Ledende oversygeplejerske, Akutafdelingen, Holbæk Sygehus

Dette job er udløbet

Vi tilbyder et unikt job med store udviklingsmuligheder for en handlekraftig leder, som vil vise vejen både kulturelt, kollegialt og fagligt. Du er klar til, sammen med den ledende overlæge, at tage ansvar for afdelingens udvikling og implementering af nye tiltag.

Om Akutafdelingen
Afdelingen modtager døgnet rundt patienter med akut sygdom og skader samt traumepatienter. Det tilknyttede sengeafsnit har 18 pladser. Samlet er vi 70 sygeplejersker, 38 læger og 15 sekretærer.

Vi arbejder ud fra et nationalt Triage system, som skal sikre en hurtig og primær vurdering af alle patienter med baggrund i vitale parametre, symptomer og kontaktårsag. Sammen med sygehusets flowkoordinator (som er ansat i afdelingen) arbejder vi med patient flow med udgangspunkt i ”den rette patient i den rette seng, i det rette forløb” og er i kontinuerlig dialog for at sikre et optimalt patient flow. Lean er en naturlig del af vores hverdag, ligesom de daglige kapacitetskonferencer, hvor Afdelingsledelsen deltager.

Udvikling af akutmedicin som fagligt område for både læger og sygeplejersker er et af vores fokusområder, hvor vi samarbejder med andre akutafdelinger i hele landet. Af andre udviklingstiltag kan nævnes at vi, som afdeling, er involveret i udviklingen af specialuddannelsen i akutsygepleje.

Jobbeskrivelse
Som ledende oversygeplejerske udgør du sammen med den ledende overlæge den daglige ledelse af afdelingen og sikring af et fortsat godt arbejdsmiljø med høj faglighed. I har et fælles ansvar for at videreudvikle og understøtte det flerfaglige samarbejde og medvirke til udvikling og implementering af nye tiltag på Holbæk Sygehus.

Vi betragter os selv som værende åbne og lydhøre, og du vil opleve, at medarbejderne ofte har gode ideer til nye tiltag, som vi afprøver. Med dygtige og kompetente medarbejdere bliver det også naturligt for dig at uddelegere både opgaver og beslutningskompetencer.

Gennem samarbejde med sygehusets direktion og øvrige ledergruppe bidrager du til at sætte Holbæk Sygehus på landkortet, som et ambitiøst og veldrevet akutsygehus.

I din kapacitet som leder på sygehuset, deltager du i netværk og påtager dig tværgående opgaver, som sikrer, at der skabes sammenhæng i patientforløb på tværs af sygehusets afdelinger og sektorer.

Vi tilbyder
Vi tilbyder dig et spændende lederjob i en velfungerende afdeling med mange igangsatte udviklingsområder – og plads til endnu flere. Du kommer til at arbejde på et velfungerende sygehus, på en attraktiv og fagligt udfordrende arbejdsplads og et eftertragtet uddannelsessted.

Vi sætter baren højt, og det viser sig på en række områder, hvor både Akutafdelingen og sygehuset er på forkant med udviklingen. Afdelingen har f.eks. i en årrække været ”foregangs-afdeling”, når det kommer til udviklingen af organiseringen af akutbehandling. Her får du mulighed for at sætte dit præg på, hvordan vi fortsat kan vise vejen, når det handler om akutområdet.

Om dig
Vi forventer at du har en ledelsesmæssig videreuddannelse og desuden både klinisk og ledelsesmæssig erfaring. En tæt styring af økonomien er et must, derfor er det vigtigt, at du har evner til økonomi- og aktivitetsstyring

  • Som person er du ambitiøs og vedholdende og formår at holde fokus på målet.
  • Du er en leder, der lægger vægt på kerneopgaven, som motiverer og via tilstedeværelse og engagement sikrer de bedste rammer for patienten og for personalet.
  • Du er samarbejdsorienteret og skaber naturligt relationer og netværk.
  • Du har personlig integritet, er handlekraftig og evner at arbejde strategisk og visionært.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til vicedirektør Lone Bjørklund, tlf. 59 48 40 03/mobil 22 94 97 97 eller ledende overlæge Peter Hallas, tlf. 59 48 38 01/mobil 30 95 95 21.

Du er velkommen til at besøge afdelingen uformelt, men ring til Peter Hallas for aftale forinden. Stillings- og funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos chefsekretær Pia Nielsen – pne@regionsjaelland.dk

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist og samtaledato:
Fristen for ansøgning er 15. marts 2019. 1. samtalerunde afholdes 20. marts 2019, hvorefter det afklares hvilke ansøgere der går videre til 2. samtalerunde, der afholdes den 3. april 2019. Ansøgere der går videre til 2. samtalerunde vil muligvis skulle gennemføre personprofilanalyse.

Kontaktperson(er):
Navn: Lone Bjørklund
Stilling: Vicedirektør
Email: lonbj@regionsjaelland.dk
Telefon: 59484003
Mobile: 22949797

Navn: Peter Hallas
Stilling: Ledende overlæge
Email: phaa@regionsjaelland.dk
Telefon: 5948403801
Mobile: 30959521

Kom til Åbent Sygehus tirsdag d. 5. marts kl. 19.00-20.30, hvor du kan besøge standene, høre og spørge løs om uddannelses- og jobmuligheder og komme med på rundvisninger. HR-afdelingen står også klar på aftenen til at fortælle om, hvordan det er at arbejde på Holbæk Sygehus og hvad vi kan tilbyde dig.

Om Holbæk Sygehus
Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder.

Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om Holbæk Sygehus her.