Ledende overlæge ved Hudafdeling I og Allergicentret, OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Patienten først OUH

Dette job er udløbet

OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus er et af landets største hospitaler med et samlet budget på 6,5 mia. kr., ca. 105.000 årlige indlæggelser og over 1,1 mio. ambulante besøg. Vores ambition er at være ”Patientens Universitetshospital.” Hospitalet beskæftiger ca. 10.000 medarbejdere og er geografisk lokaliseret i Odense, Svendborg, Nyborg og Ærø. Universitetshospitalet har en stor undervisnings- og forskningsforpligtigelse.

Hudafdeling I og Allergicentret er den eneste specialafdeling i Region Syddanmark, der varetager diagnosticering, undersøgelse, behandling og pleje af patienter med alle former for hudsygdomme og allergologiske sygdomme. Der kommer patienter med såvel akutte som kroniske problemstillinger fra hele Regionen – og hele landet.

Hudafdeling I og Allergicentret vokser markant i disse år – både på det kliniske og det forskningsmæssige område. Afdelingen søger derfor en ledende overlæge, som i tæt samarbejde med oversygeplejersken og øvrige ledergruppe, har lyst til ledelse af en højt specialiseret afdeling med fokus på høj kvalitet, forskning, uddannelse og effektiv drift. Samarbejdet skal foregå i et miljø præget af tillid, respekt, stort fagligt engagement og ambitioner om at være på forkant.

Ligeledes vil den ledende overlæge indgå i tæt samarbejde med OUHs direktion og øvrige afdelingsledelser på hospitalet.

Hos os vil du opleve et spændende speciale, tværfagligt samarbejde med plads til forskning og udvikling.

Vi tilbyder en universitetshospitalsafdeling med fokus på og samarbejde med patienten.

Se en mere detaljeret beskrivelse her: Organisations-, opgave- og kvalifikationsbeskrivelse

Stillingen er ledig til besættelse snarest muligt eller efter aftale. Der er flg. krav til ansøgningens udformning:

  • Ansøgningen forventes disponeret i forhold til de ”7 kompetenceområder.”
  • Ansøgningen skal være vedhæftet dokumentation  for autorisation, speciallægeanerkendelse og eventuel efteruddannelse.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Direktør Peder Jest, telefon: 4082 7341 peder.jest@rsyd.dk  eller konstitueret oversygeplejerske Jette Frydendal Jensen, telefon: 4033 7148, jette.frydendal@rsyd.dk

OUH’s hjemmeside: www.ouh.dk

Stillingen søges online via HR-Manager – Att. Direktør Peder Jest

Ansøgningsfrist den 3. november 2017

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 14. og 22. november fra kl. 17.00.

Vi gør opmærksom på, at der ved ansættelse efter aftale med dig indhentes børneattest og referencer, samt eventuelle andre relevante tests.