Ledende overlæge til Ortopædkirurgisk Afdeling O, OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Direktionen

Ansøgningsfrist: 2019-02-20T23:59:59 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Vil du være med til at udvikle en af landets største ortopædkirurgiske afdelinger på Nyt OUH?    

 

Vi søger nu en ledende overlæge, som sammen med oversygeplejersken evner at stå i spidsen for at udvikle og samle afdelingen og dens nære samarbejdspartnere hen imod flytningen af OUH i 2023. Den ideelle kandidat har erfaring med drifts- og personaleledelse og har dokumenterede resultater inden for felterne. 

 

Ortopædkirurgisk Afdeling 

Ortopædkirurgisk Afdeling O er en højt specialiseret afdeling, der sætter patienten først blandt andet gennem faglig kvalitet, forskning, udvikling og effektiv drift. Vi er Region Syddanmarks universitetsafdeling inden for udredning, behandling og opfølgning af ortopædkirurgiske lidelser – herunder varetagelse af højt specialiserede funktioner inden for alle fagområder. Afdelingen har desuden landsfunktion inden for replantations- og plexuskirurgi. Afdelingens læger indgår i den ortopædkirurgiske vagt i De Fælles Akutmodtagelser. Herudover samarbejder vi med Sygehus Lillebælt og Neurokirurgisk Afdeling om rygkirurgien og med HC Andersens Børne- og Ungehospital om børneortopædkirurgi. Desuden er der et velfungerende samarbejde med Rigshospitalet omkring sarkomkirurgi. Afdelingen er beliggende i Odense og Svendborg med aktivitet i Nyborg og Kolding.. Læs mere om afdelingen nedenfor og i Organisations-, opgave- og kvalifikationsbeskrivelse

 

Den ledende overlæge 

Vi søger en ledende overlæge, der vil være med til at udvikle og ikke mindst flytte afdelingen sammen med oversygeplejersken, ledergruppen og afdelingens 336 fuldtidsansatte (heraf 88 læger). Region Syddanmark er i fuld gang med at bygge Nyt OUH, hvilket betyder, at det nuværende OUH flytter til nye omgivelser i 2023. Det forberedende arbejde er i fuld gang, og allerede nu afprøver vi nye arbejdsgange og tænker i forandrede organisationsstrukturer. Det er et vigtigt stykke arbejde, som den ledende overlæge får en central placering i.. 

 

Ortopædkirurgisk Afdeling O er en spændende og kompleks organisation med højt aktivitetsniveau i klinik og forskning, mange interne og eksterne samarbejdspartnere og et budget på 264 mio. kr. 

 

Vi forestiller os, at du: 

 

 • Er uddannet speciallæge i ortopædkirurgi 
 • Vil trives i den fælles afdelingsledelse, som vi ser som basis for en velfungerende afdeling 
 • Har ledelseserfaring og evner at lede gennem andre ledere 
 • Har fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde ift. at understøtte hele patientens forløb 
 • Kan sikre overholdelse af budget, aktivitets- og kvalitetsmål 
 • Kommunikerer åbent og tydeligt på alle niveauer  
 • Kan understøtte forskning og uddannelse af især læger og implementere resultater i praksis 
 • Ser styrken i samarbejde på tværs af OUH, i regionen, nationalt og internationalt 
 • Er nysgerrig og har en åben lederstil og en anerkendende tilgang. 
 • Tør udfordre gængse rutiner 
 • Forstår at forvalte og udvikle personalemæssige og økonomiske ressourcer, så der sikres et højt fagligt kvalitetsniveau, en højpatienttilfredshed og et attraktivt arbejdsmiljø. 
 • Har lederuddannelse på masterniveau eller ønske om at erhverve den. 

Hvem er vi ellers? 

Vi tilbyder en innovativ og ambitiøs afdeling, som vil være nationalt førende inden for ortopædkirurgien. 

Afdeling O lægger vægt på patienternes oplevelse af kvalitet og på at inddrage dem i egen behandling blandt andet via Den Syddanske Forbedringsmodel, som er regionens fælles ramme for optimering af patientforløb og arbejdsgange. Afdelingen rummer en række specialiserede ortopædkirurgiske sektioner inden for hele palletten af ortopædkirurgiens subspecialer. Hertil kommer en Ulykke- og Analysegruppe, som er en særlig funktion, der har til formål at skabe et kvalificeret grundlag for ulykkesforebyggelse ved at registrere, analysere og formidle oplysning om ulykker. Ydermere rummer afdelingen Forskningsenheden, med flere tilhørende laboratorier, hvor der er et særligt fokus på det kliniske perspektiv i forskningen og implementering af forskningsresultater i klinisk praksis. Læs mere om afdelingen og værdier og politikker på OUH .

 

Ansøgning, samtaler og ansættelsesvilkår 

Der er følgende krav til ansøgningens udformning: 

 • Den disponeres i forhold til de ”7 kompetenceområder” og yderligere motivation for ansøgning 
 • Ansøgningen skal være bilagt dokumentation for autorisation, speciallægeanerkendelse og evt. efter- og videreuddannelse 

 

Ansøgningsfristen er den 20. februar, og vi forventer at afholde samtaler den 18. marts og eventuel anden samtalerunde den 20. marts. Begge dage sidst på eftermiddag / aften. Ansøger vil få tid til at forberede en case op til samtalen. 

 

Ansøger skal være indstillet på eventuelt at gennemføre en personlighedstest, og efter aftale med ansøger vil vi indhente referencer. 

 

Løn- og ansættelsesvilkår fastlægges i samarbejde med den forhandlingsberettigede faglige organisation. 

 

Tiltrædelse snarest muligt eller efter aftale.  

 

Yderligere oplysninger 

Kontakt gerne lægelig direktør Kim Brixen, tlf:51 20 97 87, mail: kim.brixen@rsyd.dk  eller oversygeplejerske Marianne Bech Lundegaard, tlf. 24 66 95 24, mail: marianne.lundegaard@rsyd.dk   

 

 

Om OUH 

OUH er et af landets største hospitaler og et af de tre store universitetshospitaler.  

 

Vi er en del af det syddanske sundhedsvæsen, og der er fokus på samarbejdet med regionens øvrige sygehuse og med Region Sjælland. 

 

Vi har 10.000 ambitiøse medarbejder og er et hospital med en forskningsindsats i stærk vækst, sund økonomi, fokus på kvalitetsindsatsen og vækst i volumen på det højt specialiserede område.  

 

Budgettet er på 6,5 mia. kr. Vi udskriver årligt 100.000 patienter og har over 1 mio. ambulante besøg pr. år.