Ledende overlæge ved Røntgen, Skanning og Nuklearmedicin på Esbjerg Sygehus, Syddansk Universitetshospital Røntgen, Scanning og Nuklearmedicinsk Afdeling

Ansøgningsfrist: 31/01/2023 Sydvestjysk Sygehus

Ved Røntgen, Skanning og Nuklearmedicin på Esbjerg Sygehus, Syddansk Universitetshospital søger vi en speciallæge i radiologi til en stilling som ledende overlæge for thoraxradiologi og akut radiologi fra 01.03.2023 eller efter aftale.

Vi er en afdeling, der vægter et godt arbejdsmiljø med højt til loftet og kollegialitet. Vi har fokus på et gensidigt forpligtende uddannelsesmiljø, hvor der er fuld adgang til supervision og feedback, og hvor de uddannelsessøgende læger bidrager til afdelingens udvikling med løbende undervisning.

Afdelingen består af en samlet radiologisk og nuklearmedicinsk afdeling som årligt foretager ca. 220.000 undersøgelser, og vi har et tæt samarbejde med de øvrige specialer og almen praksis. Vi er i alt 115 medarbejdere fordelt på de forskellige faggrupper. Afdelingen har løbende og nyligt gennemgået en omfattende renovering inkl. opgradering af skannere og røntgenudstyr. Afdelingen er aktuelt  organiseret i 5 sektioner med hver sin specialeansvarlige overlæge/ledende overlæge: Abdominal/uroradiologi, muskuloskeletalradiologi, medicinsk/neuroradiologi, mammaradiologi og nuklearmedicin. ​

Vi søger nu en ledende overlæge som kan stå i spidsen for vores medicinske sektion, når den adskilles fra neuroradiologisk sektion og som kan varetage opbygning og videreudvikling af vores thoraxradiologiske sektion samt tage ansvar for integrationen af radiologisk afdeling i den fælles akutmodtagelse (FAM).

Som en del af thoraxradiologien indgår ansvaret for lungemedicinske og intensivkonferencer, samt lungecancer pakkeforløb, udvikling og kvalitetssikring af de thoraxradiologiske undersøgelser. Herunder udvikling af protokoller til afdelingens nyindkøbte Photon Counting CT-skanner (Siemens Neotom alpha).

I arbejdet med det akutradiologiske afsnit i FAM indgår ansvaret for implementering, kvalitetssikring og udvikling af protokoller og undersøgelser i samarbejde med de øvrige specialer på sygehuset, herunder det nyoprettede akutmedicinske specialeafsnit.

Vi lægger vægt på at du har lyst og evner til samarbejde bredt med de øvrige specialer, at du er interesseret i de tekniske aspekter i forbindelse med implementeringen af nyt udstyr og at du tager ansvar for løsning af afdelingens/sektionens opgaver. Erfaring med undervisning og uddannelse vægtes ligeledes højt. Vi sætter også pris på gode kommunikative evner, en tillidsvækkende og anerkendende omgangsform og at du er en god kollega.

Løn og ansættelsesvilkår:
Afdelingen er fleksibel i relation til tilrettelæggelsen af arbejdstiden, som kan planlægges individuelt. Det tilstræbes at der vil være mulighed for administrationsdage og hjemmearbejdsdage.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. 

Der indhentes børneattest forud for ansættelse. 

Ansøgning:
Ansøgningen bedes udfærdiget i henhold til de 7 lægeroller/kompetenceområder for speciallæger.

Har du ikke tidligere været overlæge i regionen skal der udfærdiges en overlægebedømmelse. Udfyld derfor venligst vedhæftede  skema og vedhæft den i ansøgningen.

Hvis du har spørgsmål eller har lyst til at se afdelingen er du velkommen til kontakte Cheflæge Søren Hess (Soren.Hess@rsyd.dk</a>; tlf. 30 36 10 52

Ansøgningsfrist 31.1.2023

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 6, 2023.

Vi glæder os til at høre fra dig!