

Det er vigtigt at SDCC’s ledende oversygeplejerske, og dermed den samlede klinikledelse, sikrer både stabil drift og strategisk udvikling af klinikken. Klinikledelsen skal på samme tid have fokus på medarbejdertrivsel, forandringsledelse, optimering af driftsmæssige forhold og implementering af strategiske tiltag. Endvidere skal klinikledelsen medvirke til et positivt og aktivt samspil med SDCC’s øvrige enheder.

Læs mere her: klinikledelsens opgaver

Din profil
Vi forventer, at du har dansk autorisation som sygeplejerske, gerne med erfaring inden for specialet, og at du har en ledelsesmæssig videreuddannelse. Vi lægger vægt på, at du har dokumenteret erfaring med at lede, drive og udvikle en klinisk enhed i en tilsvarende organisation, herunder erfaring med at arbejde i tværfaglige teams, og at du har erfaring med at løse opgaver inden for både strategisk ledelse, faglig ledelse, personaleledelse og driftsledelse.

Det er centralt, at du er respekteret for din faglige kompetence, er nyskabende og med din personlige integritet kan inspirere til og igangsætte videreudvikling af klinikken og gennem din ledelse bidrage målrettet til SDCC’s fælles strategiske udvikling.

Det er helt centralt, at du har en åben og tydelig ledelsesstil med fokus på mål og problemløsning, og at du i en travl hverdag kan bevare overblikket. Det er af stor betydning, at du har gode samarbejdsevner, og at du er positiv og både lydhør og beslutningsdygtig, samt kan inspirere alle de forskellige medarbejderkompetencer i SDCC’s Klinik.

Det er vigtigt, at du evner at have et helhedsorienteret syn på SDCC’s strategiske mål, såvel internt i SDCC’s Klinik som tværgående i forhold til og i samarbejde med SDCC’s øvrige enheder samt i interaktionen med vore mange samarbejdspartnere. Der vil blive lagt vægt på, at du kan skabe gode samarbejdsrelationer med de øvrige enheder på SDCC, herunder de administrativt understøttende. Desuden skal du løbende være i stand til at tilpasse SDCC’s Klinik til de fremtidige behov, herunder at bidrage proaktivt til at SDCC’s strategiske satsninger føres ud i livet. Hensigten er, at SDCC’s Klinik fortsætter sin frugtbare udvikling frem mod fortsat at være nationalt og internationalt førende på sit område.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende aftale mellem Dansk Sygeplejeråd og Danske Regioner vedrørende ledende oversygeplejersker, dvs. efter overenskomst for ledende personale på Sundhedskartellets område. Du har personalemæssig reference til SDCC’s centerdirektør.

Ansøgning og yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte centerdirektør Allan Flyvbjerg på tlf.nr. 51 77 95 48.

Vi planlægger to samtalerunder: 2. maj 2019 (1. samtale) og 22. maj 2019 (2. samtale). Mellem første og anden samtalerunde vil der blive udført test. Ved anden samtale vil du skulle besvare en case, som bliver udleveret til samtalen.

Ansøgningsfrist d. 28. april 2019.

Om Steno Diabetes Center Copenhagen
Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) er et internationalt førende diabeteshospital forankret i Region Hovedstaden. Hospitalet har specialiseret sig i behandling, klinisk forskning, forebyggelse af og uddannelse i diabetes. SDCC er Skandinaviens største diabeteshospital, der har tilknyttet omkring 9.000 personer med diabetes. Læs mere om SDCC og SDCC’s Klinik på www.sdcc.dk og følg os på Facebook, Twitter og LinkedIn.